ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

ΕΒΑ: Πρόοδος και προκλήσεις στη μάχη κατά μαύρου χρήματος

Εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις, όπως ο εντοπισμός και η αξιολόγηση των κινδύνων

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και η καταπολέμηση της χρηματοδότησης της εποπτείας της τρομοκρατίας βελτιώνεται, αλλά δεν είναι πάντα αποτελεσματική ακόμη, διαπιστώνει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA).

Η EBA δημοσίευσε την Τρίτη τα ευρήματα από την αξιολόγησή της για τις προσεγγίσεις των αρμόδιων αρχών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/CFT) για εποπτεία των τραπεζών. Όπως καταγράφεται στην 38σέλιδη έκθεση που δημοσιεύτηκε την Τρίτη, από τότε που η ΕΒΑ ξεκίνησε τις αναθεωρήσεις το 2019 και ενίσχυσε την καθοδήγησή της για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από τρομοκρατία, οι εθνικές εποπτικές αρχές άρχισαν να υιοθετούν ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις για να βελτιώσουν την εποπτεία τους για την καταπολέμηση. Η ΕΒΑ, όμως, διαπίστωσε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις σε σημαντικούς τομείς, όπως ο εντοπισμός και η αξιολόγηση των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ML/TF).

Η EBA δημοσίευσε την Τρίτη τα ευρήματα από την αξιολόγησή της για τις προσεγγίσεις των αρμόδιων αρχών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών λοιπόν σημειώνει πως διαπίστωσε ότι όλες οι αρμόδιες αρχές του δείγματος της ΕΒΑ είχαν αναλάβει σημαντική εργασία για την εφαρμογή μιας προσέγγισης βάσει κινδύνου για την καταπολέμηση του ξεπλύματος. Το εποπτικό προσωπικό για την καταπολέμηση του ξεπλύματος αναφέρει πως σε όλες τις αρμόδιες αρχές είχε καλή κατανόηση των διεθνών και κοινοτικών προτύπων καταπολέμησης του οικονομικού εγκλήματος. Πολλές αρμόδιες αρχές είχαν θέσει την αντιμετώπιση του ML/TF ρίσκου ως μία από τις βασικές προτεραιότητές τους, και σε πολλές περιπτώσεις βρίσκονταν σε εξέλιξη μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της προσέγγισής τους στην εποπτεία των τραπεζών για την καταπολέμηση του. Όπως αναφέρει η Αρχή, από τον τελευταίο γύρο αναθεωρήσεων, η εποπτική συνεργασία είχε γίνει σαφής εστίαση για όλες τις αρμόδιες αρχές στο φετινό δείγμα και όλες οι αρμόδιες αρχές είχαν αρχίσει να δημιουργούν μηχανισμούς ανταλλαγής πληροφοριών με άλλες αρμόδιες αρχές στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, όπως μνημόνια συμφωνίας και κολέγια AML.

Η ΕΒΑ υπογραμμίζει πως οι αρμόδιες αρχές συνέχισαν να αντιμετωπίζουν προκλήσεις όσον αφορά την επιχειρησιακή εφαρμογή της προσέγγισης με βάση τον κίνδυνο για την καταπολέμηση του ξεπλύματος. Ορισμένες από αυτές τις προκλήσεις ήταν μοναδικές για μεμονωμένες αρμόδιες αρχές και σχετίζονταν, για παράδειγμα, με γεωγραφικούς παράγοντες όπως η έκθεση του κλάδου τους σε πελάτες από τρίτες χώρες υψηλότερου κινδύνου ML/TF, ή η έλλειψη επαρκών εξουσιών που εμπόδιζαν την ικανότητά τους να εκτελούν αποτελεσματικά τις λειτουργίες τους. «Ωστόσο, ορισμένες προκλήσεις ήταν κοινές για τις περισσότερες αρμόδιες αρχές στο φετινό δείγμα» σχολιάζει.

Κοινές προκλήσεις

Οι κοινές προκλήσεις περιλάμβαναν δυσκολίες που σχετίζονται με τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των κινδύνων ML/TF που συνδέονται με τον τραπεζικό τομέα και με μεμονωμένες τράπεζες του τομέα αυτού. Συγχρόνως, δυσκολίες στη μετατροπή των αξιολογήσεων κινδύνου ML/TF σε εποπτικές στρατηγικές βάσει κινδύνου, στην αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων πόρων, συμπεριλαμβανομένης της εξασφάλισης επαρκώς παρεμβατικής επιτόπιας και εκτός έδρας εποπτείας και τη λήψη αναλογικών και επαρκώς αποτρεπτικών μέτρων επιβολής για τη διόρθωση αδυναμιών συμμόρφωσης με το AML/CFT. Η ομάδα επανεξέτασης διαπίστωσε επίσης ότι η συνεργασία με τις Financial Intelligence Units (FIU) δεν ήταν πάντα συστηματική και συνέχισε να είναι σε μεγάλο βαθμό αναποτελεσματική στα περισσότερα κράτη μέλη, αν και αρκετές αρμόδιες αρχές είχαν αρχίσει να λαμβάνουν μέτρα για να το αντιμετωπίσουν.

Εξουσίες για sanctions

Η ΕΒΑ σημειώνει ότι όλες οι αρμόδιες αρχές στο φετινό δείγμα είχαν εξουσίες να λάβουν μέτρα επιβολής ή να επιβάλουν διορθωτικά μέτρα σε τράπεζες που παραβίαζαν τις υποχρεώσεις τους για την καταπολέμηση του ξένου κεφαλαίου. Στην πράξη, οι προσεγγίσεις τους για τον καθορισμό και την επιβολή κυρώσεων και άλλων μέτρων διέφεραν και η ομάδα αναθεώρησης διαπίστωσε ότι η ίδια παραβίαση από την ίδια τράπεζα ήταν πιθανό να προκαλέσει την επιβολή διαφορετικών κυρώσεων και μέτρων ή καθόλου κυρώσεις ή μέτρα, ανάλογα με ποια αρμόδια αρχή ήταν υπεύθυνη για τη λήψη μέτρων επιβολής.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση