ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

K.Treppides & Co Ltd: Γραφεία Διαχείρισης Oικογενειακής Περιουσίας και Προγραμματισμός Διαδοχής για την επόμενη γενιά

Μία ανοδική τάση αναμένεται να συνεχιστεί καθώς τα επίπεδα του πλούτου συνεχίζουν να αυξάνονται μαζί με τη ζήτηση για σχετικές υπηρεσίες διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας

Newsroom K

Αντρέας Βλαδιμήρου
Ανώτερο Διευθυντικό Στέλεχος
K. Treppides & Co Ltd

Η ανάπτυξη του τομέα των γραφείων διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας αυξήθηκε σημαντικά από την αρχή της χιλιετίας.
Σήμερα, ο πλούτος αυξάνεται ραγδαία μεταξύ ορισμένων από τις πλουσιότερες οικογένειες του κόσμου, στο βαθμό που για πολλές από αυτές τις οικογένειες, η εγκαθίδρυση γραφείου διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας αποτελεί εύλογη από εμπορικής απόψεως απόφαση.
Μία ανοδική τάση αναμένεται να συνεχιστεί καθώς τα επίπεδα του πλούτου συνεχίζουν να αυξάνονται μαζί με τη ζήτηση για σχετικές υπηρεσίες διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας.

Για τα περισσότερα γραφεία διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας, η μεγαλύτερη πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσουν είναι η επιτυχής μεταφορά της οικογενειακής δομής και πλούτου στην επόμενη γενιά.

Τι είναι ένα γραφείο διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας; 

Καθήκον του γραφείου διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας είναι να φροντίζει τις βασικές πράξεις και λειτουργίες του οικογενειακού πλούτου, το οποίο στην πιο απλή του μορφή είναι το ιδιωτικό γραφείο για μια οικογένεια μεγάλου πλούτου.

Μπορεί να αποτελέσει ένα κέντρο διαχείρισης για την κληρονομιά, τη διακυβέρνηση και τη διαδοχή της οικογένειας.  Ο σκοπός ενός γραφείου μπορεί να ποικίλει από το χειρισμό βασικών οικογενειακών περιουσιακών στοιχείων και βασικών αξιών όπως φορολογική συμμόρφωση, λογιστικές υπηρεσίες , διαχείριση ακίνητης περιουσίας και ιδιοκτησίας, νομικές και επενδυτικές υπηρεσίες κλπ. Ως εκ τούτου περιλαμβάνονται πιο εξειδικευμένες δομές διαχείρισης πλούτου, ενώ συχνά παρέχονται στα μέλη της οικογένειας εκπαιδευτικές και επαγγελματικές υπηρεσίες καθώς και συμβουλές που αφορούν την προσωπική εικόνα που προκύπτει από τον τρόπο ζωής των μελών.

Ο αριθμός του προσωπικού που εργάζεται στο γραφείο μπορεί να ποικίλει από 1 έως 100 υπαλλήλους ή ακόμη και περισσότερους, ανάλογα με το είδος και τον αριθμό των υπηρεσιών που παρέχει.  Μπορεί να υποστηρίξει περαιτέρω την εκπαίδευση και την ανάπτυξη των μελών της οικογένειας, να διευκολύνει την οικογενειακή διακυβέρνηση, να συντονίσει την επικοινωνία και να επιλύσει ζητήματα μέσα στην οικογενειακή επιχείρηση.

Προγραμματισμός Διαδοχής και η Επόμενη Γενιά – ποιος είναι ο κίνδυνος;

Η απειλή προκύπτει όταν μετά από απόφασή του ιδρυτή να αποχωρίσει σταδιακά από την επιχείρηση, αφήνεται στην νεότερη γενιά ένας «μεγάλος πλούτος» χωρίς αυτοί να έχουν ιδέα πως να τον διαχειριστούν

Γιατί χρειάζεται προγραμματισμός διαδοχής;

