ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Αναβάθμιση ξενοδοχείων σε ύπαιθρο και ορεινά- Όλες οι λεπτομέρειες

Η παρούσα προκήρυξη του σχεδίου ανέρχεται σε 4,7 εκατ ευρώ, στα 9,4 εκατ. ο συνολικός προϋπολογισμός του σχεδίου

ΠΗΓΗ: Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο του Σχεδίου Χορηγιών για έργα αναβάθμισης ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων στην ύπαιθρο ανακοινώνει το Υφυπουργείο Τουρισμού. Πρόκειται για χορηγίες ύψους 4,7 εκατ. σε πρώτη φάση και συνολικά 9,4 εκατ. ευρώ, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν από το Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ. Στόχος του σχεδίου, ο εμπλουτισμός, εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών τους, η δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών οι οποίες αφορούν σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού και εξυπηρέτηση εξειδικευμένων εποχιακών αναγκών και ιδιαιτεροτήτων, καθώς και ο εκσυγχρονισμός υπηρεσιών μέσω ψηφιακής αναβάθμισης.

Σημειώνεται ότι στις ορεινές, ακριτικές και απομακρυσμένες περιοχές, η ένταση της επιχορήγησης ανέρχεται στο 75% της συνολικής δαπάνης των επιλέξιμων παρεμβάσεων χωρίς το ΦΠΑ.  Στις περιοχές υπαίθρου, η ένταση της επιχορήγησης
ανέρχεται στο 65% της συνολικής δαπάνης των επιλέξιμων παρεμβάσεων χωρίς το ΦΠΑ, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές, η ένταση της επιχορήγησης ανέρχεται στο 50% της συνολικής δαπάνης των επιλέξιμων παρεμβάσεων, χωρίς το ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τον τελικό Οδηγό του Σχεδίου στον οποίο αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες, μαζί και τα Παραρτήματα, περιλαμβανομένου του εντύπου της Αίτησης, στη σελίδα του Υφυπουργείου Τουρισμού www.tourism.gov.cy στην κατηγορία «Κίνητρα & Επιχορηγήσεις».

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και την 01 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 12.00μμ. ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού, ενώ η σειρά προτεραιότητας θα καθορίζεται με βάση τη σειρά υποβολής των προτάσεων (άμεση αξιολόγηση) και το ανώτατο ποσό εγκρίσεων δεν θα ξεπεράσει το διαθέσιμο προϋπολογισμό της πρόσκλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την αρμόδια Λειτουργό στο τηλέφωνο 22691124 και email επικοινωνίας: AnnaPafiti@visitcyprus.com

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΠΗΓΗ: Ανακοινώσεις

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση