ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Πρόοδος αλλά και προκλήσεις ενόψει για τον τραπεζικό τομέα

Από το μεγάλο ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) μέχρι την κλιματική αλλαγή

ΚΥΠΕ

Από το μεγάλο ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) μέχρι την κλιματική αλλαγή, ο κυπριακός τραπεζικός τομέας συνεχίζει να παραμένει αντιμέτωπος με προκλήσεις που δεν επιτρέπουν εφησυχασμό, αλλά επιβάλλουν αναπροσαρμογές σε νέα δεδομένα, όπως διαφάνηκε κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Τραπεζών, που πραγματοποιήθηκε σήμερα, με τη συμμετοχή του Υπουργού Οικονομικών, Κωνσταντίνου Πετρίδη και του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, Κωνσταντίνου Ηροδότου.

Λόγω των υγειονομικών συνθηκών που επέβαλε η πανδημία, η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Τραπεζών πραγματοποιήθηκε με υβριδικό τρόπο, ήτοι με φυσική παρουσία για τις εργασίες του ΔΣ προς ανάδειξη νέου προέδρου και μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής και με αξιοποίηση της τεχνολογίας για το τελετουργικό μέρος της.

ΥΠΟΙΚ: Με σταθερά βήματα προς τη βιωσιμότητα, παραμένει η πρόκληση των ΜΕΔ

Ο Υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης σημείωσε στην ομιλία του πως παρά το γεγονός ότι η πανδημία συνεχίζει να εξελίσσεται, είναι ήδη αξιοσημείωτη η πρόοδος του κυπριακού τραπεζικού τομέα, ο οποίος βαδίζει με σταθερά βήματα προς τη βιωσιμότητα. 

Το κυπριακό τραπεζικό σύστημα, είπε ο κ. Πετρίδης, «μεσούσης της πανδημίας, σημείωσε βελτιστοποίηση του πλαισίου διαχείρισης κινδύνων, ενίσχυσης της ρευστότητας και  αύξηση της κεφαλαιακής επάρκειας. Επίσης, ο όγκος των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων παρουσίασε σημαντική μείωση, ιδιαίτερα εντός του 2020 όπου το ποσοστό των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων έφτασε στο 18% περίπου σε σχέση με 28% το 2019. Όλα αυτά σε συνδυασμό με ένα ακόμη πιο ισχυρό κανονιστικό και εποπτικό πλαίσιο, ενισχύουν ακόμη περισσότερο την εμπιστοσύνη και την ανθεκτικότητα του τραπεζικού συστήματος».

Σε αντίθεση, είπε, «με την κρίση που κορυφώθηκε το 2013, στην τρέχουσα δοκιμασία ο τραπεζικός τομέας έχει συνδράμει στη διατήρηση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας και στη διοχέτευση πόρων προς την πραγματική οικονομία, γεγονός που συνδέεται άρρηκτα με την πρόοδο του τομέα κατά τα προηγούμενα έτη».

Παρόλα αυτά, υπογράμμισε ο κ. Πετρίδης, «οι προκλήσεις για τον τραπεζικό τομέα παραμένουν», σημειώνοντας ότι το μέγεθος των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων εξακολουθεί να είναι μεγάλο τόσο σε σχέση με το μέγεθος της οικονομίας όσο και σε σχέση με τον ευρωπαϊκό δείκτη, με τις απαιτήσεις συμμόρφωσης στον ευρωπαϊκό χώρο να αυξάνονται διαρκώς.

Ο Υπουργός εξέφρασε την πεποίθηση πως οι κυπριακές τράπεζες είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν τις όποιες προκλήσεις.

Καταλήγοντας, ο Υπουργός Οικονομικών διαβεβαίωσε πως από πλευράς Κυβέρνησης, οι προσπάθειες για διευκόλυνση της διαχείρισης των ΜΕΔ συνεχίζονται, με στόχο τη σημαντική βελτίωση στις προοπτικές των τραπεζών.

Διοικητής: Πρόοδος αλλά και ανάγκη προσαρμογής για αντιμετώπιση νέων προκλήσεων

Την πρόοδο που έχουν επιτελέσει οι τράπεζες στους πλείστους τομείς κατά τα τελευταία χρόνια αυξάνοντας την ανθεκτικότητά τους και καθιστώντας τις πιο δυνατές να αντιμετωπίσουν προκλήσεις και προβλήματα όπως διαφάνηκε με την πανδημία, σημείωσε ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, Κωνσταντίνος Ηροδότου, για να υπογραμμίσει ωστόσο πως με τον ίδιο τρόπο, χρειάζεται να συνεχίσουν τη θετική τους πορεία και να προσαρμοστούν έγκαιρα για να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις που η μεταβατική περίοδος αλλαγών στον τραπεζικό τομέα θα επιφέρει.

Χρειάζονται, υπέδειξε, περαιτέρω προσαρμογές για να παραμείνουν ανταγωνιστικές στην Κύπρο και την Ευρώπη του αύριο ώστε να επιτελέσουν αποτελεσματικά τον βασικό τους σκοπό - τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας μέσω της χορήγησης νέου δανεισμού.

Ειδικότερα, ο Διοικητής ανέφερε ότι οι τράπεζες πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεχτικές στη διαχείριση των κινδύνων που προκύπτουν από την πανδημία αναπροσαρμόζοντας κατάλληλα, όπου κρίνεται αναγκαίο, τις πολιτικές και διαδικασίες τους. Συγκεκριμένα, είπε, με τον τερματισμό του μορατορίουμ πληρωμών, η προσοχή των τραπεζικών ιδρυμάτων και των εποπτικών αρχών εστιάζεται στην εξέλιξη της ποιότητας των δανειακών χαρτοφυλακίων. «Μετά από οκτώ περίπου μήνες η εικόνα είναι ενθαρρυντική, ωστόσο υπάρχει σημαντικό ύψος πιστωτικών διευκολύνσεων των οποίων η αποπληρωμή τους, ένεκα αναδιαρθρώσεων, ακόμη να ξεκινήσει. Δεν θα πρέπει, επομένως, να υπάρξει εφησυχασμός», υπογράμμισε.

Είπε ακόμα ότι τα τραπεζικά ιδρύματα οφείλουν να εντείνουν τις προσπάθειες για παροχή βιώσιμων αναδιαρθρώσεων, βελτιώνοντας τις διαδικασίες τους για γρηγορότερη και αποτελεσματικότερη επικοινωνία με τους δανειολήπτες έτσι ώστε να στηρίξουν τις επιχειρήσεις και κατά συνέπεια την οικονομική δραστηριότητα.

Πέραν των πιο πάνω, οι τράπεζες θα πρέπει, σύμφωνα με τον Διοικητή, να εντείνουν τις προσπάθειες απομόχλευσης από τις υφιστάμενες μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις. Στα πιστωτικά ιδρύματα όπου καταγράφεται λιγότερη πρόοδος, οι προσπάθειες θα πρέπει να εντατικοποιηθούν.

Επιπρόσθετα, ανέφερε, ο ανταγωνισμός από τα ιδρύματα πληρωμών και η αναγκαιότητα για τεχνολογική αναβάθμιση είναι τα βασικά δεδομένα στη νέα εποχή. Σε αυτά, συμπλήρωσε, προστίθεται η στροφή σε επενδύσεις φιλικές προς το περιβάλλον και η προώθηση της πράσινης οικονομίας. Οι τράπεζες πρέπει να υπολογίσουν έγκαιρα και να διαχειριστούν ανάλογα τους κινδύνους που απορρέουν από τις κλιματικές αλλαγές. Σύμφωνα μάλιστα με τον Διοικητή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πραγματοποιήσει τις πρώτες ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για τους κινδύνους αυτούς μέσα στο 2022. Κατά συνέπεια, θα πρέπει όλα τα Πιστωτικά Ιδρύματα της χώρας να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν τις πολιτικές τους στον τομέα αυτό.

Νικολάου: Δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού

«Αν και η κατάσταση είναι ελαφρώς βελτιωμένη δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού. Οι επιπτώσεις από την πανδημία στον τραπεζικό κλάδο όπως και στην οικονομία στο σύνολό της είναι εμφανείς και συνεχίζουν ακόμη», τόνισε από πλευράς του ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Τραπεζών, Πανίκος Νικολάου.

Σε αυτήν την κατάσταση, είπε, «οι τράπεζες στάθηκαν απέναντι σε μια διπλή πρόκληση με ιδιαίτερη επιτυχία. Αφενός, έπρεπε οι ίδιες να προσαρμοστούν και αφετέρου έπρεπε να πείσουν εργαζομένους και πελάτες για τη σωστή διαχείρισή τους σε συνθήκες υγείας και ασφάλειας αλλά και να τους εκπαιδεύσουν για τη ψηφιακή εποχή που ήδη έχει ξεκινήσει».

Στην ομιλία του ο κ. Νικολάου αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις δύο αποφάσεις για αναστολή των διαδικασιών εκποίησης αρχικά μέχρι τις 18 Ιουνίου και έπειτα μέχρι τις 31 Αυγούστου, και η απόφαση για αναστολή των διαδικασιών εκποίησης κύριας κατοικίας για το πρώτο τρίμηνο του 2021, σημειώνοντας πως «τα δύο αυτά μέτρα έφτασαν τις δυνατότητές μας στα όρια».

Κάνοντας λόγο για «αδικαιολόγητα αρνητική κριτική», που δέχτηκαν οι τράπεζες από μερίδα πολιτικών κομμάτων για θέματα που σε άλλες προηγμένες χώρες θεωρούνται, όπως είπε, αυτονόητα, τόνισε πως αυτό που ενδιαφέρει τις τράπεζες είναι η διασφάλιση των συμφερόντων της συντριπτικής πλειοψηφίας των πελατών τους, που πληρώνουν τα δάνεια τους και εμπιστεύονται τις κυπριακές τράπεζες για τις καταθέσεις τους.

Καταλήγοντας ο κ. Νικολάου σημείωσε πως «ο κόσμος αλλάζει και εμείς αλλάζουμε μαζί του. Η δημογραφία και τεχνολογία δημιουργούν νέα δεδομένα. Νέοι κανόνες, νέες συνήθειες προϋποθέτουν την προσαρμοστικότητά μας. Προϋποθέτουν αναβάθμιση των ανθρώπων μας. Αλλαγή της εργασιακής μας κουλτούρας. Καλλιέργεια νέων γνώσεων και δεξιοτήτων. Η εξέλιξη θα είναι συλλογικό έργο που θα έρθει με ενίσχυση της ανθεκτικότητάς μας και της σκληρής δουλειάς».

Καμμάς: Στήριξη πελατών, πολιτείας και οικονομίας εν μέσω πανδημίας

«Ο τραπεζικός τομέας, έχοντας σημαντικά ενισχυθεί κατά τα προηγούμενα χρόνια, κατάφερε σήμερα να βρίσκεται  σε τέτοια θέση ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί τους δανειολήπτες, τις αυξανόμενες και νέες ανάγκες της αγοράς, αλλά ταυτόχρονα  να ανταποκρίνεται σε έκτακτα προβλήματα και προκλήσεις που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της πανδημίας», είπε ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Τραπεζών, Μιχάλης Καμμάς.

Ο κ. Καμμάς ανέφερε πως οι τράπεζες κατά την περίοδο της υγειονομικής κρίσης έχουν εκπονήσει επιχειρησιακά πλάνα βασισμένα βασικά σε δύο πυλώνες:

Πρώτον, στην άμεση οικονομική στήριξη των πελατών τους αλλά και της πολιτείας, με έκτακτες δαπάνες, νέα κανάλια εξυπηρέτησης, άμεσες, ασφαλείς και αποτελεσματικές λύσεις για επίλυση επειγόντων ζητημάτων και εφαρμογή νέων εσωτερικών διαδικασιών διαχείρισης της πανδημίας και διασφάλισης της απρόσκοπτης λειτουργίας των τραπεζών. Ταυτόχρονα, οι τράπεζες μέλη του Συνδέσμου συνέβαλαν καθοριστικά στις τιτάνιες προσπάθειες της πολιτείας να διαχειριστεί την πανδημία, με άμεσες συνεισφορές στους πολύ σημαντικούς τομείς της Υγείας και της Παιδείας.

Δεύτερον, οι τράπεζες τόσο με τα δικά τους προϊόντα και υπηρεσίες, όσο και σε συνεργασία με την Πολιτεία προχώρησαν σε ενέργειες ανακούφισης και στήριξης της οικονομίας, όπως ήταν η αναστολή καταβολής δόσεων και τόκων για δάνεια. Παράλληλα προχώρησαν σε νέες δανειοδοτήσεις συνολικού ύψους 2,4 δισ. ευρώ το 2020 και 1,3 δισ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021. «Ο νέος δανεισμός ενισχύει σημαντικά την πορεία ανάκαμψης της κυπριακής οικονομίας σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο», σημείωσε ο κ. Καμμάς.

Wim Mijs: Τέσσερις βασικές προκλήσεις για τις ευρωπαϊκές τράπεζες

Ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας, Wim Mijs, αναφέρθηκε στις βασικές προκλήσεις που εντοπίζει ότι όλες οι τράπεζες στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν σήμερα και οι οποίες αφορούν:

  • Τις κεφαλαιακές ανάγκες και δη πλήρη υιοθέτηση των παραμέτρων της Βασιλείας III.
  • Μετάβαση των οικονομιών και των κοινωνιών -σε ευρωπαϊκό επίπεδο- στην εποχή της βιώσιμης ανάπτυξης, του ψηφιακού μετασχηματισμού και εφαρμογής της Πράσινης Ατζέντας.
  • Το εντεινόμενο εποπτικό πλαίσιο, το οποίο προϋποθέτει τη στενή συνεργασία τραπεζών και κυβερνήσεων.
  • Ενίσχυση των ψηφιακών υπηρεσιών σε συνδυασμό με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των συναλλαγών, την ώρα που η Ευρώπη και ο υπόλοιπος κόσμος καλούνται να θέσουν ίδια πρότυπα, απαιτήσεις και εποπτεία για τράπεζες και άλλους παροχείς υπηρεσιών, ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Συνεχίζει στην Προεδρία ο Πανίκος Νικολάου

Στο πλαίσιο της Συνέλευσης λήφθηκε ομόφωνη απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, όπως ο Πανίκος Νικολάου συνεχίσει στην προεδρία του οργανισμού για ακόμη ένα χρόνο.

Σημειώνεται ότι η θητεία, τόσο του Προέδρου όσο και των Μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου Τραπεζών, είναι μονοετής.

Τις τρεις θέσεις Αντιπροέδρων στην Εκτελεστική Επιτροπή έχουν αναλάβει στελέχη των ακόλουθων τραπεζών: Oliver Gatzke, Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Ελληνικής Τράπεζας, Αριστείδης Βουράκης, Διευθύνων Σύμβουλος της Astrobank, Γιάννης Λοΐζου, Aνώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Ancoria.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΚΥΠΕ

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση