ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

ΚΤΚ: Νέα αύξηση τόσο στις καταθέσεις όσο και στα δάνεια τον Μάρτιο

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των συνολικών καταθέσεων έφτασε στο 0,6%, σε σύγκριση με 0,3% τον Φεβρουάριο 2024

ΚΥΠΕ

Ανοδικά κινήθηκαν τον Μάρτιο τόσο οι συνολικές καταθέσεις όσο και τα συνολικά δάνεια, με την ρευστότητα (διαφορά δανείων από καταθέσεις) να υπερβαίνει τα €27 δισεκατομμύρια, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία καταθέσεων και δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων που δημοσίευσε σήμερα η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία για τον Μάρτιο του 2024, οι συνολικές καταθέσεις τον Μάρτιο 2024 κατέγραψαν καθαρή αύξηση (συναλλαγές εξαιρουμένων μεταβολών που προήλθαν από αναταξινομήσεις, συναλλαγματικές και άλλες αναπροσαρμογές) €252,1 εκ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €63,2 εκ. τον Φεβρουάριο 2024.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των συνολικών καταθέσεων έφτασε στο 0,6%, σε σύγκριση με 0,3% τον Φεβρουάριο 2024.

Οι καταθέσεις κατοίκων Κύπρου παρουσίασαν αύξηση €318,5 εκ. Πιο αναλυτικά, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των μη χρηματοδοτικών εταιρειών αυξήθηκαν κατά €70,3 εκ. και €158,8 εκ. αντίστοιχα.

Οι καταθέσεις των υπόλοιπων εγχώριων τομέων (επενδυτικοί οργανισμοί, τους λοιποί ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, τους επικουρικοί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και φορείς, θυγατρικές χρηματοοικονομικών οργανισμών και δανειστές χρημάτων, ασφαλιστικές επιχειρήσεις, συνταξιοδοτικά ταμεία και γενική κυβέρνηση) παρουσίασαν επίσης αύξηση, η οποία ανήλθε στα €89,3 εκ.

Το υπόλοιπο των συνολικών καταθέσεων τον Μάρτιο 2024 έφθασε στα €52,2 δισ, αναφέρει η ΚΤΚ.

Παράλληλα τα συνολικά δάνεια τον Μάρτιο 2024 κατέγραψαν καθαρή αύξηση €133,1 εκ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €348,9 εκ. τον Φεβρουάριο 2024.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των συνολικών δανείων έφτασε στο 1,8%, σε σύγκριση με 1,5% τον Φεβρουάριο 2024. Το υπόλοιπο των συνολικών δανείων τον Μάρτιο 2024 έφθασε στα €25,1 δισ.

Σύμφωνα με την ΚΤΚ, τα δάνεια κατοίκων Κύπρου παρουσίασαν αύξηση €134,0 εκ, με τα δάνεια προς νοικοκυριά μειώθηκαν κατά €1,0 εκ., ενώ τα δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες κατέγραψαν αύξηση €138,1 εκ.

Τα δάνεια των υπόλοιπων εγχώριων τομέων παρουσίασαν συνολικά μείωση €3,1 εκ.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΚΥΠΕ

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση