ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Τμ. Περιβάλλοντος: Σχέδιο χορηγιών για σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Το Σχέδιο αφορά στην παροχή κρατικής χορηγίας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων που θα εγκαταστήσουν Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά EMAS

ΚΥΠΕ

Την προκήρυξη του Σχεδίου Παροχής Κρατικών Χορηγιών 2024 για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση τις πρόνοιες του σχετικού Κανονισμού 1221/2009/ΕΚ, ανακοίνωσε τo Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, στο πλαίσιο προώθησης του Κοινοτικού Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου (EMAS) σε επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Περιβάλλοντος, που μετέδωσε το ΓΤΠ, το Σχέδιο αφορά στην παροχή κρατικής χορηγίας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων (ιδιωτικό, ημικρατικό ή και δημόσιο τομέα, εφόσον ασκεί οικονομική δραστηριότητα, η οποία καθορίζεται στο Σχέδιο Χορηγιών) που θα εγκαταστήσουν Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά EMAS, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 1221/2009/ΕΚ, με σκοπό την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών πτυχών των επιχειρήσεων/ οργανισμών, τη μείωση της χρήσης φυσικών πόρων και τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής τους επίδοσης.

Το Σχέδιο είναι βασισμένο στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας και προνοεί την επιχορήγηση του 70% των δαπανών για την παροχή υπηρεσιών για την εγκατάσταση Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, με μέγιστο ποσό τις €2.000, και την επαλήθευση και επικύρωση του συστήματος, με μέγιστο ποσό τα €500. Με το ίδιο ποσό, των €500, χρηματοδοτούνται και οι Δαπάνες Μεταπήδησης από ISO 14001 σε EMAS.

Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων έχει οριστεί η 1η Νοεμβρίου 2024.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσες επιχειρήσεις και οργανισμοί θα υποβάλουν αίτηση καταχώρησης στο Μητρώο EMAS το αργότερο μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία.

Ο Οδηγός Σχεδίου και το έντυπο υποβολής αίτησης βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος. Περαιτέρω λεπτομέρειες στο τηλέφωνο 22408923.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΚΥΠΕ

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση

Η BBF παραμένει ακλόνητη στη δέσμευσή της να στηρίζει τις τοπικές κοινότητες που εμπνέουν και συγκινούν με τις δράσεις τους ...
Δελτίο Τύπου
 |  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