ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Η ΕΥ διοργάνωσε το Cyprus Attractiveness Forum: Investment Realized, σημείο αναφορά για τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στην Κύπρο

Δελτίο Τύπου

 • Σειρά σημαντικών ομιλητών ανέλυσαν τα ευρήματα της έρευνας ΕΥ Attractiveness Survey Cyprus 2022
 • Η Κύπρος αναδεικνύεται ως ελκυστικός προορισμός για τους επενδυτές – το 53% αναμένει περαιτέρω βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μας τα επόμενα τρία χρόνια
 • Οι τηλεπικοινωνιακές/ψηφιακές υποδομές, η ποιότητα ζωής και η εταιρική φορολογία θεωρούνται σημαντικά κίνητρα
 • Τεχνολογία, βιωσιμότητα και ανθρώπινο προσωπικό οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν τις επενδυτικές αποφάσεις σε Ευρωπαϊκό επίπεδο
 • Η EY παρουσίασε ένα ευρύ φάσμα προτάσεων, που καλύπτουν οκτώ βασικούς τομείς προτεραιότητας για την ενίσχυση της ελκυστικότητας μας ως προορισμού άμεσων ξένων επενδύσεων

Το Cyprus Attractiveness Forum: Investment Realized, που διοργάνωσε η EY σε συνεργασία με το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 25 Οκτωβρίου στο ξενοδοχείο Parklane, στη Λεμεσό. Στην εκδήλωση συμμετείχαν υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη, CEOs, CFOs, επιχειρηματίες, επενδυτές και σύμβουλοι από την Κύπρο και το εξωτερικό, οι οποίοι συζήτησαν τα ευρήματα της έρευνας ΕΥ Attractiveness Survey Cyprus 2022 και το μέλλον των επενδυτικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην Κύπρο.

Τους συμμετέχοντες καλωσόρισαν οι Ronald Attard, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥ Κύπρου και Ανδρέας Δημητριάδης, Αντιπρόεδρος του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου.

Τα ευρήματα της EY Attractiveness Survey Cyprus 2022 παρουσίασε ο Στέλιος Δημητρίου, Συνέταιρος και Επικεφαλής Υπηρεσιών Στρατηγικής και Συναλλαγών, EY Κύπρου, ενώ τα ευρήματα σχολίασε και ο Κωνσταντίνος Πετρίδης, Υπουργός Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με την έρευνα, αν και το ποσοστό των επιχειρήσεων που προγραμματίζουν στο παρόν στάδιο Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στην Κύπρο (29%), παραμένει χαμηλό σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη, οι επενδυτές είναι αισιόδοξοι για τις προοπτικές της ελκυστικότητας της Κύπρου στο βραχυπρόθεσμο μέλλον. Ποσοστό 53% των ερωτηθέντων αναμένει βελτίωση στα επόμενα τρία χρόνια.

Ελκυστικοί τομείς για επενδύσεις στο νησί αναδεικνύονται οι δραστηριότητες εφοδιαστικής αλυσίδας και logistics (35%), ακολουθούμενες από γραφεία και δραστηριότητες πωλήσεων και μάρκετινγκ (24%) και τα κεντρικά γραφεία – headquarters (14%). Είναι σημαντικό ότι, για πρώτη φορά, αναφέρεται και η βιομηχανική δραστηριότητα (7%).

Οι επενδυτές θεωρούν τις τηλεπικοινωνιακές και ψηφιακές υποδομές, την ποιότητα ζωής και την ευνοϊκή εταιρική φορολογία ως τους πιο ελκυστικούς παράγοντες της χώρας, ενώ η επιχειρηματική κουλτούρα και το περιβάλλον σε σχέση με νεοφυείς επιχειρήσεις, το επίπεδο των μέτρων στήριξης και επιδοτήσεων από τις αρχές και το κόστος εργασίας αναδεικνύονται ως οι λιγότερο ελκυστικοί παράγοντες.

Οι επενδυτές εκτιμούν ότι η Κύπρος θα πρέπει να εστιάσει τις προσπάθειές της στην ευθυγράμμιση του ρυθμιστικού και νομοθετικού πλαισίου με τις τεχνολογικές και άλλες εξελίξεις, στην υποστήριξη των κλάδων υψηλής τεχνολογίας και της καινοτομίας, καθώς και σε επενδύσεις σε έργα στην βιομηχανία.

Η έρευνα επιβεβαιώνει επίσης ότι η ευρύτερη γεωπολιτική κατάσταση στην περιοχή συνεχίζει να επηρεάζει τις αποφάσεις των εταιρειών να επενδύσουν στη χώρα, με τους μισούς από τους ερωτηθέντες επενδυτές χαρακτήρισαν την γεωπολιτική κατάσταση ως «κρίσιμο» ή «πολύ σημαντικό» παράγοντα.

Με βάση τα ευρήματα της έρευνας, η EY παρουσίασε μια σειρά από προτάσεις για τη βελτίωση της ελκυστικότητας της Κύπρου, οι οποίες επικεντρώνονται σε οκτώ πυλώνες:

 1. Διατήρηση της εστίασης στην ψηφιακή οικονομία με περαιτέρω επενδύσεις σε ψηφιακές υποδομές, υποστήριξη των ψηφιακών δεξιοτήτων και επανακατάρτιση του εργατικού δυναμικού, περαιτέρω ψηφιοποίηση των κυβερνητικών υπηρεσιών, και ενεργή προώθηση και υιοθέτηση από τον γενικό πληθυσμό της ψηφιακής κουλτούρας.
 2. Ευθυγράμμιση των δεξιοτήτων με τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες απασχόλησης, μέσω ενθάρρυνσης της ανάπτυξης νέων και εξειδικευμένων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και προώθησης της ενεργού συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων και της ακαδημαϊκής κοινότητας.
 3. Δημιουργία ενός επιχειρηματικού οικοσυστήματος όπου οι νεοφυείς επιχειρήσεις και οι ΜΜΕ μπορούν να ανθίσουν και να αναπτυχθούν βιώσιμα. Απλοποίηση διαδικασιών, βελτίωση της διαφάνειας και της ανταλλαγής πληροφοριών, ολοκληρωτική μετάβαση στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, διευκόλυνση των εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης και παροχή κινήτρων για Ε&Α και καινοτομία.
 4. Επιτάχυνση των προσπαθειών για την καθιέρωση της Κύπρου ως περιφερειακού κόμβου τεχνολογίας και καινοτομίας, μέσω της συνεργασίας με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για τη βελτίωση των κινήτρων και στη συνέχεια τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος για την υποστήριξη του τομέα ΤΠΕ και της ανάπτυξής του. Συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την εξασφάλιση αποτελεσματικής πρόσβασης στην παγκόσμια τεχνολογική κοινότητα και αποτελεσματική επικοινωνία των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της Κύπρου.
 5. Εντατικοποίηση των προσπαθειών στροφής της οικονομίας σε δυναμικούς νέους τομείς, συμπεριλαμβανομένων της εφοδιαστικής αλυσίδας και των logistics, της ενέργειας, της εκπαίδευσης και της υγείας, και παράλληλη υποστήριξη του μετασχηματισμού παραδοσιακών τομέων (όπως ο τουρισμός, οι επαγγελματικές υπηρεσίες και η ναυτιλία).
 6. Υποστήριξη των προσπαθειών του τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών να ανακτήσει την ευρωστία του, να καταστεί πιο ευέλικτος, να ενισχύσει την αποτελεσματικότητά του και να επικεντρωθεί στη χρηματοδότηση καινοτόμων και βιώσιμων έργων.
 7. Υιοθέτηση της βιωσιμότητας, με τη δημιουργία της κατάλληλης κουλτούρας, την ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων, τη θέσπιση του κατάλληλου ρυθμιστικού πλαισίου και τη διευκόλυνση της εκπαίδευσης και της ανταλλαγής πληροφοριών.
 8. Αξιοποίηση των πρόσφατων γεωπολιτικών εξελίξεων με έμφαση στη συμμετοχή μας στην ΕΕ, τη στρατηγική θέση μας και άλλα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στην περιοχή, με πρωταρχικό στόχο την απόκτηση βασικού περιφερειακού ρόλου σε τομείς όπως η ενέργεια και οι αλυσίδες εφοδιασμού.

Τη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα την «Κύπρο ως ελκυστικό επενδυτικό προορισμό», συντόνισε ο Στέλιος Δημητρίου, Συνέταιρος και Επικεφαλής Υπηρεσιών Στρατηγικής και Συναλλαγών, EY Κύπρου, με τη συμμετοχή των Σάββα Περδίου, Υφυπουργού Τουρισμού, Γιώργου Καμπανέλλα, Διευθύνοντος Συμβούλου της Invest Cyprus, Γιάννη Μάτση, Διευθύνοντος Συμβούλου, Επικεφαλής Κύπρου της MUFG Investor Services και Ελίζας Λειβαδιώτου, Διευθύντριας Οικονομικών και Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου.

Ο Στέλιος Δημητρίου, σημείωσε: «Η δεύτερη έκδοση της έρευνάς μας δείχνει ξεκάθαρα ότι η Κύπρος βρίσκεται στη σωστή πορεία για να ενισχύσει την ανταγωνιστική της θέση. Σε ένα περιβάλλον παγκόσμιας αβεβαιότητας και αναταραχής, οι απαντήσεις των συμμετεχόντων δείχνουν μια σημαντική βελτίωση σε σχέση με το 2020 και αισιοδοξία για το μέλλον. Ωστόσο, πρέπει να έχουμε υπόψη ότι, στο σημερινό έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον, όλοι οι Ευρωπαίοι εταίροι μας στοχεύουν στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων και σημειώνουν επίσης σημαντική πρόοδο στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους. Θα πρέπει, επομένως, να επικεντρωθούμε στα επόμενα βήματα για τη περεταίρω βελτίωση της δικής μας ελκυστικότητας για προσέλκυση άμεσων ξένωv επενδύσεων αξιοποιώντας και τα ευρήματα της έρευνας μας».

Μετά τη συζήτηση για τα αποτελέσματα της έρευνας, η Πρέσβης των ΗΠΑ στην Κύπρο, Judith Garber, πραγματοποίησε ομιλία κατά την οποία αναφέρθηκε στην Κύπρο ως «φυσικό κέντρο καινοτομίας» τονίζοντας ότι «είναι θαυμάσιο ότι αυτό επαληθεύεται και μέσα από τα ευρήματα της έρευνας EY Attractiveness Survey Cyprus 2022».

Στη συνέχεια, ο Αντώνης Οικονόμου Διευθυντής Δημόσιου Τομέα για τη Microsoft Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας μίλησε για τις «Καλές πρακτικές και την η επίδραση της ψηφιακής καινοτομίας».

Η δεύτερη συζήτηση επικεντρώθηκε στον «Ρόλο της καινοτομίας και της ψηφιακής τεχνολογίας στην αύξηση της ελκυστικότητας». Συντονίστηκε από τον Γιώργο Κούση, Εκτελεστικό Διευθυντή και Επικεφαλής Τεχνολογίας και Λειτουργίας της Τράπεζα Κύπρου, ενώ συμμετείχαν οι Κυριάκος Κόκκινος, Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας & Ψηφιακής Πολιτικής, Δρ. Νικόλας Μαστρογιαννόπουλος, Επικεφαλής Επιστήμονας Έρευνας & Καινοτομίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Ανδρέας Νεοκλέους, Διευθύνων Σύμβουλος της CYTA και Μαρία Μαρκίδου Γεωργιάδου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Cyprus Seeds.

Ακολούθησε μήνυμα της κας Αννίτας Δημητρίου, Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας, και μια ενδιαφέρουσα ομιλία της Famke Krumbmüller, Επικεφαλής του Geostrategic business group της EY για την περιοχή της EMEIA, η οποία επικεντρώθηκε στην αυξανόμενη σημασία της γεωπολιτικής για τους επιχειρηματικούς ηγέτες. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, η Famke τόνισε ότι «διανύουμε μια θεμελιώδη περίοδο διαρθρωτικών αλλαγών που δημιουργεί τόσο κινδύνους όσο και ευκαιρίες που οφείλουν να αξιολογήσουν οι επιχειρήσεις».

Η τρίτη συζήτηση επικεντρώθηκε στην «Οικοδόμηση ενός μοντέλου βιώσιμης ανάπτυξης για την Κύπρο». Συντονίστηκε από τον Νίκο Νικολάου, Συνέταιρος, Υπηρεσίες Διασφάλισης, EY Κύπρου με τη συμμετοχή ώργου Λακκοτρύπη, πρώην Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Θεοδόση Α. Τσιόλα, Μόνιμου Γραμματέα της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (RRF), Ανδρέα Ασσιώτη, Αντιπροέδρου του Εθνικού Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου και Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Μακροπρόθεσμης Οικονομικής Στρατηγικής της χώρας και Ειρήνης Γεωργάλλας, Επικεφαλής του Τμήματος Οικονομικής Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών.

Σε σχετική ομιλία ο Χρήστος Πασχαλίδης, Ανώτερος Οικονομικός Σύμβουλος/Μέλος της Ομάδας Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μίλησε για την προοπτική και τις προτεραιότητες της ΕΕ.

Τέλος, στην τέταρτη συζήτηση, με συντονιστή τον Παναγιώτη Θρασυβούλου, Συνέταιρος και Επικεφαλής Τμήματος Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού της ΕΥ Κύπρου, με θέμα «Επανατοποθέτηση της εκπαίδευσης και επανασχεδιασμός του μέλλοντος της εργασίας», συμμετείχαν ο Γιάννης Μουρουζίδης, Γενικός Διευθυντής της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), Μάριος Δ. Τσιακκής, Γενικός Γραμματέας του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, Μαρία Θεοδώρου, Προϊσταμένη του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων Κύπρου (ΟΕΒ) και η καθηγήτρια Ελένη Σταύρου, Διευθύντρια MSc HRM του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Ο Ronald Attard, στην καταληκτική του ομιλία, αναφέρθηκε στα ευρήματα και τις προτάσεις της έρευνας, ενώ τόνισε τη σημαντική συμβολή των συμμετεχόντων. Ο κ. Attard σημείωσε: «Η Κύπρος αναδεικνύεται ως ελκυστικός προορισμός, με αξιοσημείωτη βελτίωση σε σύγκριση με την έρευνά μας του 2020 και αυξανόμενη αισιοδοξία για περαιτέρω βελτίωση της ελκυστικότητας της χώρας τα επόμενα τρία χρόνια. Έχουμε εντοπίσει ένα ευρύ φάσμα τομέων στους οποίους πρέπει να εστιάσουμε τις προσπάθειές μας και να βελτιωθούμε, ωστόσο δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η τεχνολογία, η βιωσιμότητα και το ανθρώπινο δυναμικό είναι οι παράγοντες στους οποίους θα επικεντρωθούν οι επενδυτές τα επόμενα χρόνια. Οι ξένες επενδύσεις αποτελούν μοναδικό εργαλείο και προϋπόθεση για τον μετασχηματισμό της οικονομίας μας, ανοίγοντας νέους δυναμικούς τομείς, δημιουργώντας αξία και θέσεις εργασίας και στη συνέχεια θέτοντας την Κύπρο σε τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης. Με αυτό το δεδομένο, η EY δεσμεύεται να καθιερώσει το Attractiveness Forum ως κύρια εκδήλωση που θα αξιολογεί τακτικά την πρόοδο της Κύπρου ως προς την προσέλκυση άμεσων ξένωv επενδύσεων, θα εντοπίζει και θα αναλύει τις αναδυόμενες τάσεις, θα προωθεί την ανταλλαγή ιδεών και σκέψεων, και από κοινού θα βοηθά στη διαμόρφωση προτάσεων που θα φέρουν την Κύπρο στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος των επενδυτών».

Για να διαβάσετε την πλήρη Έρευνα Ελκυστικότητας της EY Κύπρου 2022 επισκεφθείτε το σύνδεσμο EY Attractiveness Survey Cyprus 2022 | EY - Cyprus.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Δελτίο Τύπου

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση