ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

ΥΠΕΣ: Στην τελική ευθεία η υλοποίηση της μεταρρύθμισης ΤΑ

Εξέφρασε ικανοποίηση για το γεγονός ότι η μέχρι τώρα συνεργασία του ΥΠΕΣ, τόσο με την Ένωση Δήμων, όσο και με τον Σύνδεσμο Δημοτικών Γραμματέων ήταν και είναι άριστη και εποικοδομητική

ΚΥΠΕ

Στόχος της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι η ανάδειξη και ενίσχυση των τοπικών αρχών, με πρόσθετες αρμοδιότητες οι οποίες σήμερα παρέχονται από το κεντρικό κράτος, μεταξύ αυτών οι Υπηρεσίες στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας και φροντίδας, ανέφερε σήμερα ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου.

Σε χαιρετισμό που ανέγνωσε εκ μέρους του Υπουργού ο Έπαρχος Κερύνειας και Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Αντώνης Οικονομίδης, σε ημερίδα του Συνδέσμου Δημοτικών Γραμματέων, που πραγματοποιήθηκε στα Λεύκαρα, ο Κωνσταντίνου Ιωάννου ανέφερε ότι «η υλοποίηση της μεταρρύθμισης στην τοπική αυτοδιοίκηση έχει μπει στην τελική ευθεία, εφόσον σε λιγότερο από εννέα μήνες διεξάγονται οι εκλογές για την ανάδειξη των νέων τοπικών αρχών».

«Όλες οι ενέργειες οι οποίες αφορούν είτε σε οικονομικά ζητήματα, είτε οργανωτικά, θέματα προσωπικού, κτηριακών εγκαταστάσεων, νέων Κανονισμών, τροποποίησης των νόμων για πιο εύρυθμη λειτουργία και άλλα, έχουν πλέον δρομολογηθεί, τόσο σε τοπικό όσο και σε κεντρικό επίπεδο» πρόσθεσε.

Το Υπουργείο Εσωτερικών, σημείωσε «είχε θέσει ως ορόσημο ολοκλήρωσης των ενεργειών αυτών, το τέλος Μαρτίου 2024, ώστε να υπάρχει το περιθώριο να αντιμετωπιστούν εγκαίρως κάποια θέματα που θα προκύψουν μεταγενέστερα και πριν από την 1η Ιουλίου 2024. Είμαστε σίγουροι ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς συνεχίζουν να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επιτυχή εφαρμογή αυτού του εγχειρήματος».

Ο κ. Ιωάννου ανέφερε ακόμα ότι «σίγουρα υπάρχουν δυσκολίες και προκλήσεις, είναι άλλωστε αναμενόμενο σε μια τέτοιου μεγέθους μεταρρύθμιση, τις οποίες όμως όταν υπάρχει συνεργασία και θετική προσέγγιση, αυτές μπορούν να επιλυθούν».

Ταυτόχρονα εξέφρασε ικανοποίηση για το γεγονός ότι «η μέχρι τώρα συνεργασία του Υπουργείου Εσωτερικών, τόσο με την Ένωση Δήμων Κύπρου, όσο και με τον Σύνδεσμο Δημοτικών Γραμματέων ήταν και είναι άριστη και εποικοδομητική σε όλα τα επίπεδα. Την ίδια ώρα τόσο ο Υπουργός προσωπικά, όσο και οι αρμόδιοι Λειτουργοί του Υπουργείου Εσωτερικών, βρίσκονται πάντοτε στη διάθεσή όλων για συζήτηση και επίλυση των όποιων θεμάτων προκύπτουν».

Η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας Μαριλένα Ευαγγέλου στον δικό της χαιρετισμό ανέφερε ότι «πολλές από τις δράσεις του Υφυπουργείου είναι σε συντονισμό και στενή συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αφού οι τοπικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της τοπικής κοινωνίας, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής των πολιτών. Κάθε Δήμος δύναται να δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας και φροντίδας με την ίδρυση, συντήρηση και λειτουργία συγκεκριμένων προγραμμάτων κοινωνικής φροντίδας και ανάπτυξης συνεταιριστικής δράσης μεταξύ του κεντρικού κράτους».

Αναφέρθηκε στο παράδειγμα «του προγράμματος "Κοινωνικού Λειτουργού της Γειτονιάς" που βρίσκεται σε πιλοτική φάση και υλοποιείται σε τέσσερις Δήμους όπου έχει διαπιστωθεί ότι διαμένει ο μεγαλύτερος αριθμός εξυπηρετούμενων των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ), σε ένα Δήμο που θεωρείται απομακρυσμένη περιοχή και σε τρεις Κοινότητες Ορεινών περιοχών που προκύπτουν από τη Στρατηγική Ορεινών Περιοχών. Το πιλοτικό πρόγραμμα θα αξιολογηθεί τον Οκτώβριο και θα επεκταθεί σε αριθμό Δήμων / Συμπλεγμάτων με στόχευση την γεωγραφική κάλυψη όλων των περιοχών, βάσει εκτίμησης αναγκών, έγκαιρου εντοπισμού και άμεσου χειρισμού περιστατικών».

Σημείωσε ότι «σκοπός του Προγράμματος, που εντάσσεται στο Έργο "Αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας" το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής "ΘΑλΕΙΑ 2021-2027" με τη συγχρηματοδότησης της ΕΕ, είναι η συνεργασία του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας μέσω των ΥΚΕ με τις τοπικές αρχές, για την προώθηση προγραμμάτων με επίκεντρο το ίδιο το άτομο, τον έγκαιρο εντοπισμό, την αντιμετώπιση ζητημάτων λόγω ευαλωτότητας και την αντιμετώπιση συνθηκών αποκλεισμού που δύναται να αντιμετωπίζουν τα άτομα αυτά».

Ταυτόχρονα αναφέρθηκε και στο Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων «μέσω του οποίου δίδεται η δυνατότητα στους Δήμους και στις Κοινότητες να δημιουργήσουν και να λειτουργήσουν προγράμματα κοινωνικής φροντίδας, όπως στέγες ηλικιωμένων και κέντρα προστασίας και απασχόλησης παιδιών. Εχει ήδη προκηρυχθεί το νέο Σχέδιο Κρατικών Χορηγιών των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας για τη δημιουργία νέων ή την επέκταση υφιστάμενων δομών κοινωνικής φροντίδας στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 2021 -2026, όπου προσφέρεται η ευκαιρία για αξιοποίηση από τους Δήμους και τις Κοινότητες των κονδυλίων που παρέχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Όπως είπε η Υφυπουργός «για την Κυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη η αξιοποίηση του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μέχρι το τελευταίο ευρώ αποτελεί μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσουμε και προς τον σκοπό αυτό εργαζόμαστε σύσσωμοι, η Κυβέρνηση και εγώ προσωπικά. Επίσης η Κυβέρνηση και το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, θεωρεί την εμπλοκή των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως ένα απαραίτητο συστατικό στοιχείο για να επιτευχθεί η αναβάθμιση και η ενίσχυση των υπηρεσιών που παρέχονται προς τους πολίτες».

Εξέφρασε ακόμα την πεποίθηση πως «η συμπερίληψη των Τοπικών Αρχών που αποτελούν διαχρονικούς κοινωνικούς εταίρους του Κράτους σε τέτοιες πολιτικές, δρα καταλυτικά στην προσπάθειά μας για ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών και την εξασφάλιση των απαιτούμενων υπηρεσιών για τα άτομα με πραγματικές ανάγκες φροντίδας. Το Υφυπουργείο διατηρεί ανοικτούς τους διαύλους επικοινωνίας με τις αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και επιθυμούμε ακόμη πιο στενή συνεργασία» σημείωσε.

Εξάλλου ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Δημοτικών Γραμματέων Κύπρου Δρ. Ματθαίος Αλαμπρίτης ανέφερε ότι «η Τοπική Αυτοδιοίκηση αλλάζει και μαζί θα πρέπει να αλλάξουμε και εμείς. Ο νέος νόμος που θα εφαρμοστεί στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2024, έχει δημιουργήσει νέες προκλήσεις που αναζητούν καλές πρακτικές, ενώ θα αναβαθμιστεί και ο κοινωνικός ρόλος των Δήμων».

Παρά το γεγονός ότι έχει περάσει αρκετό διάστημα από την ψήφιση του νέου Περί Δήμων Νόμου, συνέχισε «εξακολουθούν να υπάρχουν κενά στην ερμηνεία των νέων διατάξεων, που εύλογα δημιουργούν ένα αίσθημα απορίας ως προς τις αλλαγές στον ρόλο των Δήμων».

«Η μετάβαση προς τη μεταρρύθμιση οδεύει προς την ολοκλήρωσή της και οι Δήμοι καλούνται να προσαρμοστούν, αφού βασικός και πρωταρχικός μας στόχος είναι μεταξύ άλλων η ενίσχυση του κοινωνικού προσώπου των Δήμων και η αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων εργαλείων» κατέληξε.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΚΥΠΕ

Πολιτική: Τελευταία Ενημέρωση

Στο συνέδριο φιλοξενήθηκαν πολύ σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο της Εκκλησίας, της πολιτικής και της ακαδημαϊκής ...
ΠΗΓΗ: Ανακοινώσεις
 |  ΠΟΛΙΤΙΚΗ