ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

#PoliticsBlog Η πενταμερής, το σενάριο για ναυάγιο και τα παράπονα

= ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

Του Ονασαγόρα

Του Ονασαγόρα

Προς ένα σενάριο για ναυάγιο στη Γενεύη

Πολύ πιο δύσκολα απ’ όσο δείχνουν φαί νεται να είναι τα πράγματα και οι προβλέψεις για την πενταμερή της Γενεύης. Δεν είναι μόνο η προκλητικότητα του Τατάρ και της Τουρκίας και η κάθετη άρνησή τους να αποδεχτούν συμμετοχή της ΕΕ στη διάσκεψη που ανησυχούν τον Πρόεδρο Αναστασιάδη και την πλευρά μας. Ό πως πληροφορούμαι, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η μη τοποθέτηση του Γκουτέρες, έστω και παρασκηνιακά για να στηρίξει τις αρχές του ΟΗΕ όπως αναφέ ρονται στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας για το Κυπριακό αλλά και το ε πίσημο αίτημα της ΕΕ για συμμετοχή στην πενταμερή. Η δε πρόσφατη επίσκεψη της αγέλαστης Λουτ στη Λευκωσία δεν πρόσθεσε τίποτα στα όσα γνώριζε η πλευρά μας για την πενταμερή. Ούτε καν στο θέμα της διαδι κασίας, το οποίο υποτίθεται θα ξεκαθάριζε, δεν έδωσε σαφείς απαντήσεις και αυ τό λόγω της πανδημίας. Όλα τα διαδικα στικά θα ανακοινωθούν στις δύο πλευρές τις τελευταίες ημέρες πριν από την διά σκεψη αναλόγως και της κατάστασης της πανδημίας. Και ενώ κάποιες απαντήσεις αναμένονται από τη συνάντηση Δένδια-Τσαβούσογλου στην Άγκυρα, καμία αισιοδοξία δεν υπάρ χει στον Λόφο ότι τα πράγματα θα οδηγη θούν σε μια λογική προσέγγιση μεταξύ των δύο πλευρών. Κάποιοι υποστηρίζουν πως αν και ο Ανα στασιάδης, συνοδευόμενος από συμβού λους και όλη την πολιτική ηγεσία πλην του ΕΛΑΜ, πάει αποφασισμένος να πετύχει έστω μικρή διάρρηξη του αδιεξόδου, μάλλον θα πρέπει να αρχίσει να επεξερ γάζεται σενάρια για την επόμενη ημέρα του αδιεξόδου. «Αυτό τουλάχιστον υπο βάλλει η αδιαλλαξία και του Τσαβούσο γλου και του Τατάρ όπως τη βίωσε και η Λουτ στα ραντεβού που είχε μαζί τους. Δεν της είπαν τίποτε περισσότερο απ’ ό σα λένε δημόσια για λύση δύο κρατών», μου ανέφερε πηγή μου που γνωρίζει.

Παράπονα…

Αληθεύει πως κάποιοι διατυπώνουν πα ράπονα επειδή δεν έχουν επιλεγεί για συνοδεία του Αναστασιάδη στη Γενεύη; Φαίνεται πως σε κάποιους έπεσε βαριά η μη συμπερίληψή τους στην ομάδα των συμβούλων. Πληροφορίες μου λένε για αντιδράσεις από δύο τουλάχιστον άτομα. Το ένα από αυτά θεωρεί ότι «δικαιωματικά έπρεπε να είναι στον κατάλογο της ομάδας που συμβουλεύει τον Πρόεδρο και ότι θα έ πρεπε τώρα να ετοιμαζόταν για την πε νταμερή».

Οι πολιτικές προεκτάσεις των σεξουαλικών παρενοχλήσεων

Μετά την αποκάλυψη του ονόματος του Μητροπολίτη τέως Κιτίου Χρυσόστομου, που σε ηλικία 83 ετών οδηγείται την Με γάλη Δευτέρα σε δίκη κατηγορούμενος για βιασμό, όλοι αναμένουν την εξέλιξη της υπόθεσης με πολιτικό, από τον χώρο του ΑΚΕΛ, που έχει καταγγελθεί από γυ ναίκα για σεξουαλική παρενόχληση. Ο Μητροπολίτης δηλώνει αθώος και ανα μένει ότι θα δικαιωθεί στο δικαστήριο. Ο πολιτικός από τον χώρο του ΑΚΕΛ δεν έχει μέχρι στιγμής τοποθετηθεί, ούτε και το όνομά του έχει γίνει γνωστό. Ωστόσο, με οδηγίες του Γενικού Εισαγγε λέα η υπόθεση θα οδηγηθεί σύντομα ε νώπιον του δικαστηρίου με την κατηγορία της άσεμνης επίθεσης κατά της γυ ναίκας που τον κατήγγειλε. Και ενώ όλοι είναι αθώοι μέχρι αποδείξεως του αντι θέτου με απόφαση δικαστηρίου, η πολι τική προέκταση των συγκεκριμένων υ ποθέσεων είναι … Για μεν την εκκλησία αναμένεται ότι το ή δη τεταμένο κλίμα στις σχέσεις των ανώ τατων ιεραρχών θα ταραχθεί ξανά με τον Αρχιεπίσκοπο να δέχεται νέες επικρίσεις για τον χειρισμό της υπόθεσης του Μη τροπολίτη. Για δε το ΑΚΕΛ, που σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις προσπαθεί παρά τα χαμηλά ποσοστά του να ανακάμψει και να πλησιάσει τον ΔΗΣΥ, μια τέτοια υπόθεση στην πιο κρίσιμη στιγμή του προεκλογι κού, ένα σημαντικό κόστος θα το έχει.

Μουρμούρα για τις κινητές κάλπες

Μουρμούρα άρχισε ήδη για τις κινητές κάλπες που η Βουλή φαίνεται ότι θα ε γκρίνει ομόφωνα για να μπορέσουν να ψηφίσουν όσοι πολίτες έχουν προσβλη θεί από κορωνοϊό. Δύο τουλάχιστον κόμματα επιμένουν για ξεκάθαρες και ρητές πρόνοιες ώστε να διασφαλιστεί κυρίως η μυστικότητα της ψήφου και το αδιάβλητο της διαδι κασίας αλλά και των υγειονομικών πρω τοκόλλων. Αν και το τελευταίο είναι ξε κάθαρο ότι δεν αποτελεί το κύριο ζη τούμενό τους...

ΚΟΥΙΖ: Ποιο κόμμα φοβάται πολύ ότι πριν προλάβουν να υποβάλουν επίσημα τις υποψηφιότητές τους οι νέοι βουλευ τές θα έχει απώλεια ή απώλειες υποψη φίων;

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Του Ονασαγόρα

Politics Blog: Τελευταία Ενημέρωση