ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Ρυθμό ανάπτυξης 3,5% για το '19 προβλέπει η Κομισιόν για την Κύπρο

Το δημόσιο χρέος της Κύπρου αποκλιμακώνεται από υο 105% το 2018 στο 98,4%

Newsroom Κ/ ΚΥΠΕ

Διατήρηση της δυναμικής για ισχυρή οικονομική δραστηριότητα στην Κύπρο, με τους ρυθμούς ανάπτυξης να  φτάνουν το 3,9% για το 2018, το 3,5% για το 2019 και το 2,9% για το 2020, βλέπει η Κομισιόν, σύμφωνα με τις φθινοπωρινές οικονομικές της προβλέψεις που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με το πακέτο προβλέψεων που παρουσίασε ο Επίτροπος Πιέρ Μοσκοβισί, στην Κύπρο το δημόσιο χρέος αποκλιμακώνεται από το 105% το 2018 στο 98,4% το 2019 και στο 91% το 2020, ενώ οι προϋπολογισμοί θα είναι πλεονασματικοί με +2,8%, +3% και +2,9% για το τρέχον και τα δύο επόμενα χρόνια και ο πληθωρισμός θα φτάνει το 0.8%, 1.3% και 1.4% αντίστοιχα.

Την ίδια ώρα η Κομισιόν προβλέπει ραγδαία αποκλιμάκωση της ανεργίας από το 8,2% το 2018 στο 6,3% το 2019 και 4,8% το 2020.

Αναλυτικά η Κομισιόν στο ειδικό κεφάλαιο για την Κύπρο, στο σώμα των προβλέψεων αναφέρει ότι «η οικονομική δραστηριότητα προβλέπεται να παραμείνει ισχυρή, λόγω της εγχώριας ζήτησης, η ανεργία αναμένεται να συνεχίσει να μειώνεται ραγδαία, ενώ ο γενικός πληθωρισμός προβλέπεται να επιταχυνθεί μόνο μετρίως, τη στιγμή που η ισχυρή οικονομική ανάπτυξη αναμένεται να στηρίξει τα σταθερά δημοσιονομικά πλεονάσματα και τη μείωση του δημόσιου χρέους από το 2019 και εξής, παρόλο που τα τραπεζικά μέτρα στήριξης το 2018 μετατόπισαν το δημόσιο χρέος προς τα πάνω και είναι πιθανό να έχουν αποτελέσματα που αυξάνουν το έλλειμμα».

Η Κομισιόν αναφέρει ότι «η οικονομική ανάπτυξη στην Κύπρο παρέμεινε έντονη κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, με σταθερή ιδιωτική κατανάλωση, επενδύσεις και εξαγωγές, με πραγματικό ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 4%». Σημειώνει ότι «οι πρόσφατες αναθεωρήσεις των στοιχείων για το ΑΕΠ χρωματίζουν μια πιο έντονη εικόνα σχήματος V της οικονομικής ανάκαμψης της Κύπρου από την κρίση». Καταγράφει ότι δε ότι «η ανάπτυξη αναμένεται να παραμείνει αρκετά ισχυρή και πάνω από τις δυνατότητες, αν και επιβραδύνεται από 3,9% το 2018 σε 2,9% το 2020».

Η Κομισιόν καταγράφει ακόμη ότι η ιδιωτική κατανάλωση επιταχύνθηκε το πρώτο εξάμηνο του έτους και αναμένεται να παραμείνει αρκετά ισχυρή, «καθώς η ανεργία συνεχίζει να μειώνεται ραγδαία, οι μισθοί αυξάνονται σταδιακά και ο πληθωρισμός παραμένει χαμηλός, ενισχύοντας περαιτέρω τα πραγματικά εισοδήματα».

Κατά την Κομισιόν, οι ιδιωτικές επενδύσεις αναμένεται να παραμείνουν ανοδικές, «αντανακλώντας το αισιόδοξο επιχειρηματικό κλίμα και τα πολλά έργα μεγάλης κλίμακας που βρίσκονται ήδη στο στάδιο της κατασκευής», ενώ ταυτόχρονα θα ανακάμπτει και η δημόσια κατανάλωση και επενδύσεις.

Σε ότι αφορά τις εξαγωγές, αυτές αναμένεται να συνεχίσουν να έχουν έντονες επιδώσεις το 2018, λόγω της σημαντικής απεγγραφής πλοίων κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους (που είχε στατιστικά ως αποτέλεσμα την αύξηση των εξαγωγών αγαθών), αλλά θα αποδυναμωθούν στη συνέχεια.

Η Κομισιόν καταγράφει επιπλέον ότι ο τουριστικός τομέας, ο οποίος υπήρξε κινητήρια δύναμη των εξαγωγών του τομέα των υπηρεσιών τα τελευταία χρόνια, αρχίζει να αντιμετωπίζεται τώρα ο αυξανόμενο ανταγωνισμό από τις γειτονικές χώρες, όπου οι ανησυχίες για την ασφάλεια μειώνονται, αλλά και λόγω της μικρότερη αγοραστικής δύναμης ορισμένων τουριστών (κατά κύριο λόγο Βρετανών και Ρώσων) ως αποτέλεσμα των υποτιμήσεων του νομίσματος.

Εν τω μεταξύ, οι εισαγωγές, λόγω του σημαντικού περιεχομένου τους στην τελική ζήτηση, αναμένεται να αντισταθμίσουν τις εξαγωγές, με αποτέλεσμα «τη συνολική αρνητική συμβολή των καθαρών εξαγωγών στην αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ και την περαιτέρω διεύρυνση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών», αναφέρει.

Σε ότι αφορά τη θετική δυναμική της αγοράς εργασίας, η Κομισιόν καταγράφει ότι «μια ταχεία αύξηση της απασχόλησης από το 2016, συνεχίστηκε, μειώνοντας το ποσοστό ανεργίας σε 8,1% έως τα μέσα του 2018, το χαμηλότερο επίπεδο σε οκτώ χρόνια».

«Η έντονη επέκταση της οικονομίας, και ειδικότερα ο κατασκευαστικός τομέας, προσέφερε ευκαιρίες απασχόλησης και στις πιο ευάλωτες ομάδες - νέους και μακροχρόνια ανέργους - μειώνοντας τα ποσοστά ανεργίας τους σε 19% και 2,5% αντίστοιχα», αναφέρει.

«Οι προσδοκίες για την απασχόληση σε βασικούς τομείς είναι θετικές, σηματοδοτώντας μια λαμπρή προοπτική βραχυπρόθεσμα». Την ίδια ώρα η αύξηση των μισθών παρέμεινε περιορισμένη, αλλά «οι πρόσφατες αυξήσεις των δημόσιων αμοιβών και η ελάττωση της χαλάρωσης στην οικονομία αναμένεται να ενθαρρύνουν και την αύξηση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα».

Ο γενικός ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού βάσει του ΕνΔΤΚ προβλέπεται να παραμείνει χαμηλός, στο 0,8% το 2018. Κατά τα πρώτα τρία τρίμηνα του έτους, τα μη ενεργειακά βιομηχανικά προϊόντα παρουσίασαν περίοδο μείωσης των τιμών λόγω του αυξανόμενου ανταγωνισμού, ενώ οι υψηλότερες τιμές πετρελαίου μεταφέρθηκαν σε τιμές ενέργειας μια υστέρηση. Προχωρώντας προς τα εμπρός, ο πληθωρισμός αναμένεται να επιταχυνθεί μετρίως καθώς η αυστηρότερη αγορά εργασίας μεταφράζεται σε υψηλότερους μισθούς.

Το δημοσιονομικό ισοζύγιο θα παραμείνει πλεονασματικό, εξαιρουμένου του αντίκτυπου των μέτρων τραπεζικής στήριξης το 2018, «που πρόκειται να προσδιοριστεί», αναφέρει η Κομισιόν. Σημειώνει ότι «οι δημοσιονομικές επιδόσεις της κυβέρνησης παραμένουν εξαιρετικά ισχυρές, με το πρωτογενές πλεόνασμα να είναι από τα υψηλότερα στην ευρωζώνη».

Ακολούθως, το πλεόνασμα του προϋπολογισμού αναμένεται να αυξηθεί και να παραμείνει υψηλό στο χρονικό ορίζοντα πρόβλεψης, «αν και η πρόβλεψη για το 2018 δεν περιλαμβάνει ακόμη τον πιθανό αντίκτυπο των τραπεζικών μέτρων στήριξης που σχετίζονται με την Κυπριακή Συνεταιριστική Τράπεζα (CCB) που αυξάνει το έλλειμμα, και η οποία υπόκειται σε απόφαση από τις στατιστικές αρχές».

Αναλυτικά το πλεόνασμα της γενικής κυβέρνησης αναμένεται να βελτιωθεί στο 2,8% του ΑΕΠ το 2018 και η αυξημένη αύξηση των φορολογικών εσόδων, η οποία στηρίζεται στην ισχυρή οικονομική ανάπτυξη, θα ξεπεράσει την αύξηση των δημόσιων δαπανών. Συγκεκριμένα, οι φόροι επί των προϊόντων αναμένεται να αυξηθούν από την έντονη κατανάλωση, ενώ οι φόροι εισοδήματος και οι κοινωνικές εισφορές αναμένεται να υποστηριχθούν από τη βελτίωση των συνθηκών της αγοράς εργασίας. Οι δαπάνες αναμένεται να αυξηθούν κάπως με βραδύτερο ρυθμό από τα έσοδα, κυρίως λόγω της αύξησης των αμοιβών του δημόσιου τομέα και των κοινωνικών μεταβιβάσεων.

Το 2019, το βασικό πλεόνασμα προβλέπεται να αυξηθεί ελαφρά στο 3,0% του ΑΕΠ, κυρίως λόγω της αύξησης των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και παρά την αύξηση των μισθών του δημοσίου και την εισαγωγή του προγράμματος Estia (δηλ. κρατική στήριξη για την αποπληρωμή δανείων των επιλέξιμων δανειοληπτών NPLs που υποστηρίζονται από τις πρώτες κατοικίες).

Το 2020, στο πλαίσιο ενός σεναρίου μη-αλλαγής πολιτικής, το βασικό πλεόνασμα αναμένεται να μειωθεί κάπως σύμφωνα με την προβλεπόμενη συγκράτηση της ανάπτυξης. Το διαρθρωτικό πλεόνασμα προβλέπεται να αυξηθεί στο 1,7% του ΑΕΠ το 2018 και να περιοριστεί το 2019 και το 2020 καθώς το θετικό κενό παραγωγής μεγεθύνεται.

Η Κομισιόν προειδοποιεί ότι οι κίνδυνοι για τις δημοσιονομικές προοπτικές είναι αυξημένοι και  συνδέονται με την αβεβαιότητα σχετικά με τον δυνητικό αντίκτυπο και τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις του τραπεζικού τομέα που προκαλούν αύξηση ελλείμματος στο 2018, την πιθανή εισαγωγή νέων φορολογικών μεταρρυθμίσεων το 2019 και το πιθανό πρόσθετο κόστος μεταρρύθμισης του εθνικού συστήματος υγείας.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom Κ/ ΚΥΠΕ

Σχόλια αναγνωστών

Σε ποιανού τη φάρα

«Εύγε κύριε Παράσχο. Εξαίρετο άρθρο.»
Άσχετος  |  22:30

Τα παιδιά είναι η αντανάκλασή μας

«ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ… ΕΒΡΑΪΚΕΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ Δεν επικροτώ όλα τα σημεία τα οποία χρησιμοποιεί στις εικόνες του ...»
Ανδρεας Κωνσταντινιδης, ΒΑ, ΜΑ  |  13:25

Επενδύοντας στον φόβο, στον πόνο, στο μίσος

«Ψυχραιμία και έξυπνες κινήσεις αλλά όχι δειλία. Η εποχή του κατευνασμού με την Τουρκία τέλειωσε με ...»
Leon  |  09:39

#PoliticsBlog Πόσο μακριά μπορούμε να πάμε με τον Μακρόν;

«Oυτε στην εποχη Βενιζελου,ηρθε καποια Μεγαλη Δυναμη να πολεμησει για παρτυ μας την Οθωμανικη ...»
Γιωργος Χ  |  22:05

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση