ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Βάλαμε τις βάσεις για να έχει προοπτική ο Στρόβολος

Οι λόγοι επαναδιεκδίκησης, η βελτίωση των δήμων και το ζήτημα των συντάξεων

Της Μαρίνας Οικονομίδου

Της Μαρίνας Οικονομίδου

economidoum@kathimerini.com.cy

Ένθερμος υποστηρικτής της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλώνει ο δήμαρχος Στροβόλου Λάζαρος Σαββίδης, εκτιμώντας πως οι δήμοι πρέπει να συγχωνευτούν νοουμένου ότι η συγχώνευση θα πρέπει να γίνει με αντικειμενικά κριτήρια. Ο ίδιος μιλάει για τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες που περιόρισαν το έργο του δήμου, ωστόσο επισημαίνει πως μπήκαν οι βάσεις ούτως ώστε ο Στρόβολος να έχει την προοπτική μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής πόλης. Αυτό ελπίζει να υλοποιήσει στο ενδεχόμενο επανεκλογής του. Μιλάει, επίσης, για το ζήτημα των διπλών συντάξεων, διαβλέποντας σκοπιμότητες εξαιτίας του ότι διεκδικεί επανεκλογή του στον Δήμο Στροβόλου.

Με δεδομένο το ότι το κυπριακό βρίσκεται στην πιο κρίσιμη καμπή του και το ότι η τοπική αυτοδιοίκηση με το υφιστάμενο καθεστώς της υπολειτουργεί, υπάρχει πράγματι λόγος να συζητούμε για δημοτικές εκλογές;
–Οι εκλογές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της δημοκρατίας και των δημοκρατικών θεσμών. Η μη διεξαγωγή τους θα πρέπει να βασίζεται σε ουσιαστικούς λόγους που να αναγνωρίζονται και να είναι αποδεκτοί από το σύνολο σχεδόν του λαού, κάτι το οποίο έγινε στο παρελθόν. Στην παρούσα περίπτωση κανείς δεν γνωρίζει πού θα καταλήξουν οι συνομιλίες για το Κυπριακό και το θέμα της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης φαίνεται να βρίσκεται μακριά από συγκλίσεις και κατ’ επέκταση η ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου σε νόμο δεν θα πραγματοποιηθεί σύντομα. Συνεπώς οι εκλογές πρέπει να γίνουν εκτός αν δημιουργηθούν εν τω μεταξύ ριζοσπαστικές εξελίξεις.
–Υπάρχει πράγματι ανάγκη μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης;
–Είμαι από τους ένθερμους υποστηρικτές της ψήφισης του σχετικού νομοσχεδίου για τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης σε νόμο, γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση με τη σημερινή της δομή, δυστυχώς, δεν μπορεί να ανταποκριθεί ικανοποιητικά ούτε στις ποικίλες υποχρεώσεις της προς το κράτος, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, αλλά ούτε και προς τους δημότες. Αυτό δεν σημαίνει ότι ασπάζομαι όλα όσα αναφέρονται στο νομοσχέδιο αλλά τούτο είναι μια πολύ καλή προσπάθεια για το μέλλον. Οι σημερινές εμπειρίες δείχνουν ότι οι περισσότεροι Δήμοι εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία γεγονός που θεωρείται απαράδεκτο. Με την ένταξή μας στην Ε.Ε. οι υποχρεώσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πολλαπλασιάστηκαν και αρκετές εναρμονιστικές νομοθεσίες έχουν ψηφιστεί από τη Βουλή, οι οποίες θέτουν σοβαρές υποχρεώσεις στους ώμους των αρχών της Τ.Α. που δεν μπορούν να ανταποκριθούν, θέτοντας σε κίνδυνο ακόμα και την ύπαρξή τους.
Πώς μπορεί να βελτιωθεί ο θεσμός;
–Με απλά αλλά σταθερά βήματα ενσωματώνοντας στην υφιστάμενη νομοθεσία εκείνες τις ρυθμίσεις που θα τις βοηθήσει να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους. Θα πρέπει να δοθούν στις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης εκείνες οι αρμοδιότητες που θα τις βοηθήσουν να έλθουν οι δημότες πολύ πιο κοντά απ΄ ότι σήμερα. Επίσης, η Τ.Α. πρέπει να καταστεί οικονομικά και διοικητικά ανεξάρτητη ώστε να μπορούν να αποφασίζουν με βάση την αντικειμενικότητα, αξιοκρατία, διαφάνεια και απροσωπόληπτα, πάντοτε βέβαια μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας. Το μέγεθος των Δήμων αποτελεί μία από τις κύριες παραμέτρους για την επιτυχή εφαρμογή των προνοιών όλων των νομοθεσιών που σχετίζονται με την τοπική αυτοδιοίκηση. Κανένας Δήμος δεν είναι καθ’ όλα απόλυτα αυτάρκης αλλά το μέγεθος των Δήμων Λεμεσού (100.000 κάτοικοι) και Στροβόλου (70.000 κάτοικοι) αποτελεί μεγάλο εχέγγυο για πλήρη εφαρμογή των νομοθεσιών.

–Είναι αναγκαία η συγχώνευση δήμων;
–Θεωρώ αναγκαία τη συγχώνευση Δήμων βασισμένη, όμως, σε σαφή και αντικειμενικά κριτήρια που θα αποφασιστούν μακριά από σκοπιμότητες. Η νομοθεσία θα πρέπει ταυτόχρονα να λαμβάνει σοβαρά υπόψη τους δημότες και την εγγύτητα των δομών προς αυτούς.

Το ζήτημα των συντάξεων
–Είστε ανάμεσα στους κρατικούς αξιωματούχους που κινήθηκαν εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας για την κατοχύρωση των πολλαπλών συντάξεων. Για πολλούς, ιδιαίτερα σε αυτή τη δύσκολη οικονομική περίοδο, θεωρείται πως υπάρχει ζήτημα στη συγκεκριμένη περίπτωση από ηθικής πλευράς.
–Ειλικρινά εκπλήττομαι από τους ισχυρισμούς που βλέπω στον Τύπο γι’ αυτό το θέμα και τη στοχοποίησή μου. Εν πρώτοις δεν είμαι πολυσυνταξιούχος. Λαμβάνω τη σύνταξη που δικαιούμαι ως αφυπηρετήσας δημόσιος υπάλληλος μετά από 38 χρόνια συνεπούς και ανιδιοτελούς προσφοράς. Βεβαίως υπάρχουν πολυσυνταξιούχοι. Ορισμένοι μάλιστα κατέχουν και δημόσια αξιώματα! Γιατί, όμως, να είμαι ο μοναδικός στόχος τη στιγμή που δεν είμαι πολυσυνταξιούχος; Συμμετείχα σε μια προσφυγή αμφισβήτησης της συνταγματικότητας ενός Νόμου που στόχευε, όμως, την περικοπή του δικαιώματός μου σε σύνταξη και όχι την κατοχύρωση των πολλών μου συντάξεων, επειδή μετά την αφυπηρέτησή μου από τη δημόσια υπηρεσία, εξελέγην δήμαρχος και λαμβάνω τη σχετική αντιμισθία που προβλέπει ο Νόμος. Γνωρίζετε πολύ καλά, τόσο εσείς όσο και οι συνάδελφοί σας που διατυπώνουν αστήριχτους ισχυρισμούς, ότι το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι ο Νόμος ήταν αντισυνταγματικός. Διερωτώμαι γιατί να υπάρχει «ηθική» διάσταση ή κώλυμα σε ένα θέμα που αποτελεί δεδικασμένο; Αν, δηλαδή, αντί να υπηρετώ την πόλη μου ως δήμαρχος, εργαζόμενος περισσότερες από δώδεκα ώρες την ημέρα, με σπανίως ελεύθερα από υποχρεώσεις σαββατοκύριακα και απασχολούμουν στον ιδιωτικό τομέα, όπως πολλοί από τους πρώην συναδέλφους μου, δεν θα υπήρχε ηθικό κώλυμα; Για όλους τους άλλους δεν υφίσταται «δύσκολη οικονομική συγκυρία» και υφίσταται μόνο για τον Λάζαρο Σαββίδη; Μήπως επειδή επαναδιεκδικώ το αξίωμα του Δημάρχου Στροβόλου;

–Ποιοι είναι οι κύριοι άξονες στους οποίους θα κινηθείτε στο ενδεχόμενο επανεκλογής σας και ποιο το όραμα που θέλετε να υλοποιήσετε κατά τη δεύτερη θητεία σας στον Δήμο Στροβόλου;
–Το 2011 διεκδίκησα τη δημαρχία της πόλης μας με σύνθημα «Ο Στρόβολος αξίζει περισσότερα» και ανέπτυξα το πρόγραμμά μου για τον Στρόβολο του 2020, μια ευρωπαϊκή πόλη πρότυπο για να ζεις και να εργάζεσαι. Οι αντίξοες οικονομικές συνθήκες περιόρισαν τις δυνατότητές μας. Υποχρεωθήκαμε να προσαρμοστούμε, να νοικοκυρευτούμε και να σταθεροποιήσουμε την οικονομική μας κατάσταση. Παρά τα πολλά που έγιναν στη διάρκεια της θητείας που λήγει υπολείπονται ακόμη περισσότερα για να πλησιάσουμε το όραμα της σύγχρονης ευρωπαϊκής πόλης. Βάλαμε όμως τις βάσεις για να έχουμε προοπτική. Οι στόχοι της ερχόμενης πενταετίας δεν μπορεί να είναι άλλοι από (α) την ποιοτική βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών μας, (β) την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη και (γ) την αντιμετώπιση των πολεοδομικών προκλήσεων που επέβαλε στον Στρόβολο η πληθυσμιακή του «έκρηξη» τα τελευταία 40 χρόνια. Γνώμονας των πολιτικών που θα ακολουθήσουμε θα είναι ένας και μόνο ο σεβασμός στον Στροβολιώτη και η ποιοτική ανταπόκριση στις ανάγκες των δημοτών είτε αυτές αφορούν την καθαριότητα της πόλης είτε την άνετη διακίνηση και πρόσβαση στο οδικό δίκτυο είτε τη μέριμνα για τις ευάλωτες ομάδες και τους νέους. Το περιβάλλον, η πράσινη ανάπτυξη και τα πολιτιστικά δρώμενα είναι και θα παραμείνουν στις προτεραιότητές μας.

 

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Της Μαρίνας Οικονομίδου

Γενικά: Τελευταία Ενημέρωση