ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

ΜΟΕ για Τ/κ στην αλυσίδα απασχόλησης

Επιστολή της Ε.Ε. προς τη Λευκωσία για εκπαίδευση και προώθηση των Τουρκοκυπρίων στην αγορά εργασίας

Του Παύλου Ξανθούλη

Του Παύλου Ξανθούλη

Αναβάθμιση δεξιοτήτων και προώθηση Τουρκοκυπρίων σε συγκεκριμένους τομείς της αλυσίδας απασχόλησης της Κυπριακής Δημοκρατίας ζητάει η Κομισιόν, διά επιστολής προς τη Λευκωσία, προσδοκώντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα δημιουργήσει ένα επωφελές για όλους σκηνικό. Στην επιστολή που στάλθηκε από την Ε.Ε. προς το υπουργείο Εργασίας και την οποία εξασφάλισε η «Κ», οι Βρυξέλλες εκτιμούν ότι η προώθηση Τουρκοκυπρίων στην αγορά εργασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, μέσα και από προγράμματα εκπαίδευσης, θα οικοδομήσει γέφυρες, φέρνοντας τα δύο μέρη πιο κοντά και λειτουργώντας εν πολλοίς και ως Μέτρο Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης.

Παράλληλα, η Κομισιόν εκτιμά ότι μια τέτοια εξέλιξη θα αποτελέσει «κλειδί» για ενίσχυση της αγοράς εργασίας της Κύπρου και κατ’ επέκταση της κυπριακής οικονομίας. Πέραν τούτων, το ζήτημα που έχει ήδη συζητηθεί και με την κυπριακή πολιτική ηγεσία, στο πλαίσιο συνάντησης Κασουλίδη - Νάβα, εκτιμάται ότι θα φέρει πιο κοντά στην Ε.Ε. τους Τουρκοκυπρίους, καταδεικνύοντας, όπως αναφέρεται στην επιστολή, «τα οφέλη που θα επιφέρει η επανένωση της Κύπρου». Η Κομισιόν εμφανίζεται μάλιστα έτοιμη να χρηματοδοτήσει τα προγράμματα εκπαίδευσης των Τουρκοκυπρίων, είτε μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου + (ΕΚΤ+), είτε μέσω του Κανονισμού για τη χρηματοδότηση της Τ/κ κοινότητας, αφήνοντας ανοικτό και το ενδεχόμενο ενός συνδυασμού στήριξης από τα δύο προαναφερθέντα εργαλεία.

Η επιστολή της Κομισιόν στάλθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης προς τη Λευκωσία στο τέλος Αυγούστου και συγκεκριμενοποιεί ακόμη και τους τομείς στους οποίους θα μπορούσαν να τύχουν εκπαίδευσης Τουρκοκύπριοι, προκειμένου να ενσωματωθούν στην κυπριακή αγορά εργασίας. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται: «[… ] θα σας ενθάρρυνα να εξετάσετε διαφορετικές επιλογές, περιλαμβανομένης της οργάνωσης εκπαιδευτικών μαθημάτων αναβάθμισης δεξιοτήτων, για να βοηθήσετε τους Τουρκοκυπρίους να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για εργασία, σε εκείνους τους τομείς των περιοχών που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία, όπου οι επιχειρήσεις παρουσιάζουν ελλείψεις». Η αρμόδια διεύθυνση της Κομισιόν επισημαίνει χαρακτηριστικά ότι γίνεται αντιληπτό ότι «η Κύπρος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές ελλείψεις στους τομείς εργασίας, όπως διαμονή σε καταλύματα (accommodation), υπηρεσίες εστίασης, ανθρώπινης υγείας ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου, παροχής ατμού και κλιματισμού, κατασκευών και γεωργίας». Όπως μάλιστα τονίζεται, τα δεδομένα αυτά οδηγούν στη ζήτηση δυναμικού σε έναν αριθμό επαγγελμάτων, περιλαμβανομένων «νοσοκόμων και μαιών, προγραμματιστών εφαρμογών, ταμείων καταστημάτων, οδηγών, οικοδόμων, μέχρι και μαγείρων ή αγροτικών εργατών».

Όπως δε αποκαλύπτει η επιστολή, «στη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψής του στην Κύπρο, ο Γενικός Διευθυντής Νάβα (σ.σ. επικεφαλής της γενικής διεύθυνσης στήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων Ε.Ε.) είχε μια ενθαρρυντική συζήτηση με τον Υπουργό Κασουλίδη σε σχέση με μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο κοινοτήτων, ιδιαίτερα σε σχέση με την ιδέα ανάπτυξης στοχευμένων προγραμμάτων ανάπτυξης δεξιοτήτων για Τουρκοκυπρίους». Προστίθεται δε ότι «έγινε αναφορά σε μια πρόσφατη συμφωνία μεταξύ συνδικαλιστικών οργανώσεων από τις δύο πλευρές που προβλέπει την εργοδότηση Τουρκοκυπρίων σε τομείς στους οποίους η Κυπριακή Δημοκρατία αντιμετωπίζει κενά». Σύμφωνα με την επιστολή της διεύθυνσης απασχόλησης της Ε.Ε., «αυτές και παρόμοιες δράσεις θα μπορούσαν πιθανώς να χρηματοδοτηθούν με τη στήριξη του ΕΚΤ + ή/και του προγράμματος στήριξης της τουρκοκυπριακής κοινότητας μ’ ένα συνδυασμό των δύο.

«Οι πιο πάνω δράσεις δεν διαδραματίζουν μόνο έναν ρόλο-κλειδί στη στήριξη της αγοράς εργασίας της Κύπρου και της οικονομίας, αλλά δημιουργούν επίσης την προοπτική να φέρουν τους Τουρκοκυπρίους εγγύτερα στην Ε.Ε., επιδεικνύοντας εμπράκτως τα οφέλη που θα έχει η επανένωση της Κύπρου. Αυτή η πρωτοβουλία, θα μπορούσε να συμβάλει στην οικοδόμηση γεφυρών μεταξύ των δύο κοινοτήτων».

Υπό το φως των συζητήσεων που έγιναν μεταξύ ΥΠΕΞ και Κομισιόν, επί του προκειμένου, η διεύθυνση απασχόλησης της Κομισιόν ζητάει από το Υπουργείο Εργασίας την πραγματοποίηση μιας συνάντησης μεταξύ εμπειρογνωμόνων ώστε να δρομολογηθούν τα επόμενα βήματα. «Για την προετοιμασία της συνάντησης, θα ήταν υποβοηθητικό, αν θα μπορούσατε να κοινοποιήσετε διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τη μέχρι τώρα συμμετοχή των Τουρκοκυπρίων σε προγράμματα εκπαίδευσης και την κατάσταση απασχόλησής τους, εάν είναι δυνατόν κατά τομέα», αναφέρεται στην επιστολή που υπογράφει ο γενικός διευθυντής της Διεύθυνσης Απασχόλησης της Ε.Ε., Joost Korte, με αποδέκτη το υπουργείο Εργασίας και τον γενικό διευθυντή, Ανδρέα Ζαχαριάδη.

Κονδύλια από ΕΚΤ +

Η Κομισιόν και συγκεκριμένα η «Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης» της Ε.Ε., εμφανίζεται έτοιμη να στηρίξει τα προγράμματα εκπαίδευσης και προώθησης Τουρκοκυπρίων στην αγορά εργασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, τόσο μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου + (ΕΚΤ +) ή/και μέσω του χρηματοδοτικού Κανονισμού για τους Τουρκοκυπρίους, ή μέσω ενός συνδυασμού των δύο. Το ΕΚΤ +θεωρείται ως το κύριο μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, διαθέτοντας προϋπολογισμό περίπου 99,3 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021- 2027. Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΚΤ+ θα συνεχίσει να συνεισφέρει στις πολιτικές της Ε.Ε. για την απασχόληση, την κοινωνία, την εκπαίδευση και τις δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων σ’ αυτούς τους τομείς. Στο επίπεδο της πολιτικής συνοχής, το ΕΚΤ+ θα συνεχίσει επίσης την αποστολή του για στήριξη της οικονομικής, εδαφικής και κοινωνικής συνοχής στην Ε.Ε., μειώνοντας τις ανισότητες μεταξύ των κρατών-μελών και των περιφερειών.

Αναφορικά με τον Κανονισμό χρηματοδοτικής στήριξης για την τ/κ κοινότητα, 389/2006, στόχος θεωρείται η διευκόλυνση επανένωσης της Κύπρου. Ενθαρρύνει την οικονομική ανάπτυξη της τ/κ κοινότητας, με ιδιαίτερη έμφαση στην οικονομική ολοκλήρωση της νήσου, στη βελτίωση των επαφών μεταξύ των δύο κοινοτήτων και με την Ε.Ε. και στην προετοιμασία για την εφαρμογή του συνόλου της νομοθεσίας της Ε.Ε. (δηλαδή, του κεκτημένου της Ε.Ε.) μετά τη συνολική διευθέτηση του κυπριακού ζητήματος. Κατά την περίοδο 2006- 2018, η Ε.Ε. διέθεσε σχεδόν 520 εκατ. ευρώ σε έργα στήριξης της τουρκοκυπριακής κοινότητας.

Και μαθήματα ελληνικής γλώσσας

Στο πλαίσιο της επιστολής της διεύθυνσης απασχόλησης της Ε.Ε. προς τη Λευκωσία και της επισήμανσης για οργάνωση εκπαιδευτικών μαθημάτων και για αναβάθμιση δεξιοτήτων Τουρκοκυπρίων, η Κομισιόν εισηγείται όπως η διαδικασία αυτή συνδυαστεί με την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας από Τουρκοκυπρίους. Εν προκειμένω, σημειώνεται χαρακτηριστικά, ότι «επιπροσθέτως των εκπαιδευτικών μαθημάτων για συγκεκριμένες δεξιότητες εργασίας, τα εκπαιδευτικά μαθήματα θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν οριζόντιες δεξιότητες και συγκεκριμένα, μαθήματα ελληνικής γλώσσας». Ενδιαφέρον συγκεντρώνει και μια εύσχημη υπόδειξη της Κομισιόν προς τη Λευκωσία: «Αντιλαμβανόμαστε ότι αν και οι κυπριακές Αρχές παρέχουν ήδη τέτοια μαθήματα για Τουρκοκυπρίους, η ύπαρξή τους δεν είναι ευρέως διαδεδομένη και οι υπηρεσίες της Κομισιόν είναι διαθέσιμες να εξετάσουν από κοινού τρόπους για την ενίσχυση της προβολής τέτοιων πρωτοβουλιών», καταλήγει η επιστολή της «διεύθυνσης απασχόλησης, κοινωνικών υποθέσεων και κοινωνικής ένταξης» της Ε.Ε.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑ

Πόση ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ μπορούμε να έχουμε εφαρμόζοντας τέτοια .... βήματα ;

Και .......... ποια αντίστοιχα μέτρα θα αποδεκτούν οι Τ/Κ, προς τους Ε/Κ πολίτες ;;;;;;;;;;;;;

Διαφορετικά, θα πιαστούμε κορόϊδα της Τουρκικής πονηριάς και ΑΠΛΗΣΤΙΑΣ !!!!!!

Γιαννούλης Σολομωνίδης
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Του Παύλου Ξανθούλη

Πολιτική: Τελευταία Ενημέρωση