ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Οριακή μείωση στα νέα δάνεια, εκτόξευση επαναδιαπραγματεύσεων το 2023

Ο καθαρός νέος δανεισμός το 2023 διαμορφώθηκε στα €3.269 εκατ. παραμένοντας ουσιαστικά αμετάβλητος σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά

ΚΥΠΕ

Αμετάβλητος παρέμεινε ο νέος δανεισμός που παραχώρησαν οι κυπριακές τράπεζες το 2023, σε ένα περιβάλλον υψηλών επιτοκίων, το οποίο εκτόξευσε τις επαναδιαπραγματεύσεις δανείων σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της που δημοσιοποίησε χθες η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ο καθαρός νέος δανεισμός το 2023 διαμορφώθηκε στα €3.269 εκ. σε σύγκριση με €3.272 εκ. μια χρονιά πριν, παρουσιάζοντας ποσοστιαία μείωση 0,1%.

Αντίθετα οι επαναδιαπραγματεύσεις δανείων εκτοξεύτηκαν στα €4.489 εκατομμύρια, παρουσιάζοντας άνοδο σχεδόν 245%. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο από τότε που η ΚΤΚ ξεκίνησε να δημοσιοποιεί στοιχεία (Δεκέμβριος 2014). Οι επαναδιαπραγματεύσεις δανείων (αφορούν επιμηκύνσεις ή διαφοροποίηση άλλων όρων δανείων) γίνονται σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί η πιστωτική επιδείνωση μιας δανειακής διευκόλυνσης και η αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Σταθερά τα νέα δάνεια

Ο καθαρός νέος δανεισμός το 2023 διαμορφώθηκε στα €3.269 εκατ. παραμένοντας ουσιαστικά αμετάβλητος σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά.

Το μεγαλύτερο μερίδιο των συνολικών δανείων παρουσίασε τα εταιρικά δάνεια πέραν του €1 εκατ. τα οποία ανήλθαν σε €1,4 δισ. παρουσιάζοντας ετήσια άνοδο 5%. Τα εταιρικά δάνεια άνω του €1 εκατ. αντιστοιχούσαν στο 43% του συνόλου.

Τα υψηλά επιτόκια σε συνδυασμό με το υψηλό κατασκευαστικό κόστος επηρέασαν τα δάνεια για αγορά κατοικίας, τα οποία διαμορφώθηκαν στο €1,01 δισ. παρουσιάζοντας ετήσια μείωση 14%, σε σύγκριση με €1,2 δισ. το 2022. Ως ποσοστό του συνόλου τα στεγαστικά δάνεια το 2023 αντιστοιχούσαν στο 31% του συνόλου.

Μικρή ετήσια μείωση, σε ποσοστό 1%, παρουσίασαν και τα εταιρικά δάνεια μέχρι €1 εκατ., τα οποία ανήλθαν σε €0,52 δισ σε σύγκριση €0,53 δισ το 2022 και αποτελούσαν το 16% του συνολικού νέου δανεισμού το 2023.

Παρά τα υψηλά επιτόκια, τα καταναλωτικά δάνεια το 2023 αυξήθηκαν στα €230 εκατ. σε σύγκριση με €155 εκατ. το 2022, παρουσιάζοντας ετήσια άνοδο 48% και αντιστοιχούσαν στο 7% των συνολικών καθαρών νέων δανείων.

Τέλος, αυξημένα κατά 23% ήταν και η κατηγορία των άλλων δανείων, τα οποία διαμορφώθηκαν στα €102 εκατ. και αντιστοιχούσαν στο 3% του συνόλου.

Εκτόξευση αναδιαρθρώσεων

Τα υψηλά επιτόκια ώθησαν δανειολήπτες και τράπεζες να προχωρήσουν σε επαναδιαπραγματεύσεις δανείων, σε μια προσπάθεια να αποτρέψουν την πιστωτική επιδείνωση των δανείων και να αποφύγουν την αύξηση των ΜΕΔ. Το σύνολο των επανδιαπραγματεύσεων εκτοξεύτηκε στα σχεδόν €4,5 δις. παρουσιάζοντας αύξηση 245% σε ετήσια βάση.

Παραδοσιακά τη μερίδα του λέοντος των επαναδιαπραγματεύσεων παρουσιάζουν τα εταιρικά δάνεια άνω του €1 εκατ., τα οποία το 2023 αντιστοιχούσαν στο 68% του συνόλου και έφτασαν τα €3 δισ. Σε σύγκριση με το 2022 οι επαναδιαπραγματεύσεις των δανείων αυτών παρουσίασαν αύξηση 183%.

Εκτόξευση σε ποσοστό 761% παρουσίασαν και οι επαναδιαπραγματεύσεις στεγαστικών δανείων, οι οποίες το 2023 ανήλθαν σε €0,92 δισ, σε σύγκριση με μόλις €107 εκατ. το 2022. Ως προς το σύνολο των επαναδιαπραγματεύσεων, οι διευθετήσεις στεγαστικών δανείων ανήλθαν στο 20%.

Οι επαναδιαπραγματεύσεις εταιρικών δανείων μέχρι €1 εκατ. αυξήθηκαν κατά 417% σε σύγκριση με το 2022 και ανήλθαν σε €380 εκατ. και αντιστοιχούσαν στο 8,5% του συνόλου. Οι επαναδιαπραγματεύσεις των άλλων δανείων ανήλθαν σε €90 εκατ. σε σύγκριση με €24 εκατ. το 2022, παρουσιάζοντας αύξηση 272% και αντιστοιχούσαν στο 2% του συνόλου.

Αύξηση 111% σε ετήσια βάση, παρουσίασαν το 2023 και οι επαναδιαπραγματεύσεις καταναλωτικών δανείων, οι οποίες ανήλθαν σε €39 εκατ. σε σύγκριση με €19 το 2022 και διαμορφώθηκαν στο 0,9% του συνόλου των δανείων που έτυχαν επαναδιαπραγμάτευσης το 2023.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΚΥΠΕ

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση