ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

K. Treppides - Επενδυτικές εταιρείες που διαπραγματεύονται σε κρυπτονομίσματα. Η έγκριση που απαιτείται

ΚΕΠΕΥ, κρυπτονομίσματα και κανονισμοί

Δελτίο Τύπου

Του Στέλιου Γιαννάκη
Senior Manager
K. Treppides & Co Ltd

Τι είναι η συναλλαγές κρυπτονομισμάτων;

Τα κρυπτονομίσματα έχουν εκπλήξει τον κόσμο τα τελευταία χρόνια και έχουν μετατραπεί ως η απόλυτη τάση στον κόσμο των εικονικών επενδύσεων. Οι χώρες ανά το παγκόσμιο βρέθηκαν απροετοίμαστες να κατανοήσουν πλήρως την ουσία των κρυπτονομισμάτων και να επιβάλουν κανονισμούς σε αυτό το είδος ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Οι συναλλαγές κρυπτονομισμάτων από Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ/ CIF) εμπίπτει σε δύο κατηγορίες με διαφορετικό κανονιστικό υπόβαθρο.

Ο πρώτος τύπος συναλλαγών κρυπτονομισμάτων είναι με τη μορφή χρηματοοικονομικών συμβάσεων επί διαφορών (CFD’s), παράγωγα, όπου το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο της συναλλαγής είναι το κρυπτονόμισμα. Αυτός ο τύπος συναλλαγών μπορεί να πραγματοποιηθεί από τις CIF, στο πλαίσιο της οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID II), με ειδική εξουσιοδότηση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (EKK/CySEC). Οι συναλλαγές της CIF υπό αυτό το καθεστώς πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες του Νόμου περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών.

Ο δεύτερος τύπος συναλλαγών κρυπτονομισμάτων έγκειται στη μορφή όπου οι συναλλαγές σχετίζονται με το πραγματικό κρυπτονόμισμα όπου μπορούν να μεταφερθούν και να συναλλαχθούν ηλεκτρονικά.

Επενδυτικές εταιρείες και κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία

Οι CIF πριν από την ανακοίνωση για την πρόθεση της CySEC για εφαρμογή κανονισμών για  CASP, επιτρεπόταν κατ' εξαίρεση και σύμφωνα με την ενότητα 5(5)(β) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών Νόμου να εμπλέκονται σε δραστηριότητες κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων ως μη ρυθμιζόμενη δραστηριότητα.

Μετά την εφαρμογή του νόμου AML/CFT, η CySEC ζήτησε από αυτές τις CIF, οι οποίες επιτρεπόταν να ενεργούν βάσει αυτού του καθεστώτος, να προετοιμάσουν ένα σχέδιο απεμπλοκής από τις δραστηριότητες κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων έως το τέλος του 2022 και να ενημερώσουν αν έχουν πρόθεσή να δημιουργήσουν μια ξεχωριστή εταιρία για εγγραφή ως CASP.

Η CySEC ενθαρρύνει και υποστηρίζει τη σύσταση μιας ξεχωριστής εταιρίας που θα λειτουργεί ως CASP προκειμένου να προστατευτεί ο κλάδος των Επενδυτικών Εταιρειών από τους κινδύνους που σχετίζονται με τα κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία και το απρόβλεπτο που συνεπάγεται από τέτοιες συναλλαγές. Οι CIF που έχουν σαν πρόθεση να διατηρήσουν τις δραστηριότητες κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων θα επιτρέπεται μόνο κάτω από εξαιρετικές περιπτώσεις από την CySEC και όπου είναι αναγκαίο για την υποστήριξη των επενδυτικών υπηρεσιών.

Υφιστάμενες εταιρίες παροχής κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων

Υφιστάμενες εταιρίες παροχής κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων είχαν σαν υποχρέωση να ακολουθήσουν τη διαδικασία αίτησης εγγραφής CASP έως τον Οκτώβριο του 2021. Η CySEC δεν προτίθεται να σταθεί ενάντια σε αυτές τις εταιρίες που επιδίωξαν να λειτουργήσουν σε αυτή τη βάση, ειδικά στην περίπτωση όπου οι δραστηριότητες των κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων αντιπροσώπευαν ένα απαραίτητο και ουσιαστικό μέρος των εργασιών τους πριν από την επιβολή της νομοθεσίας AML/CFT.

Διαδικασία αίτησης για δραστηριότητες CASP

Η αίτηση της CIF στο Μητρώο CASP μέσω του Έντυπου Αίτησης εγγραφής CASP θα πραγματοποιείται με μια πιο απλουστευμένη διαδικασία αξιολόγησης από την CySEC, σε σχέση με τους τελικούς πραγματικούς δικαιούχους (UBO's), τη διευθυντική ομάδα και τις θέσεις τους καθώς δεν θα χρειαστεί να επαναξιολογηθούν. Ωστόσο, όλες οι αιτήσεις θα υπόκεινται σε έλεγχο προκειμένου να προστατευθεί ο κλάδος των Επενδυτικών Εταιρειών.

Η K. Treppides & Co Ltd είναι η μεγαλύτερη ανεξάρτητη εταιρεία συμβούλων στην Κύπρο με καθιερωμένη διεθνή παρουσία και γραφεία στη Μεγάλη Βρετανία και τη Μάλτα. Σήμερα η εταιρεία απασχολεί περίπου 200 επαγγελματίες. Προσφέρει ένα πλήρες φάσμα συμβουλευτικών, φορολογικών, λογιστικών υπηρεσιών σε ομίλους, εταιρείες και επενδυτές που δραστηριοποιούνται διεθνώς σε διάφορους χρηματοοικονομικούς και επιχειρηματικούς τομείς. Η Εταιρεία, η οποία ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1985, διαθέτει 36 χρόνια τεχνογνωσίας και μια ελίτ ομάδα έμπειρων στελεχών που μπορούν να καθοδηγήσουν και να βοηθήσουν επενδυτές και επιχειρήσεις κατά τη διαδικασία ίδρυσης και την επακόλουθη επενδυτική δραστηριότητα στην Κύπρο και διεθνώς.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στέλιος Γιαννάκη

syiannaki@treppides.com

www.treppides.com

Λευκωσία: Treppides Tower, Καυκάσου 9, Αγλαντζιά, CY 2112, Λευκωσία, Κύπρος
Λεμεσός: Ανδρέα Καριόλου 38, Άγιος Αθανάσιος, CY 4102, Λεμεσός, Κύπρος
London:7 Milner Street, London SW3 2QA
Malta: Level 1, Somnium, Tower Road, Swatar, Birkirkara BKR 4012

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Δελτίο Τύπου

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση