ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Μικρή αύξηση στα έσοδα από την πλοιοδιαχείρηση παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις

Για όλο το έτος, τα έσοδα της πλοιοδιαχείρισης ανήλθαν σε €1,26 δις, που αντιστοιχεί σε 4,23% του ετήσιου ΑΕΠ της χώρας

ΚΥΠΕ

Μικρή αύξηση παρουσίασαν το δεύτερο εξάμηνο του έτους τα έσοδα από την πλοιοδιαχείριση, παρά τις προκλήσεις, που αντιμετωπίζει ο ναυτιλιακός κλάδος, όπως το αυξανόμενο κόστος των μεταφορών και τις γεωπολιτικές εντάσεις και τα εμπόδια στη ναυσιπλοΐα, όπως τις επιθέσεις του Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα.

Σύμφωνα με την Έρευνα Πλοιοδιαχείρισης που διενεργεί η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ), τα έσοδα από την πλοιοδιαχείριση (σε όρους κύκλου εργασιών) το δεύτερο εξάμηνο του 2023, αυξήθηκαν κατά 2,4% στα €638 εκατ. από €623 εκατ. το πρώτο εξάμηνο και διαμορφώθηκαν 4,1% του εξαμηνιαίου ΑΕΠ της Κύπρου. Για όλο το έτος, τα έσοδα της πλοιοδιαχείρισης ανήλθαν σε €1,26 δις, που αντιστοιχεί σε 4,23% του ετήσιου ΑΕΠ της χώρας.

«Παρά τις πολλές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο ναυτιλιακός τομέας παγκοσμίως, όπως το αυξανόμενο κόστος μεταφορών, ο κλάδος της διαχείρισης πλοίων παραμένει ισχυρός παράγοντας στην κυπριακή οικονομία», αναφέρει η ΚΤΚ.

Όσον αφορά τα έσοδα κλάδου κατά χώρα παραμονής, η Γερμανία παραμένει σταθερά ο κύριος εμπορικός εταίρος με τη συνεισφορά της χώρας αυτής να διατηρείται σταθερή στο 40% των συνολικών εσόδων. Ακολούθησε η Ελλάδα με 17%, η Ελβετία με 10% και η Μάλτα με 5%. Μικρές μειώσεις στις συνεισφορές σημείωσαν οι ΗΠΑ και η Νορβηγία, όπως αναφέρεται.

Παράλληλα το 31% των εταιρειών πλοιοδιαχείρισης απέφερε έσοδα μεταξύ €2 και €30 εκατομμυρίων, ενώ το 27% των εταιρειών κατόρθωσε να αποφέρει έσοδα πέραν των €30 εκατομμυρίων έκαστη. Επίσης ποσοστό 18% των εταιρειών απέφερε έσοδα μεταξύ €30 εκατ. και €100 εκατ και 15% παρουσίασε έσοδα μέχρι €300.000. Ένα ποσοστό 8% των εταιρειών παρουσίασε έσοδα πέραν των €100 εκατομμυρίων.

Σύμφωνα με την έρευνα, η δομή των εσόδων παρέμεινε λίγο πολύ σταθερή από το πρώτο εξάμηνο του 2022, ενώ σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο, το μερίδιο των υπηρεσιών διαχείρισης πληρώματος αυξήθηκε στο 51,1% του συνολικού ποσού των εσόδων διαχείρισης πλοίων το δεύτερο εξάμηνο του 2023.

Αντίθετα, οι υπηρεσίες πλήρους διαχείρισης μειώθηκαν από 48,6% το πρώτο εξάμηνο του 2023 σε 46% των συνολικών εσόδων το δεύτερο εξάμηνο του 2023.

Μείωση στις δαπάνες

Σύμφωνα με την ΚΤΚ, οι δαπάνες πλοιοδιαχείρισης μειώθηκαν περαιτέρω στα €546 εκατομμύρια το δεύτερο εξάμηνο του 2023, σε αντίθεση με την αύξηση των δαπανών, που σημειώθηκε το δεύτερο εξάμηνο του 2022 (€629 εκατ.), με τον κλάδο ιστορικά να παρουσιάζει μια σχετικά σταθερή δομή δαπανών.

Η πλειοψηφία αυτών αφορά τα έξοδα πληρώματος, τα οποία αποτέλεσαν το 65% του συνολικού ποσού κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2023.

Οι περισσότερες από αυτές τις πληρωμές, σε ποσοστό 45%, αφορούσαν αμοιβές ναυτικών με καταγωγή από χώρες μη-μέλη της ΕΕ. Τα έξοδα διοίκησης αυξήθηκαν στο 7%, ενώ τα έξοδα διαχείρισης πλοίων (π.χ. ανταλλακτικά, λιπαντικά, δεξαμενισμός πλοίων κ.λπ.) αυξήθηκαν στο 28% του συνολικού ποσού κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2023.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΚΥΠΕ

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση