ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Το ΚΕΒΕ και το έργο I-STARS επιχορηγεί τουριστικές επιχειρήσεις για βιώσιμες πρακτικές

Σημαντικό βήμα για την περιβαλλοντική συνείδηση των τουριστικών επιχειρήσεων

Του Ανδρέα Καραμήτα

Σε ένα σημαντικό βήμα προς την προώθηση βιώσιμων τουριστικών πρακτικών, το έργο I-STARS, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής συνολικά 125 τουριστικών επιχειρήσεων από την Κύπρο, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Ιταλία και την Ισπανία με επιχορηγήσεις μέχρι €5.600 η καθεμία. Η πρωτοβουλία αυτή σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για την προώθηση περιβαλλοντικά συνειδητών προσεγγίσεων στην τουριστική βιομηχανία σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Το έργο I-STARS, μέσω ανοικτής πρόσκλησης τον Ιούλιο του 2023, κάλεσε επιχειρήσεις από διάφορες τουριστικές δραστηριότητες να υποβάλουν αίτηση για στήριξη με στόχο τη διευκόλυνση της μετάβασής τους προς βιώσιμες επιχειρηματικές πρακτικές. Η ανταπόκριση ήταν συντριπτικά θετική, αντανακλώντας μια αυξανόμενη δέσμευση εντός του κλάδου να αγκαλιάσει τη βιωσιμότητα ως βασική αρχή.

Οι επιλεγμένες επιχειρήσεις έχουν τώρα την ευκαιρία να αξιοποιήσουν τη χορηγία I-STARS για να αναλάβουν διάφορες πρωτοβουλίες με στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους.

Μεταξύ των ποικίλων πρωτοβουλιών που θα αναληφθούν, ορισμένες επιχειρήσεις θα διαθέσουν κεφάλαια για την απόκτηση πιστοποιήσεων βιωσιμότητας, ένα κρίσιμο βήμα για την επικύρωση της δέσμευσής τους για περιβαλλοντικά υπεύθυνες πρακτικές. Η πιστοποίηση όχι μόνο ενισχύει την αξιοπιστία των επιχειρήσεων, αλλά αποδεικνύει επίσης την προσήλωσή τους στα διεθνή πρότυπα βιωσιμότητας.

Άλλοι αποδέκτες των επιχορηγήσεων θα επικεντρωθούν στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων στρατηγικών βιωσιμότητας και σχεδίων δράσης προσαρμοσμένων στις συγκεκριμένες δραστηριότητές τους. Επενδύοντας στον στρατηγικό σχεδιασμό, οι επιχειρήσεις αυτές στοχεύουν στην ενσωμάτωση της βιωσιμότητας σε κάθε πτυχή της λειτουργίας τους, διασφαλίζοντας τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και ελαχιστοποιώντας παράλληλα τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Επιπλέον, σημαντικό μέρος των χορηγούμενων κονδυλίων θα αφιερωθεί στη βελτίωση κρίσιμων πτυχών του βιώσιμου τουρισμού, όπως η διαχείριση των αποβλήτων τροφίμων, η μείωση των αποβλήτων και η ενεργειακή απόδοση. Αντιμετωπίζοντας αυτούς τους βασικούς τομείς, οι επιχειρήσεις μπορούν να μειώσουν σημαντικά το οικολογικό τους αποτύπωμα, βελτιώνοντας ταυτόχρονα τη συνολική ποιότητα των υπηρεσιών τους.

Το έργο I-STARS υπογραμμίζει τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση βιώσιμων τουριστικών πρακτικών ως μέρος της ευρύτερης περιβαλλοντικής ατζέντας της. Παρέχοντας οικονομική στήριξη και καθοδήγηση σε τουριστικές επιχειρήσεις, το έργο στοχεύει να καταλύσει μια συστημική στροφή προς πιο βιώσιμα μοντέλα λειτουργίας.

Επιπλέον, ο συνεργατικός χαρακτήρας του έργου ενθαρρύνει την ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των συμμετεχουσών επιχειρήσεων, προωθώντας μια κουλτούρα καινοτομίας και συνεχούς βελτίωσης στον κλάδο.

Καθώς αυτές οι επιχειρήσεις ξεκινούν το ταξίδι τους προς τη βιωσιμότητα, όχι μόνο συμβάλλουν στη διατήρηση των φυσικών πόρων, αλλά και τοποθετούνται ως ηγέτες σε ένα ταχέως εξελισσόμενο τουριστικό τοπίο. Μέσα από τις συλλογικές τους προσπάθειες, ανοίγουν το δρόμο για ένα πιο βιώσιμο και ανθεκτικό μέλλον για την τουριστική βιομηχανία, προς όφελος τόσο των σημερινών όσο και των μελλοντικών γενεών.

Το έργο I-STARS χρησιμεύει ως απόδειξη της μετασχηματιστικής δύναμης της συλλογικής δράσης για την αντιμετώπιση πιεστικών περιβαλλοντικών προκλήσεων, προσφέροντας έναν φάρο ελπίδας για ένα πιο βιώσιμο αύριο στον τομέα του τουρισμού.

Το έργο I-STARS είναι ένα καινοτόμο έργο που συντονίζεται από το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο με εταίρους από την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Ιταλία και την Ισπανία, συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αφιερωμένο στην ενίσχυση των γνώσεων και των πρακτικών βιωσιμότητας των τουριστικών ΜΜΕ, προωθώντας τον μετασχηματισμό τους προς την ανάκαμψη και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα.

Ακολουθήστε το έργο I-STARS:

Facebook @ISTARS      LinkedIn @I-STARS  Ιστοσελίδα: https://ccci.org.cy/istars-project/

 

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Του Ανδρέα Καραμήτα

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση