ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Υφ. Τουρισμού: Αυξημένος ο προϋπολογισμός το 2024

Στα 65.2 εκατ. ο προτεινόμενος προϋπολογισμός του Υφυπουργείου, στο 25% οι δαπάνες προβολής- 12,8 εκατ. σε επιχορηγήσεις

Της Μαρίας Ηρακλέους

Της Μαρίας Ηρακλέους

Στα 65,2 εκατ. ευρώ ανέρχεται ο προτεινόμενος προϋπολογισμός του Υφυπουργείου Τουρισμού για το 2024, και είναι υψηλότερος, ως αρχικός προϋπολογισμός, σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, υπολογίζοντας τους αρχικούς προϋπολογισμούς προηγούμενων ετών- εξαιρουμένων των πρόσθετων δαπανών. Συγκεκριμένα, από την ίδρυση του Υφυπουργείου το 2019, ο πρώτος προϋπολογισμός του είχε ανέλθει στα 47,8 εκατ. ευρώ, με πρόσθετες δαπάνες να ανέρχονται σε 4,3 εκατ. ευρώ. Το 2020 οι δαπάνες ανήλθαν σε 52,8 εκατ. ευρώ και πρόσθετες δαπάνες τα 4,2 εκατ. ευρώ. Τα έτη 2021 (προϋπολογισμός 47 εκατ. ευρώ)οι πρόσθετες δαπάνες ήταν γύρω στα 16 εκατ. ευρώ και το 2022 (προϋπολογισμός 53,5 εκατ. ευρώ) γύρω στα 16,6 εκατ. ευρώ, ενώ το 2023 (προϋπολογισμός 53,5 εκατ. ευρώ) ήταν 38,79 εκατ. ευρώ. πρόθεσ 16,4 εκατ. σε δαπάνες προβολής.

Όπως ανέφερε κατά την παρουσίαση του προϋπολογισμού 2024 στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής ο Υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής, ποσοστό 50% των διαθέσιμων πιστώσεων αφορά δράσεις για προβολή του προορισμού και τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος όπως ενημερωτικές εκστρατείες, συμμετοχή σε εκθέσεις και σχέδια επιχορηγήσεων. Το υπόλοιπο αγορά τομείς με σταθερά έξοδα όπως η μισθοδοσία, τα λειτουργικά έξοδα και οι κοινωνικές παροχές. Ανέφερε επίσης ότι το Υφυπουργείο επαναξιολογεί αυτή την περίοδο τις δράσεις προβολής και τις δράσεις που αποσκοπούν στον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος.

Οι δαπάνες προβολής

Οι δαπάνες προβολής απορροφούν το 25,25% του προϋπολογισμού του Υφυπουργείου. Πρόκειται για ποσό ύψους 16,4 εκατ. ευρώ το οποίο θα κατανεμηθεί ως εξής:

α. Σχέδια συνεργασιών με οργανωτές ταξιδίων και αεροπορικές εταιρείες- 10 εκατ. ευρώ

β. Διαφημιστικές εκστρατείες σε τουριστικές αγορές- 5 εκατ. ευρώ

γ. προβολή ειδικών μορφών τουρισμού-500 χιλιάδες ευρώ

δ. διοργάνωση εκδηλώσεων δημοσίων σχέσεων στο εξωτερικό- 500 χιλιάδες ευρώ

ε. Παραγωγή υλικού για ψηφιακή προβολή- 148 χιλιάδες ευρώ

στ. ανάπτυξη και προβολή προγράμματος «αυθεντικές διαδρομές»- 100 χιλιάδες ευρώ

 ζ. άλλες δράσεις- 172 χιλιάδες ευρώ

 Σύμφωνα με την παρουσίαση του Υφυπουργού, συνολικά οι δαπάνες για σκοπούς προβολής ανέρχονται στα 19,7 εκατ. ευρώ, το οποίο είναι στο ίδιο επίπεδο το 2022 και το 2023. Για το 2024, πέραν από τις δαπάνες για σκοπούς προβολής ποσό 2,65 εκατ. ευρώ αφορά συμμετοχή σε εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις και 650 χιλιάδες ευρώ, για φιλοξενία.

 12,8 εκατ. σε επιχορηγήσεις

 Οι δαπάνες για επιχορηγήσεις ανέρχονται σε 12,8 εκατ. ευρώ και αποτελούν το 19,63% του προϋπολογισμού. Από το ποσό ααυτό 11,241 εκατ. ευρώ αφορούν σχέδια προώθησης ειδικών μορφών τουρισμό, με την μερίδα του λέοντος- τα 8,1 εκατ. ευρώ- να αφορούν δράσεις του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Ποσό 1,5 εκατ. ευρώ αφορούν την χορηγία των δράσεων των έξι εταιρειών τουριστικής ανάπτυξης και προβολής (ΕΤΑΠ) και ποσό 75 χιλιάδων ευρώ αφορά χορηγία δράσεων της κυπριακής εταιρείας αγροτουρισμού.

12,3 εκατ. ευρώ για φιλοξενία προσφύγων 

Ποσό 8,4 εκατ. ευρώ αφορά τη φιλοξενία των Ουκρανών προσφύγων μέχρι τον Μάρτιο του 2024 ενώ το κόστος φιλοξενίας των ασυνόδευτων ανήλικων αιτητών διεθνούς προστασίας από τρίτες χώρες ανέρχεται σε 3,6 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, ποσό 300 χιλιάδων ευρώ θα διοχετευτούν σε δράσεις εκπαίδευσης της τοπικής βιομηχανίας με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών ειδικά στις ορεινές περιοχές, της υπαίθρου και των μειονεκτικών περιοχών και ποσό 15 χιλιάδων ευρώ αφορά σε έκτακτες χορηγίες. Το ποσό για την μισθοδοσία αξιωματούχων, κρατικών υπαλλήλων και του ωρομίσθιου προσωπικού του Υφυπουργείου μαζί με τα επιδοματα και συνεισφορές εργοδότη ανέρχεται συνολικά στα 11 εκατ. ευρώ. Σε ποσοστό επί του προϋπολογισμού ανέρχεται στο 16,87%.

Οι δαπάνες για έργα υποδομής

Στους ετήσιους προϋπολογισμούς του Υφυπουργείου περιλαμβάνονται πιστώσεις για την αγορά υπηρεσιών που σχετίζονται με τις διαδικασίες ανάθεσης και διαχείρισης συμβάσεων μίσθωσης για έργα εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος. Ως εκ τούτου, ποσό ύψους 360 χιλιάδων ευρώ αφορά την αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη μαρίνας στην Κισσόνεργα της Πάφου, πρόνοια 35 χιλιάδων για τη διαχείριση της σύμβασης της μαρίνας Παραλιμνίου και αντίστοιχο ποσό για συμβουλευτικές υπηρεσίες που αγορούν θέματα ανάπτυξης χώρων ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής.

 

 

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Της Μαρίας Ηρακλέους

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση