ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Τρ. Κύπρου: Κέρδη 8 εκατ. στο 1ο τρίμηνο 2021

Υφίστανται οι αυξημένες πιέσεις λόγω Πανδημίας, αλλά τα αποτελέσματα αντικατοπτρίζουν οργανική ενδυνάμωση

Kathimerini.com.cy

info@kathimerini.com.cy

Κέρδη 8 εκατομμυρίων ευρώ κατέγραψε η Τράπεζα Κύπρου για το α’ τρίμηνο 2021, έναντι ζημιών 26 εκατομμυρίων ευρώ για το α’ τρίμηνο 2020.

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια με βάση την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών μειώθηκαν κατά €74 εκατ. κατά το α’ τρίμηνο 2021 (με τη μείωση να αποτελείται από καθαρή οργανική μείωση ΜΕΔ ύψους €59 εκατ. και περαιτέρω καθαρή μείωση ΜΕΔ ύψους €15 εκατ. που αφορούν τις πωλήσεις ΜΕΔ (lockbox)), σε σύγκριση με μείωση ύψους €152 εκατ. ή 5% το δ’ τρίμηνο 2020 (με τη μείωση να αποτελείται από καθαρή οργανική μείωση ΜΕΔ ύψους €85 εκατ. και περαιτέρω μείωση ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) ύψους €67 εκατ. που αφορούν τις πωλήσεις ΜΕΔ (lockbox)) σε €3,012 εκατ. στις 31 Μαρτίου 2021 (σε σύγκριση με €3,086 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2020). Τα ΜΕΔ αντιπροσωπεύουν το 25% του συνόλου των δανείων στις 31 Μαρτίου 2021, ενώ Το ποσοστό κάλυψης των ΜΕΔ ανέρχεται σε 62% στις 31 Μαρτίου 2021, στα ίδια επίπεδα με τις 31 Δεκεμβρίου 2020 στην ίδια βάση.

Ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) με μεταβατικές διατάξεις ανήλθε σε 14.4% στις 31 Μαρτίου 2021 και 14.6% αναπροσαρμοσμένος για τις συμφωνίες πώλησης των χαρτοφυλακίων Α και Β του Project Helix 2 που συμφωνήθηκαν το γ’ τρίμηνο 2020 και το α’ τρίμηνο 2021 αντίστοιχα (αναφέρεται ως «αναπροσαρμοσμένος για το Helix 2»), σε σύγκριση με 14.8% στις 31 Δεκεμβρίου 2020 και 15.2% αναπροσαρμοσμένος για το Helix 2. Κατά τη διάρκεια του α’ τριμήνου 2021, ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) επηρεάστηκε αρνητικά κυρίως από τη σταδιακή εισαγωγή των μεταβατικών διατάξεων του ΔΠΧΑ 9, τις προβλέψεις και απομειώσεις, και επηρεάστηκε θετικά από τα έσοδα πριν τις προβλέψεις και τη μείωση των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων. Οι κεφαλαιακοί δείκτες στις 31 Μαρτίου 2021 περιλαμβάνουν κέρδη του α’ τριμήνου 2021, που δεν έχουν ελεγχθεί / επισκοπηθεί, εκτός και αν δηλώνεται διαφορετικά. Ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) χωρίς μεταβατικές διατάξεις ανήλθε σε 13.1% στις 31 Μαρτίου 2021 και 13.3% αναπροσαρμοσμένος για το Helix 2, σε σύγκριση με 12.9% στις 31 Δεκεμβρίου 2020 και 13.3% αναπροσαρμοσμένος για το Helix 2. Με μεταβατικές διατάξεις και με βάση τις διατάξεις μετά την ολοκλήρωση της μεταβατικής περιόδου, η επίδραση του ΔΠΧΑ 9 αναμένεται να είναι διαχειρίσιμη και εντός των κεφαλαιακών σχεδιασμών του Συγκροτήματος. O Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθε σε 18.0% στις 31 Μαρτίου 2021 και 18.3% αναπροσαρμοσμένος για το Helix 2, σε σύγκριση με 18.4% στις 31 Δεκεμβρίου 2020 και 18.7% αναπροσαρμοσμένος για το Helix 2.

Τα δάνεια του Συγκροτήματος ανήλθαν σε €12,281 εκατ. στις 31 Μαρτίου 2021, σε σύγκριση με €12,261 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2020. Τα δάνεια του Συγκροτήματος για τις εργασίες στην Κύπρο ανήλθαν σε €12,219 εκατ. στις 31 Μαρτίου 2021, και αντιπροσωπεύουν το 99% του συνόλου των δανείων του Συγκροτήματος. Αναπροσαρμοσμένα για το Project Helix 2, τα δάνεια μειώνονται κατά €1,339 εκατ. σε €10,942 εκατ. στις 31 Μαρτίου 2021. Ο νέος δανεισμός που δόθηκε στην Κύπρο κατά το α’ τρίμηνο 2021 ανήλθε σε €487 εκατ., σε σύγκριση με €374 εκατ. κατά το δ’ τρίμηνο 2020 (αυξημένος κατά 30% σε τριμηνιαία βάση), και σε €451 εκατ. το α’ τρίμηνο 2020 (αυξημένος κατά 8% σε ετήσια βάση). Ο νέος δανεισμός που δόθηκε κατά το α’ τρίμηνο 2021 αποτελείτο από δάνεια σε μεγάλες επιχειρήσεις ύψους €233 εκατ., δάνεια ιδιωτών (λιανικής τραπεζικής) ύψους €159 εκατ. (εκ των οποίων στεγαστικά δάνεια ύψους €102 εκατ.), δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις ύψους €63 εκατ. και δάνεια στον τομέα της ναυτιλίας και διεθνή εργασιών ύψους €32 εκατ. Ο νέος δανεισμός που δόθηκε στην Κύπρο κατά το α’ τρίμηνο 2021 ήταν ο υψηλότερος τριμηνιαίος νέος δανεισμός που δόθηκε από την αρχή της πανδημίας τον Μάρτιο 2020. Η τριμηνιαία αύξηση αντικατοπτρίζει την αυξημένη ζήτηση για νέο δανεισμό το α’ τρίμηνο 2021, κυρίως λόγω των μεγάλων επιχειρήσεων (αύξηση 34% σε τριμηνιαία βάση), καθώς η οικονομική δραστηριότητα συνεχίζει να βελτιώνεται. Ταυτόχρονα, η ζήτηση για νέα στεγαστικά δάνεια παρέμεινε αυξημένη σε σχέση με την περίοδο πριν την πανδημία, υποβοηθούμενη από κυβερνητικά σχέδια.

Δήλωση Διευθύνοντος Συμβούλου Συγκροτήματος

“Το πρώτο τρίμηνο του έτους ήταν άλλη μια περίοδος η οποία χαρακτηρίστηκε από συνεχιζόμενες προκλήσεις λόγω της πανδημίας. Παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί, τόσο στην Κύπρο όσο και παγκοσμίως, με το πρόγραμμα διάθεσης εμβολίων, το λειτουργικό περιβάλλον εξακολουθεί να παρουσιάζει προκλήσεις και κατά το πρώτο τρίμηνο συνεχίστηκαν τα περιοριστικά μέτρα στην Κύπρο. Ως εκ τούτου, προτεραιότητά μας παρέμεινε η παροχή στήριξης στους πελάτες μας, τους συναδέλφους και την κοινότητα. Παρόλο που ο ρυθμός ανάκαμψης της οικονομίας στην Κύπρο επιβραδύνθηκε προσωρινά κατά το α’ τρίμηνο ως αποτέλεσμα των περιοριστικών μέτρων, συνεχίσαμε να στηρίζουμε την επάνοδο της χώρας στην ανάπτυξη παραχωρώντας νέα δάνεια ύψους €487 εκατ. αποτελώντας τον υψηλότερο τριμηνιαίο νέο δανεισμό από την αρχή της πανδημίας. Ο αυξημένος δανεισμός, σε συνδυασμό με τις πρόσφατες χαλαρώσεις των περιοριστικών μέτρων και την πρόοδο του εμβολιαστικού προγράμματος, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, υποστηρίζουν τη βεβαιότητά μας για επιτάχυνση του ρυθμού ανάκαμψης της οικονομίας. Στις 21 Μαΐου 2021, το 48% του ενήλικου πληθυσμού στην Κύπρο έχει ήδη εμβολιαστεί με την πρώτη δόση, με στόχο να αυξηθεί στο 65% μέχρι το τέλος Ιουνίου 2021. Επίσης, η Κύπρος κατατάσσεται 4η στην ΕΕ σε δόσεις εμβολίου COVID-19 που χορηγήθηκαν ανά 100 άτομα. Παραμένουμε έτοιμοι να διαδραματίσουμε τον ρόλο μας ώστε να διασφαλίσουμε ότι η Κύπρος θα ανακάμψει γρήγορα και θα βγει πιο δυνατή από αυτή την κρίση. Κατά το α’ τρίμηνο του έτους είχαμε συνολικά έσοδα ύψους €136 εκατ. και λειτουργικά κέρδη ύψους €45 εκατ. H xρέωση πιστωτικών ζημιών δανείων (cost of risk) μειώθηκε κατά 33 μ.β. στις 66 μ.β. Το αποτέλεσμα από οργανικές δραστηριότητες ανήλθε σε κέρδη ύψους €14 εκατ. και το συνολικό αποτέλεσμα για το τρίμηνο ανήλθε σε κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €8 εκατ. Παράλληλα, μειώσαμε τα συνολικά λειτουργικά μας έξοδα (εξαιρουμένων του ειδικού φόρου και των συνεισφορών) κατά €9 εκατ. ή 9% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο σε €82 εκατ., αντικατοπτρίζοντας τις συνεχιζόμενες προσπάθειες μας για περιορισμό των εξόδων. Η κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας παραμένει σε καλά επίπεδα και υπερβαίνει ικανοποιητικά τις κανονιστικές απαιτήσεις. Στις 31 Μαρτίου 2021, οι κεφαλαιακοί μας δείκτες (με μεταβατικές διατάξεις) ανήλθαν σε Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας ύψους 18.3% και Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) ύψους 14.6%, αναπροσαρμοσμένοι για τις πωλήσεις ΜΕΔ. Η ρευστότητά μας επίσης παραμένει ισχυρή και συνεχίζουμε να λειτουργούμε με σημαντικό πλεόνασμα ρευστότητας ύψους σχεδόν €5 δις, με τον Δείκτη Κάλυψης Ρευστότητας (ΔΚΡ) να ανέρχεται σε 284%. Οι καταθέσεις μας παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και ανήλθαν σε €16.3 δις. Τον Απρίλιο 2021, αναχρηματοδοτήσαμε επιτυχώς το ομόλογο Δευτεροβάθμιου Κεφαλαίου (Tier 2), βελτιστοποιώνοντας περαιτέρω την κεφαλαιακή θέση του Συγκροτήματος. Η έκδοση Δευτεροβάθμιου Κεφαλαίου ύψους €300 εκατ. αναμένεται να αυξήσει τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας αναπροσαρμοσμένο για τις πωλήσεις ΜΕΔ κατά περίπου 100 μ.β στο 19.2%. Επίσης, η συναλλαγή διευρύνει την επενδυτική μας βάση, και η σημαντική μείωση του επιτοκίου στο 6.625% επιβεβαιώνει την αναγνώριση της σημαντικής προόδου που έχει επιτευχθεί στο οικονομικό προφίλ του Συγκροτήματος. Η μείωση κινδύνου στον ισολογισμό συνεχίστηκε και το α’ τρίμηνο του έτους. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, τον Ιανουάριο 2021, παρά τις δύσκολες συνθήκες αγοράς, συμφωνήσαμε την πώληση χαρτοφυλακίου ΜΕΔ ύψους €500 εκατ., συνεχίζοντας να επιτυγχάνουμε πρόοδο για βελτίωση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου μέσω της μείωσης των ΜΕΔ, ο οποίος αποτελεί ένα από τους στρατηγικούς στόχους του Συγκροτήματος. Συνολικά, από το ανώτατό τους επίπεδο το 2014, έχουμε μειώσει τα ΜΕΔ κατά €13.3 δις ή 89%, σε €1.7 δις και το ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια κατά 47 εκατοστιαίες μονάδες, από 63% σε 16%, αναπροσαρμοσμένος για τις πωλήσεις ΜΕΔ. Το ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια αναπροσαρμοσμένος για τις πωλήσεις ΜΕΔ ύψους 16% παρέμεινε σταθερό σε τριμηνιαία βάση, καθώς η οργανική μείωση των ΜΕΔ επηρεάστηκε από τα περιοριστικά μέτρα. Αναμένουμε ότι η οργανική μείωση θα ανακάμψει τα επόμενα τρίμηνα και συνεχίζουμε να αξιολογούμε την επιτάχυνση της μείωσης κινδύνου στον ισολογισμό μέσω περαιτέρω πωλήσεων ΜΕΔ με στόχο την επίτευξη μονοψήφιου ποσοστού ΜΕΔ προς δάνεια μέχρι το τέλος του 2022. Ταυτόχρονα, συνεχίζουμε να παρακολουθούμε στενά την απόδοση των δανείων στα οποία χορηγήθηκε αναστολή καταβολής πληρωμών κεφαλαίου και τόκων το προηγούμενο έτος, και παραμένουμε συγκρατημένα αισιόδοξοι με βάση την μέχρι σήμερα απόδοσή τους. Ως ο ηγετικός τραπεζικός οργανισμός στην Κύπρο, είναι στόχος και σκοπός μας να στηρίξουμε την επάνοδο της χώρας στην ανάπτυξη. Είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον και δεσμευόμαστε να διαδραματίσουμε τον ρόλο που μας αναλογεί. Παρά τις προκλήσεις του τελευταίου χρόνου, οι οποίες συνεχίστηκαν και στο τρίμηνο, εμείς, ως Τράπεζα, συνεχίσαμε να κάνουμε πρόοδο, και παραμένουμε απόλυτα δεσμευμένοι στις στρατηγικές μας προτεραιότητες που είναι η ολοκλήρωση της μείωσης κινδύνου στον ισολογισμό, η αύξηση των εσόδων και η μείωση των εξόδων μέσω του επιχειρησιακού μετασχηματισμού έτσι ώστε να δημιουργήσουμε μεσοπρόθεσμη αξία για τους μετόχους μας.”

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Kathimerini.com.cy

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση