ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Απαιτούνται δραστικές αλλαγές στα ακίνητα

Η πανδημία και ο τερματισμός του ΚΕΠ κατέδειξαν πως το υφιστάμενο μοντέλο έφτασε στο τέλος του

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Όλα τα δεδομένα καταδεικνύουν πως έχει φτάσει η ώρα για δραστικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της αγοράς ακινήτων στην Κύπρο. Βασικό ζητούμενο, να εξέλθει ο τομέας από το διαχρονικό «κουτί» που περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο παραθεριστική κατοικία και μονάδες για ιδιοκατοίκηση ντόπιων. Τόσο οι επιπτώσεις του κορωνοϊού όσο και η αναστολή του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος, καταδεικνύουν πως είναι απαραίτητη η δραστική διαμόρφωση του τομέα, με τους εμπλεκόμενους να βρίσκονται ενώπιον της ανάγκης αναθεώρησης της στρατηγικής και των προτεραιοτήτων τους. Η πρόσφατη έκδοση της PwC για τον τομέα των ακινήτων, «Cyprus Real Estate Market – First Half in Review 2020», αναλύει σημαντικές παραμέτρους που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στα πλαίσια εφαρμογής μίας νέας στρατηγικής για τον τομέα. Σημαντική κρίνεται η διασύνδεση μεταξύ του τομέα και των δημογραφικών εξελίξεων στη χώρα. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, μέχρι το 2070 ένα στους τρεις Κύπριους θα είναι πέραν των 65 ετών ενώ το 10% του πληθυσμού θα είναι άνω των 80 ετών. Οι ειδικοί του Οργανισμού προβλέπουν πως η γήρανση του πληθυσμού θα επηρεάσει και την αγορά ακινήτων. Για παράδειγμα, ηλικιωμένα άτομα καταλήγουν να ζουν μόνα τους ή σε ζευγάρια στις μεγάλες οικιστικές μονάδες στις οποίες είχαν μεγαλώσει τα παιδιά τους. Η συντήρηση των συγκεκριμένων μονάδων, είναι δύσκολη και με μεγάλο κόστος ενώ από ένα σημείο και μετά, δεν πληροί τις εξειδικευμένες ανάγκες ατόμων τρίτης ηλικίας. Στην έκθεση αναγράφεται όπως αναπτυχθούν οικιστικά προϊόντα τα οποία θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της τρίτης ηλικίας. Προς τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να δοθούν ειδικά πολεοδομικά κίνητρα τα οποία θα εστιάζουν στη στέγαση ηλικιωμένων και στη δημιουργία κοινοτήτων υποβοηθούμενης διαβίωσης. Παράλληλα, η εισαγωγή φορολογικών κινήτρων θα προσελκύσει εξειδικευμένους διαχειριστές γι’ αυτά τα έργα, οι οποίοι θα τροχοδρομήσουν τις εξελίξεις από πλευράς του ιδιωτικού τομέα. Τα οφέλη από τέτοιου είδους αναπτύξεις, σημειώνεται, είναι πολλαπλά, αφού από τη μία μπορεί να οδηγήσουν σε εξοικονομήσεις δημόσιων πόρων για υγειονομικούς σκοπούς και από την άλλη μπορούν να δημιουργήσουν συνέργειες για περαιτέρω επενδύσεις σε συναφείς τομείς, όπως κέντρα αποκατάστασης και αναπτύξεις ιατρικού τουρισμού.

Περαιτέρω, στην έκθεση υπάρχει εισήγηση όπως δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε σύνθετα έργα ανάπτυξης, τα οποία δημιουργούν πολλαπλασιαστικό θετικό αντίκτυπο στην οικονομία και μπορούν να υποστηρίξουν τη βιώσιμη ανάπτυξη. Με την παραχώρηση των ανάλογων κινήτρων και λαμβανομένων υπόψη των δημογραφικών εξελίξεων και των δυνάμεων της ζήτησης στην αγορά, αυτά τα έργα θα μπορούσαν να αφορούν προσιτή διαβίωση, εκπαίδευση και στέγαση φοιτητών. Επιπρόσθετα, το οικιστικό σκέλος μπορεί να συνδυαστεί με εμπορικούς χώρους, κέντρα υγείας, και αναψυχής δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο πολλαπλασιαστικά οφέλη στην αγορά εργασίας και στην οικονομία γενικότερα.Τα σχετικά κίνητρα που θα παραχωρηθούν, θα μπορούσαν να αφορούν αυξημένο συντελεστή δόμησης, φορολογικές ελαφρύνσεις τόσο για τον επενδυτή όσο και για τον αγοραστή/χρήστη, χαλαρώσεις και ούτω καθεξής.

Παλαιά κτίρια

Με δεδομένο ότι στα ιστορικά κέντρα των κυπριακών πόλεων δεν υπάρχουν πλέον διαθέσιμοι χώροι για αναπτύξεις, ο Οργανισμός εισηγείται την υιοθέτηση στρατηγικής η οποία θα ευνοεί την ανάπτυξη των πόλεων προς το εσωτερικό τους. Με αυτό τον τρόπο, τα κέντρα των πόλεων θα παραμείνουν ζωντανά και δραστήρια χωρίς την ανάγκη νέων υποδομών και μεγάλων επενδύσεων. Η αλλαγή χρήσης υφιστάμενων κτιρίων, για τα οποία η ζήτηση μειώνεται διαρκώς και καθίστανται μη κερδοφόρα, και η μετατροπή τους σε κτίρια προσαρμοσμένα στις ανάγκες του σήμερα, θεωρείται πλέον απαραίτητη. Μάλιστα, σε σχετική έρευνα του Οργανισμού με τίτλο «Emerging Trends in Real Estate Europe», επενδυτές σχολίασαν ότι η αλλαγή χρήσης κτιρίων όχι απλά αποτελεί μία βιώσιμη επένδυση, αλλά είναι περιζήτητη για πολλούς εξ αυτών.

Στεγαστική πολιτική

Μπορεί το 70% των οικιστικών ακινήτων στην Κύπρο να είναι ιδιόκτητο, ωστόσο, ένα μεγάλο ποσοστό σχετίζεται με ενυπόθηκο δάνειο, εκ των οποίων πολλά είναι ακόμα μη εξυπηρετούμενα. Χρειάζεται η εφαρμογή μέτρων πολιτικής για προσιτή στέγαση, σημειώνεται χαρακτηριστικά στην έρευνα, ώστε να μπορούν να αντεπεξέλθουν όσοι βρίσκονται στα χαμηλότερα εισοδηματικά επίπεδα. Μάλιστα, γίνεται η εισήγηση όπως για κάθε περιοχή ληφθούν μέτρα προσαρμοσμένα στα δημογραφικά της δεδομένα. Αντλώντας παραδείγματα από το εξωτερικό, προτείνονται κάποιες συγκεκριμένες ενέργειες, όπως: χαμηλότερα ενοίκια από τον μέσο όρο σε μία περιοχή, κατασκευή μονάδων μικρότερου μεγέθους, σχέδια ενοικιαγοράς, αλλαγή χρήσης και μετεξέλιξη τους σε προσιτά οικιστικά έργα.

Ψηφιοποίηση

Η ψηφιοποίηση των διαδικασιών που σχετίζονται με το Τμήμα Κτηματολογίου και τις τοπικές Αρχές, θα εξοικονομούσε χρόνο και χρήμα από όλους τους εμπλεκόμενους. Επιπρόσθετα, θα ενίσχυε τη διαφάνεια και θα έκανε τη χώρα ακόμα πιο ελκυστική στα μάτια των ξένων επενδυτών, σημειώνεται στη νέα έκδοση του οργανισμού. Αντίστοιχα σημαντική εξέλιξη, σημειώνεται, θα ήταν και η δημιουργία κεντρικού μητρώου συμβάσεων μίσθωσης, στο οποίο οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα υποχρεώνονταν να καταθέτουν όλες τις συμφωνίες μίσθωσης οικιστικών και εμπορικών ακινήτων. Με αυτόν τον τρόπο θα ενισχυθεί η διαφάνεια στην αγορά και θα μειωθεί η φοροδιαφυγή που σχετίζεται με έσοδα από ενοίκια, κυρίως για σκοπούς ιδιωτικής στέγασης.

Αντέχουν τα οικιστικά ακίνητα

Θετικές ενδείξεις για τον τομέα των οικιστικών ακινήτων κατέγραψε ο δείκτης τιμών κατοικιών της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Εν μέσω πανδημίας και lockdown, το δεύτερο τρίμηνο του έτους, ο δείκτης συνέχισε να καταγράφει μικρή αύξηση των τιμών κατοικιών, παρά την αβεβαιότητα λόγω της πανδημίας. Συγκεκριμένα, κατέγραψε τριμηνιαία αύξηση 0,9% σε σχέση με 0,4% το πρώτο τρίμηνο του 2020.

Οριακά μεγαλύτερη από την αύξηση στις τιμές των διαμερισμάτων ήταν η τριμηνιαία αύξηση των τιμών των οικιών το δεύτερο τρίμηνο του 2020. Πάντως, οι επαγγελματίες του τομέα που συμμετέχουν στην έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας για το δεύτερο τρίμηνο του 2020, ανέμεναν μείωση στις τιμές ακινήτων, ενώ ο ίδιος δείκτης για το τρίτο τρίμηνο κατέδειξε ότι αναμένεται αύξηση στις τιμές.

Οι δείκτες τιμών κατοικιών της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου (ΣΥΚ) και της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ) σε τριμηνιαία βάση κατέγραψαν παρόμοια τάση, με αύξηση 0,3% και 0,9%, αντίστοιχα.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Κύπρος: Τελευταία Ενημέρωση