ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Α. Αντωνίου: Επικέντρωση στην ανάπτυξη της έρευνας και της επιχειρηματικής καινοτομίας

Ο κ. Αντώνης Αντωνίου είναι General Manager, Wealth Management & Global Markets της Eurobank Κύπρου.

Είναι αδιαμφισβήτητο ότι η χώρα μας έχει μάθει στα δύσκολα, αφού τα τελευταία χρόνια οι προκλήσεις για το κυπριακό επιχειρείν δεν κοπάζουν. Βρισκόμαστε στα μέσα του 2022 και ήδη έχουμε βιώσει πολλά αυτή τη χρονιά. Μεταξύ άλλων, οι κυπριακές επιχειρήσεις έχουν να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία και τον αντίκτυπο από την επιβολή κυρώσεων προς τη Ρωσία, τα προβλήματα με τις εφοδιαστικές αλυσίδες που διαταράσσουν τη διεξαγωγή εμπορικών συναλλαγών και φυσικά τις σημαντικές πληθωριστικές πιέσεις με ανατιμήσεις σε εμπορεύματα, καύσιμα, μέταλλα και γενικά στις πρώτες ύλες.
Παρόλα αυτά οι πελάτες μας συνεχίζουν να είναι ενεργοί, να επενδύουν και να ψάχνουν χρηματοδοτικές λύσεις προσπαθώντας να αξιοποιήσουν επενδυτικές ευκαιρίες, ειδικά σε τομείς που στηρίζουν διαχρονικά την κυπριακή οικονομία όπως o τουρισμός, ο κατασκευαστικός τομέας, η ναυτιλία και ο κλάδος των υπηρεσιών. Η συμβολή των τραπεζών στη προσπάθεια αυτή είναι κομβικής σημασίας, αφού μέσω της πλεονάζουσας ρευστότητας και της επάρκειας κεφαλαίων, έχουμε αποδείξει πως η στήριξη της οικονομίας ήταν και θα είναι πρωταρχικό μέλημά μας με σκοπό να γινόμαστε καταλύτης στη διατήρηση μίας βιώσιμης αναπτυξιακής πορείας για τη χώρα μας. Στο δρόμο προς την επόμενη μέρα, πρέπει να επικεντρωθούμε στην ανάπτυξη του τομέα της έρευνας και της επιχειρηματικής καινοτομίας, ενώ οι επενδύσεις χρειάζεται να εστιάσουν σε τομείς όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η πράσινη οικονομία.

Στα πλαίσια αυτά, η Τράπεζά μας βρίσκεται δίπλα στους επιχειρηματίες στηρίζοντας τις πρωτοβουλίες τους και γενικά την προσπάθεια οικονομικής ανάπτυξης της χώρας μας, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις τόσο για τις επιχειρήσεις τους όσο και εξατομικευμένες υπηρεσίες διαχείρισης περιουσίας για τους ίδιους.

Έχοντας στο επίκεντρο τον ίδιο πελάτη και τις ανάγκες του αλλά και αφουγκραζόμενοι τις ιδιαιτερότητες της εποχής, οι υπηρεσίες διαχείρισης περιουσίας ιδιωτών πελατών (Wealth Management) που συμπεριλαμβάνουν τόσο επενδυτικές όσο και χρηματοδοτικές λύσεις, προσφέρονται πλέον στην επίλεκτη πελατεία μας με πανομοιότυπο τρόπο σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές διεθνούς παρουσίας του Ομίλου (δηλ. στην Κύπρο, Ελλάδα, Λουξεμβούργο και Λονδίνο). Σε συνάρτηση με το σχέδιο ολιστικής ψηφιακής μετεξέλιξης που έχει ήδη ξεκινήσει από την Eurobank Κύπρου και θα καλύπτει όλο το φάσμα των τραπεζικών και επενδυτικών εργασιών, και με στόχο τον εκσυγχρονισμό και αναπροσαρμογή του επιχειρησιακού μας μοντέλου ειδικά στο χώρο διαχείρισης πλούτου, έχουμε ως Όμιλος προχωρήσει με την εγκαινίαση ενός κοινού τρόπου διαχείρισης περιουσίας. Παρέχουμε έτσι τα ίδια προϊόντα και υπηρεσίες (εκτέλεσης συναλλαγών, επενδυτικών συμβουλών και διακριτικής διαχείρισης χαρτοφυλακίων) κάτω από την ομπρέλα του «Group Private Banking». Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως στη παροχή των υπηρεσιών μας λαμβάνουμε υπόψιν το εναρμονισμένο ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο επενδυτικών υπηρεσιών, καθώς και τη σημασία που δίνεται σε παράγοντες όπως είναι το περιβάλλον, η κοινωνική ευθύνη και η εταιρική διακυβέρνηση (ESG) αλλά και γενικά η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας.

Έτσι δίνεται η δυνατότητα στους πελάτες μας να διαχειρίζονται τον πλούτο τους αποτελεσματικά και να δημιουργούν προστιθέμενη αξία που στη συνέχεια μπορούν να διοχετεύσουν σε παραγωγικά projects και στην ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας.

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Η Eurobank Κύπρου δραστηριοποιείται στην Κύ¬προ από το 2007. Επικεντρώνεται στους το¬μείς του Corporate Banking, Wealth Management, International Business Banking, Global Capital Markets, και Affluent Banking. Η επιτυχη¬μένη πορεία της Τράπεζας, αναδεικνύεται από τη συνεχιζόμενη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία, τους ισχυρούς δείκτες ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας αλλά και τους πολύ χαμηλούς δείκτες μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Eurobank: Στήριξη στη βιώσιμη επιχειρηματική ανάπτυξη

Η Eurobank Κύπρου δραστηριοποιείται στην Κύπρο από το 2007 στην αγορά του Wholesale Banking και συγκεκριμένα στους τομείς του Corporate Banking, Wealth Management, International Business Banking, Global Capital Markets, και Affluent Banking. Η επιτυχημένη πορεία της Τράπεζας, η οποία αναδεικνύεται από τη συνεχιζόμενη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία, τους ισχυρούς δείκτες ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας αλλά και τους πολύ χαμηλούς δείκτες μη εξυπηρετούμενων δανείων, ενισχύει τη σιγουριά και την εμπιστοσύνη των πελατών για μακρόχρονη αμοιβαία επωφελή συνεργασία.

Μέσω οκτώ Τραπεζικών Κέντρων, η Eurobank Κύπρου προσφέρει στους πελάτες της υψηλό επίπεδο υπηρεσιών για την εκτέλεση των καθημερινών τραπεζικών τους συναλλαγών. Με καθαρά πελατοκεντρικό προσανατολισμό, με εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό, τεχνογνωσία και υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού, η Eurobank Κύπρου μπορεί να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία στους πελάτες της προσφέροντας αξιόπιστες και καινοτόμες τραπεζικές λύσεις.

WEALTH MANAGEMENT

H φιλοσοφία μας για Συνολική Διαχείριση Περιουσίας (Total Wealth Management) έχει αποδείξει την αξία της έμπρακτα, καθοδηγούμενη από τις συνεχείς διακρίσεις που λαμβάνουμε και την πρόσβαση που προσφέρουμε στο πιο ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών διαχείρισης περιουσίας στην Κύπρο, που συμπεριλαμβάνει:
• Υπηρεσίες Εκτέλεσης Συναλλαγών
• Υπηρεσίες Επενδυτικών Συμβουλών
• Υπηρεσίες Διακριτικής Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων
• Υπηρεσίες Χρηματοδότησης
Το εύρος των επενδυτικών μας υπηρεσιών προσφέρει στους πελάτες πρόσβαση σε όλο το φάσμα των επενδυτικών λύσεων σε διεθνή κλίμακα, που περιλαμβάνουν μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια, δομημένα προϊόντα, παράγωγα, προϊόντα ξένου συναλλάγματος (FX) και πολύτιμα μέταλλα.

GLOBAL MARKETS

Το τμήμα Διεθνών Κεφαλαιαγορών της Eurobank Κύπρου είναι το σημείο πρόσβασης των πελατών σε ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών λύσεων που ανταποκρίνονται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες επενδυτικές ανάγκες τους, περιλαμβανομένων λύσεων αντιστάθμισης κινδύνων που προκύπτουν από τη διακύμανση στις τιμές επιτοκίων, συναλλάγματος και εμπορευμάτων.

AFFLUENT BANKING

Η εξειδικευμένη ομάδα του Affluent Banking προσφέρει μέσω των αποκλειστικών Relationship Managers, εξατομικευμένες υπηρεσίες σε ιδιώτες πελάτες με ένα μεγάλο πακέτο τραπεζικών και χρηματοδοτικών προϊόντων σε προνομιακή τιμολόγηση.

INTERNATION BUSINESS BANKING

Το τμήμα Διεθνών Τραπεζικών Δραστηριοτήτων (IBB) προσφέρει μία μεγάλη γκάμα τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών σε εταιρείες ξένων συμφερόντων που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο καθώς και στους μετόχους, διευθυντές και στελέχη τους. Η πρόσβαση στους λογαριασμούς προσφέρεται σε 24ωρη βάση, είτε μέσω της υπηρεσίας internet banking είτε μέσω των υπεύθυνων πελατειακών σχέσεων (Relationship Officers), που αποτελούν τον προσωπικό σύνδεσμο των πελατών σε όλα τα τμήματα της Τράπεζας.

CORPORATE BANKING

Το Corporate Banking της Eurobank Κύπρου προσφέρει σε επιχειρήσεις πρόσβαση σε μια ολοκληρωμένη σειρά τραπεζικών υπηρεσιών και χρηματοδοτικών λύσεων, με στόχο την άριστη εξυπηρέτηση και στηρίζοντας έτσι τη βιώσιμη επιχειρηματική ανάπτυξη. Προτεραιότητα είναι η δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης με τους εταιρικούς πελάτες, αναγνωρίζοντας τα μοναδικά χαρακτηριστικά και ανάγκες του κάθε οργανισμού.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση