ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

University of Nicosia: #1 σε Κύπρο και Ελλάδα στην κατάταξη The World University Rankings 2024

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (UNIC) είναι ένα από τα κορυφαία ερευνητικά πανεπιστήμια στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Προσφέρει περισσότερα από 100 συμβατικά (δια ζώσης και εξ αποστάσεως) προγράμματα σπουδών, προπτυχιακού, μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου και φιλοξενεί φοιτητές από περισσότερες από 100 χώρες.

Διεξάγει εκτεταμένη, υψηλής ποιότητας βασική, εφαρμοσμένη και διεπιστημονική έρευνα προς όφελος της κοινωνίας, τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του διαπρέπει σε πολλούς τομείς και αναγνωρίζεται για τη συμβολή του στη δημιουργία, εξέλιξη και μετάδοση της γνώσης και των τεχνολογικών επιτευγμάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στις αναδυόμενες τεχνολογίες της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης.

Ανάμεσα στα κορυφαία Πανεπιστήμια Παγκοσμίως

Το επίπεδο της εκπαίδευσης που παρέχει το Πανεπιστήμιο αντανακλάται στις επιτυχίες του στις κύριες παγκόσμιες κατατάξεις πανεπιστημίων. Ενδεικτικά, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας κατατάσσεται #1 σε Κύπρο και Ελλάδα μαζί με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σύμφωνα με την τελευταία έκδοση της κατάταξης Times Higher Education (THE) World University Rankings.

Αντίστοιχα, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας κατατάσσεται ανάμεσα στα Κορυφαία 501-600 πανεπιστήμια στον κόσμο, και στη θέση #155 στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η εντυπωσιακή κατάταξη του Πανεπιστημίου Λευκωσίας αντανακλάται επίσης στην απόδοσή του σε δύο από τα εν λόγω πεδία, την Ποιότητα της Έρευνας και τη Διεθνοποίηση, όπου έχει λάβει την υψηλότερη βαθμολογία απ’ όλα τα κυπριακά πανεπιστήμια που συμμετέχουν στην κατάταξη. Στα δύο αυτά πεδία, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας αναγνωρίζεται, επομένως, ως το κορυφαίο πανεπιστήμιο στην Κύπρο.

Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα σε 5 διαφορετικούς τομείς

Tα αποτελέσματα της ετήσιας κατάταξης του Times Higher Education (THE) World University Rankings by Subject 2024 κατατάσσουν το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στις θέσεις #1 στον τομέα των Επιχειρήσεων και Οικονομικών, #1* στον τομέα της Εκπαίδευσης και #1** στον τομέα της Ψυχολογίας σε Κύπρο και Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας την ηγετική του θέση στους εν λόγω τομείς.

Συγκεκριμένα, στα φετινά αποτελέσματα της THE World University Rankings

by Subject, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας κατατάσσεται:

   • Στα Κορυφαία 251-300 πανεπιστήμια στον κόσμο και στη θέση #45 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον τομέα των Επιχειρήσεων και Οικονομικών,

   • Στα Κορυφαία 251-300 πανεπιστήμια στον κόσμο και στη θέση #46 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον τομέα της Εκπαίδευσης

   • Στα Κορυφαία 301-400 πανεπιστήμια στον κόσμο και στη θέση #79 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον τομέα της Ψυχολογίας.

Επιπλέον, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας κατατάσσεται:

   • Στα Κορυφαία 501–600 πανεπιστήμια στον κόσμο, και στις θέσεις #3 στην Κύπρο, #7 στην Ελλάδα και #132στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα των Κοινωνικών Επιστημών

   • Στα Κορυφαία 601–800 πανεπιστήμια στον κόσμο, και στις θέσεις #2*** στην Κύπρο, #7**** στην Ελλάδα και #168 στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της Κλινικής και Υγείας.

Στον πίνακα πιο κάτω συνοψίζονται οι κατατάξεις του Πανεπιστημίου στους πέντε τομείς:

Τομέας

Κύπρος

Κύπρος και Ελλάδα

Ευρωπαϊκή Ένωση

Παγκόσμιο

Επιχειρήσεων και Οικονομικών

1

1

45

201-250

Εκπαίδευσης

1*

1*

46

201-250

Ψυχολογίας

1*

1**

79

301-400

Κοινωνικών Επιστημών

3

7

132

501-600

Κλινικής και Υγείας

2***

7****

168

601-800

* μαζί με το Πανεπιστήμιο Κύπρου

** μαζί με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

***μαζί με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

**** μαζί με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Αφετηρία για επιτυχημένη διεθνή σταδιοδρομία

Το Πανεπιστήμιο εργάζεται ώστε να αναπτύξει αμοιβαία επωφελείς σχέσεις με τους εταίρους του και να δημιουργήσει διασυνδέσεις ανάμεσα σε φοιτητές, αποφοίτους, καθηγητές και τη βιομηχανία. Με αυτό τον τρόπο, οι φοιτητές και οι απόφοιτοί του έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν πραγματική γνώση και εμπειρία από την τριβή τους με την εργασιακή ζωή, ώστε να προετοιμαστούν για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία στην ανταγωνιστική αγορά εργασίας μετά τις σπουδές τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 94% των αποφοίτων του Πανεπιστημίου εργοδοτούνται εντός 18 μηνών από την ολοκλήρωση των σπουδών τους, ενώ τα ποσοστά εργοδότησης των αποφοίτων κάθε σχολής ξεχωριστά ξεπερνούν το 89%.

Ποσοστά Εργοδότησης ανά Σχολή

   • Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών και Κοινωνικών Επιστημών: 89,3%

   • Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων: 92,8%

   • Σχολή Επιστημών Αγωγής: 94,3%

   • Σχολή Επιστημών και Μηχανικής: 93,0%

   • Σχολή Επιστημών και Υγείας: 94,4%

   • Νομική Σχολή: 95,7%

   • Ιατρική Σχολή: 99,9%*

(*σωρευτικό ποσοστό περιόδου 2015-2022)


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Λεωφ. Μακεδονίτισσας 46,

CY-2417, T.Θ. 24005,

CY-1700, Λευκωσία

Τηλ. (κεντρικό): 22841500

Τηλ. (εγγραφές): 22841528

E-mail: admissions@unic.ac.cy 

unic.ac.cy 

unic.ac.cy/spring2024 

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση