ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Το Frederick και η αμερικανική εταιρεία εκπαιδευτικού λογισμικού Kinems υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας

Προωθώντας την καινοτομία στη δημιουργική μάθηση και ανάπτυξη παιδιών πρωτοσχολικής ηλικίας

Δελτίο Τύπου

Τη χρήση της πλατφόρμας διαδραστικών εκπαιδευτικών παιχνιδιών Kinems για σκοπούς έρευνας προνοεί σχετικό Μνημόνιο Συνεργασίας που υπέγραψαν το Πανεπιστήμιο Frederick και η αμερικανική εταιρεία Kinems Inc. Η Kinems αναπτύσσει ψηφιακά παιχνίδια κιναισθητικής μάθησης με στόχο την ενδυνάμωση, ανάπτυξη και βελτίωση ποικίλων δεξιοτήτων και της ακαδημαϊκής επίδοσης παιδιών ηλικίας 4-10 χρονών. Η βραβευμένη πλατφόρμα Kinems μπορεί να αξιοποιηθεί για παιδιά τυπικής ανάπτυξης καθώς και για παιδιά που αντιμετωπίζουν μαθησιακές και κινητικές δυσκολίες. Μέσω του Μνημονίου, το Πανεπιστήμιο Frederick και η εταιρία Kinems ξεκινούν μία σειρά εκπαιδευτικών δράσεων και ερευνητικών προγραμμάτων για την προώθηση της καινοτομίας στην ψηφιακή μάθηση στην Κύπρο αλλά και στην ευρύτερη περιοχή.

Το Μνημόνιο υπέγραψαν ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών του Πανεπιστημίου Frederick, Δρ Χριστόφορος Χαραλάμπους και ο κ. Μιχαήλ Μπολουδάκης, Εκτελεστικός Διευθυντής της Kinems Inc., αναγνωρίζοντας την ανάγκη για διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικής ενσωμάτωσης της τεχνολογίας στην εκπαίδευση στην Κύπρο και ευρύτερα. Μέσω του Μνημονίου επιδιώκεται, περαιτέρω, η καλή συνεργασία και ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρογνωμοσύνης των ερευνητών, ακαδημαϊκών και επαγγελματιών που σχεδιάζουν και εφαρμόζουν νέες, καινοτόμες και πρωτοποριακές εφαρμογές και δραστηριότητες στον τομέα της ψηφιακής μάθησης, όπως επίσης και στον τομέα της υποστηρικτικής και διαδραστικής τεχνολογίας ως μέσου εκπαιδευτικών και θεραπευτικών παρεμβάσεων παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες.

Το Πανεπιστήμιο Frederick με τη συμφωνία αυτή εντάσσεται στην ομάδα επιλεγμένων Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Ευρώπη και ΗΠΑ τα οποία έχουν στοχευμένες δράσεις έρευνας και ανάπτυξης σε συνεργασία με την εταιρεία Kinems. Αναγνωρίζοντας την αξιοποίηση της τεχνολογίας ως εργαλείο για επίτευξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών σκοπών του, το ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Frederick σε συνεργασία με παιδαγωγούς και εργοθεραπευτές/τριες, θα χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα για αξιοποίηση και αξιολόγηση των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο των μαθημάτων και προγραμμάτων σπουδών που προσφέρει το Τμήμα, για την οργάνωση επιμορφώσεων προς εκπαιδευτικούς και για περαιτέρω ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων. Απώτερος στόχος, η ανάπτυξη εξειδικευμένου επιμορφωτικού υλικού και προγραμμάτων για την αξιοποίηση μοντέρνων αλληλεπιδραστικών τεχνολογιών στην πρωτοσχολική εκπαίδευση και η συγγραφή ερευνητικών προτάσεων που ενισχύουν τη μαθησιακή εμπειρία, βελτιώνοντας την ακαδημαϊκή επίδοση και αναπτύσσοντας ποικίλες δεξιότητες των μικρών μαθητών.

Αναφέρει η Δρ Νίκλεια Ετεοκλέους, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής: «To Πανεπιστήμιο Frederick και το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής έχει να επιδείξει αξιοσημείωτη δράση στην αποτελεσματική ενσωμάτωση της τεχνολογίας ως μαθησιακό εργαλείο στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσω των προγραμμάτων σπουδών που προσφέρει, ερευνητικών προγραμμάτων, εκπαιδευτικών δράσεων και συνεργασιών. Η εν λόγω δράση του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ενσωμάτωσης τεχνολογικών εργαλείων στα διάφορα προγράμματα σπουδών όπως εκπαιδευτικά λογισμικά, εργαλεία διαδικτύου, εκπαιδευτική ρομποτική και προγραμματισμός, επαυξημένη και εικονική πραγματικότητα, εξ αποστάσεως και μεικτή εκπαίδευση. Η καινοτόμος πλατφόρμα Kinems αξιοποιεί την τεχνολογία και μέσω της εκτέλεσης ποικίλων δραστηριοτήτων παιχνιδοποίησης, εξατομικευμένης μάθησης και κιναισθητικής για παιδιά νηπιαγωγείου, προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, προωθεί την ανάπτυξη ποικίλων γνωστικών, επιτελικών και κινητικών δεξιοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό χαιρετίζουμε τη συνεργασία με την Kinems η οποία θα ενισχύσει και θα αναβαθμίσει περαιτέρω την αποτελεσματική ενσωμάτωση της τεχνολογίας, ανοίγοντας νέους ορίζοντες συνεργασίας τόσο σε ερευνητικό όσο και εκπαιδευτικό επίπεδο.»

Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Frederick διακρίνεται για το δυναμικό ερευνητικό και διδακτικό προσωπικό του αλλά και για τα σύγχρονα προγράμματα σπουδών του τα οποία αναθεωρούνται και εμπλουτίζονται για να συντονίζονται με την ευμετάβλητη κοινωνική, οικονομική και επιστημονική πραγματικότητα. Η εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση είναι μέρος του ακαδημαϊκού προσανατολισμού του Τμήματος, το οποίο διαθέτει σχετικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. Επιπλέον, σε συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Frederick, το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής δημιούργησε την Ακαδημία Ρομποτικής, πρωταρχικός στόχος της οποίας είναι η προώθηση της ρομποτικής και η ενσωμάτωση τεχνολογίας στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα.

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Δελτίο Τύπου

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση