ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Η Βουλή ψήφισε τους προϋπολογισμούς του ΧΑΚ και της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος

Πού προβλέπεται να φτάσουν οι δαπάνες

ΚΥΠΕ

Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε με 42 ψήφους υπέρ και 4 αποχές τον προϋπολογισμό του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) για το 2022. Ψήφισε επίσης ομόφωνα τον προϋπολογισμό της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος (ΑΔΕΕλΕπ).

Ο προϋπολογισμός του ΧΑΚ για το έτος 2022 προβλέπει δαπάνες ύψους €6.041.945 και έσοδα ύψους €4.923.312, τα οποία προέρχονται από ετήσιες συνδρομές και άλλα ετήσια δικαιώματα (€2.206.435), από δικαιώματα εγγραφής και άλλα πάγια δικαιώματα (€254.091), από τέλη για αμοιβαία κεφάλαια (€19.000), από τόκους εισπρακτέους (€73.500) και από διάφορα άλλα έσοδα (€2.370.286).

Οι τακτικές δαπάνες ανέρχονται στα €5.362.516, οι οποίες αφορούν αποδοχές προσωπικού και αμοιβή μελών του συμβουλίου (€3.379.494), διάφορα έξοδα (€1.542.113), έξοδα λειτουργίας γραφείου (€261.894) και έξοδα δημοσίευσης, προβολής, προώθησης και δημόσιων σχέσεων (€147.515).

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες ανέρχονται στα €629.429, οι οποίες αφορούν κυρίως μηχανογράφηση συστημάτων Κοινής Πλατφόρμας (€115.000), υποδομή για εκκαθάριση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας Κύπρου (€204.718), υλοποίηση στρατηγικών σχεδιασμών του ΧΑΚ (€25.000) και δόσεις δανείου για το νέο οίκημα του ΧΑΚ (€80.400).

Οι μη προβλεπόμενες δαπάνες και το αποθεματικό ανέρχονται στις €50.000.

Ο προϋπολογισμός του ΧΑΚ για το έτος 2022 είναι ελλειμματικός κατά €1.118.633, ενώ, συγκρινόμενος με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό για το έτος 2021, παρουσιάζει μείωση εσόδων κατά 8,2% και μείωση δαπανών κατά 3%. Ο προϋπολογισμός αναμένεται να συνεχίσει να είναι ελλειμματικός και για τα επόμενα δύο έτη.

Οι τακτικές δαπάνες, εξαιρουμένου του μισθολογίου (διαχειριστικά έξοδα), ανέρχονται περίπου στα €2 εκατομ. και είναι στα ίδια επίπεδα με τον προηγούμενο χρόνο.

Ο προϋπολογισμός της ΑΔΕΕλΕπ για το 2022 είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει συνολικές δαπάνες και έσοδα ύψους €1.514.800. Τα έσοδα θα προέλθουν από κρατική χορηγία (€302.960), από τέλη από τους νόμιμους ελεγκτές και τα νόμιμα ελεγκτικά γραφεία της Δημοκρατίας που διεξάγουν υποχρεωτικούς ελέγχους σε οντότητες δημόσιου συμφέροντος (€1.031.983) και από τέλη από αναγνωρισμένα σώματα ελεγκτών της Δημοκρατίας (€179.857).

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΚΥΠΕ

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση