ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Παραλήψεις στις διαδικασίες των σχεδίων ενίσχυσης αεροπορικών εταιρειών

Τι εντόπισε ο έλεγχος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Μεταφορών

Του Απόστολου Τομαρά

Του Απόστολου Τομαρά

tomarasa@kathimerini.com.cy

Ελλείψεις διαδικαστικού χαρακτήρα που αφορούν την υλοποίηση του Νέου Σχεδίου Κινήτρων προς Αεροπορικές Εταιρείες για αντιμετώπιση των συνεπειών του COVID – 19 στη συνδεσιμότητα της Κύπρου, στην ανάπτυξη των αερομεταφορών και στον τομέα του τουρισμού εντοπίζει ο έλεγχος που πραγματοποίησε στο Υπουργείο Μεταφορών η Ελεγκτική Υπηρεσία. Σύμφωνα με τα ευρήματα στο σχέδιο κινήτρων συμμετείχαν 30 αεροπορικές εταιρείες. Από τα στοιχεία που συνέλεξε η Ελεγκτική Υπηρεσία προκύπτει πως «διαπιστώθηκε η ορθότητα των υπολογισμών που διενήργησε η διαχειρίστρια εταιρεία για την καταβολή των ποσών που αναλογούν σε κάθε αεροπορική εταιρεία και τα οποία κυμαίνονται από €17 μέχρι €248.059. Ως εκ τούτου, με την πιο πάνω επιστολή της, εισηγήθηκε την πληρωμή προς τη διαχειρίστρια εταιρεία του ποσού των €1.353.869». Ωστόσο όπως σημειώνεται στην έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας πως η καταβολή του συγκεκριμένου ποσού έγινε προς την διαχειρίστρια εταιρεία των αεροδρομίων «χωρίς την προσκόμιση τιμολογίου, κατά παράβαση της διαδικασίας διενέργειας πληρωμών, όπως καθορίζεται στην εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου αρ. 1730, ημερομηνίας 20.8.2014 και στη Δημοσιονομική και Λογιστική Οδηγία (ΔΛΟ) αρ. 95. Στις 11.11.2020, η εταιρεία προχώρησε στην έκδοση πιστωτικών σημειώσεων στις αεροπορικές εταιρείες, για το ποσό που αναλογούσε στην κάθε μια, αντί πληρωμής». Την εντολή πληρωμής είχε εγκρίνει ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Μεταφορών.

Λειψές αιτήσεις

Επίσης ο έλεγχος εντόπισε και ζητήματα που αφορούν τις αιτήσεις αεροπορικών εταιρειών για ένταξη στο Σχέδιο Κινήτρων. Συγκεκριμένα:

-Οι αιτήσεις δεν περιλαμβάνουν τα ελάχιστα στοιχεία που απαιτούνται, με βάση τις πρόνοιες του πιο πάνω άρθρου (π.χ. μέγεθος της επιχείρησης, είδος ενίσχυσης).

-Η διαχειρίστρια εταιρεία απέστειλε επιστολές αποδοχής των αιτήσεων, για χορήγηση ενίσχυσης στους δικαιούχους, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, χωρίς να απαιτηθεί η γραπτή αποδοχή των όρων του Σχεδίου Κινήτρου από τους δικαιούχους.

-Σε κάποιες περιπτώσεις, οι αιτήσεις υποβλήθηκαν στη διαχειρίστρια εταιρεία και έγιναν αποδεκτές, μετά τη λήξη της πρώτης φάσης εφαρμογής, ήτοι 30.9.2020.

Εδώ η έκθεση αναφέρεται σε τέσσερις αεροπορικές εταιρείες χωρίς να τις κατονομάζει. Η έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αναφέρεται και σε μια περίπτωση, που αεροπορική εταιρεία υπέβαλε αίτηση για χορήγηση ενίσχυσης στις 30.7.2020, η διαχειρίστρια εταιρεία απέστειλε επιστολή αποδοχής της αίτησης, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στις 5.2.2021. Σημειώνουμε ότι στην εταιρεία χορηγήθηκε ενίσχυση, συνολικού ποσού €168.986, για την πρώτη φάση εφαρμογής του Σχεδίου Κινήτρων στις 11.11.2020, σχεδόν τρεις μήνες πριν τη γραπτή αποδοχή της αίτησης.

Προβληματικές

Από τα ευρήματα του ελέγχου προκύπτει πως το Υπουργείο Μεταφορών δεν ενημέρωσε την διαχειρίστρια εταιρεία των αεροδρομίων ότι στο Σχέδιο Κινήτρων δεν μπορούν να συμμετάσχουν προβληματικές αεροπορικές εταιρείες κάτι που ήταν προϋπόθεση. Συγκεκριμένα η έκθεση αναφέρει. «Επισημαίνεται, επίσης, ότι η πιο πάνω προϋπόθεση δεν γνωστοποιήθηκε στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσίευσε η διαχειρίστρια εταιρεία, παραβιάζοντας την αρχή της ίσης μεταχείρισης και την αρχή της διαφάνειας, η οποία προϋποθέτει ότι όλοι οι όροι και όλες οι λεπτομέρειες του Σχεδίου Κινήτρων πρέπει να διατυπώνονται με σαφήνεια, ακρίβεια και χωρίς αμφισημία στη σχετική πρόσκληση».

Δείτε ολόκληρη την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας ΕΔΩ

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Του Απόστολου Τομαρά

Πολιτική: Τελευταία Ενημέρωση