Το ιδανικό σενάριο για μία οικογενειακή επιχείρηση είναι να συνεχίσει να αναπτύσσεται για τις επόμενες γενιές χωρίς καμία δυσκολία. Ωστόσο, μπορεί να είναι δύσκολο να βρεθεί ο κατάλληλος διάδοχος μέσα στην οικογένεια για να οδηγήσει την επιχείρηση στο μέλλον.
Η επόμενη γενιά μπορεί να μην ενδιαφέρεται για μία θέση στο οικογενειακό γραφείο ή να μην έχει τις δυνατότητες να ηγηθεί του γραφείου όταν αποσυρθεί η τρέχουσα γενιά. Εντούτοις, είναι επίσης πιθανό ότι τα νεότερα μέλη της οικογένειας είναι πρόθυμα και ικανά να αναλάβουν τις λειτουργίες του οικογενειακού γραφείου αλλά στο τέλος μόνο ένας επικρατέστερος γενικός διευθυντής μπορεί να υπάρχει.
Αντιθέτως, άτομα που δεν ανήκουν στην οικογένεια ενδέχεται να είναι καλύτερα καταρτισμένοι για να αναλάβουν αυτό το ρόλο και ως εκ τούτου να διοικήσουν την επιχείρηση με πιο αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο. Με άλλα λόγια, ένα άτομο εκτός της οικογένειας ίσως να είναι και ο πιο κατάλληλος διάδοχος που θα οδηγήσει την επιχείρηση στο μέλλον.
Όλη η διαδικασία ονομάζεται σχεδιασμός επιχειρησιακής διάδοχης.

Ο άτυπος κανόνας του 92%

Ο κανόνας δηλώνει ότι το 92% του πλούτου μιας οικογένειας χάνεται μέχρι την τρίτη γενιά. Ο κύριος λόγος είναι ότι οι οικογένειες τείνουν να επικεντρώνονται μόνο στις «βασικές ανάγκες» (όπως επιχειρησιακές δραστηριότητες, επενδυτική στρατηγική και κατανομές περιουσιακών στοιχείων) σε βάρος της αναγνώρισης της σημασίας των «δευτερεύων αναγκών» (όπως ο σχεδιασμός διαδοχής, η φιλανθρωπία και άλλες ευθύνες που σχετίζονται με την πρόσβαση σε τέτοια τεράστια ποσά πλούτου). Ιστορικά, η ύπαρξη ενός κακού εφαρμοσμένου σχεδίου διαδοχής, ή η απουσία ένας διαδοχικού σχεδιασμού, μπορεί να συμβάλει σε σημαντικό βαθμό στην απώλεια όλου του πλούτου της οικογένειας μέχρι την τρίτη γενιά. Για να αποφευχθεί αυτό, η ίδρυση ενός γραφείου διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας έχει έναν ακατάπαυστο ρόλο να αποδείξει, ότι ο εν λόγω κανόνας είναι λάθος.

Πως είναι ένα σχέδιο διαδοχής;

Το σχέδιο διαδοχής συνήθως αποτελείται από μια ιδιωτική οικογενειακή εταιρεία διαχείρισης καταπιστευμάτων που θα έχει συσταθεί ως διαχειριστής για όλα τα μέλη της οικογένειας και στην οποία υπάρχει μια επιτροπή επενδύσεων που διοικείται από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες και μια επιτροπή διανομής που στελεχώνεται από μέλη της οικογένειας ώστε να επιβλέπει τυχόν διανομές που ζητούν τα μέλη της οικογένειας που είναι δικαιούχοι του καταπιστεύματος. Επιπλέον, υπάρχει ένα οικογενειακό συμβούλιο που αναλαμβάνει εκ περιτροπής ετησίως ούτως ώστε όλα τα μέλη της οικογένειας να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

Ακόμα ένας παράγοντας ζωτικής σημασίας που αφορά το σχέδιο διαδοχής είναι η εκπαίδευση και η συνεχής συμμετοχή των νεότερων μελών της οικογένειας στην επιχείρηση από μικρή ηλικία ούτως ώστε να αποκτήσουν επαρκή εμπειρία. Ως αποτέλεσμα, αυτό θα τους δώσει τη δυνατότητα να μάθουν περισσότερα για τις λεγόμενες «βασικές ανάγκες» και τις «δευτερεύουσες ανάγκες»

Η Κύπρος ως ελκυστικός προορισμός για οικογένειες με μεγάλο κεφάλαιο

Οι οικογένειες με μεγάλο κεφάλαιο μπορούν να επιλέξουν την Κύπρο ως την κατάλληλη χώρα για να δημιουργήσουν την έδρα τους για το οικογενειακό τους γραφείο.

Η Κύπρος θεωρείται χώρα με ένα ελκυστικό ευρωπαϊκό φορολογικό πλαίσιο σε σχέση με άλλες μεγάλες επιχειρηματικές οργανώσεις στην Ευρώπη, για διατήρηση και ενίσχυση των πολλών φορολογικών οφελών που προσφέρονται σε πολυεθνικές εταιρείες και μεμονωμένους επενδυτές.

Η Κύπρος διαθέτει μια εύρωστη οικονομία με γνώμονα την αγορά, η οποία υποστηρίζεται από μια σταθερή δημοκρατία και ένα ελκυστικό φορολογικό και νομικό πλαίσιο που καθοδηγείται από ένα επαρκώς μορφωμένο και εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό.

Τι συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν;

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, τελικά ένα γραφείο διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας είναι τόσο καλό όσο αυτοί που το διαχειρίζονται και ο σωστός συνδυασμός είναι κρίσιμης σημασίας – όσον αφορά την παροχή των βασικών επαγγελματικών υπηρεσιών που απαιτούνται από ένα γραφείο διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την διάσπαση δύσκολων οικογενειακών ζητημάτων και την εξασφάλιση ότι το κάθε μέλος της οικογένειας θα ενταχθεί στο όραμα της οικογένειας για το μέλλον.

Λόγω του χρονικού διαστήματος που μπορεί να πάρει η επιμόρφωση και η εκπαίδευση της επομένης γενιάς, τα γραφεία διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας πρέπει να ξεκινήσουν σχεδιασμό διαδοχής τουλάχιστο πέντε έως δέκα χρόνια πριν από οποιαδήποτε αναμενόμενη μεταφορά της διαδοχής. Δεν είναι ποτέ πολύ νωρίς για να αρχίσουν να εκπαιδεύονται τα νεότερα μέλη της οικογένειας, καθώς αυτό θα κάνει την τελική μετάβαση πολύ πιο ομαλή όταν έρθει η ώρα.

Η K. Treppides & Co Ltd, είναι η μεγαλύτερη ανεξάρτητη συμβουλευτική εταιρεία στην Κύπρο, με εδραιωμένη διεθνή παρουσία και γραφεία στη Μεγάλη Βρετανία και τη Μάλτα. Σήμερα το εργατικό δυναμικό της K.Treppides & Co Ltd, ανέρχεται στους 200 επαγγελματίες. Προσφέρει ένα πλήρες φάσμα συμβουλευτικών, φορολογικών, λογιστικών υπηρεσιών σε ομίλους, εταιρείες και επενδυτές που δραστηριοποιούνται σε διεθνή βάση σε διάφορους οικονομικούς και επιχειρηματικούς τομείς. Η Εταιρεία η οποία ξεκίνησε τις εργασίες τις το 1985, διαθέτει 35 χρόνια εμπειρίας και μια επίλεκτη ομάδα έμπειρων στελεχών οι οποίοι μπορούν να καθοδηγούν και να βοηθήσουν επενδυτές και επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εδραίωσης και μετέπειτα επενδυτικής δραστηριότητας στην Κύπρο και διεθνώς.

Στοιχεία Επικοινωνίας:
avladimerou@treppides.com
www.treppides.com

Nicosia: Treppides Tower, Kafkasou 9, Aglantzia, CY 2112, Nicosia, Cyprus
Limassol: Kristellina Tower, 12 Arch.Makarios III Avenue, Mesa Geitonia, CY 4000 Limassol, Cyprus
London: 7 Milner Street, London SW3 2QA
Malta: Level 1, Somnium, Tower Road, Swatar, Birkirkara BKR 4012

 

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom K

Σχόλια αναγνωστών

#PoliticsBlog Γιατί τα άλλαξε ο Άντρος για τον γενικό ελεγκτή;

«Όπως ήδη ελέχθη, αυτή η ιστορία είναι και το Βαρερλώ του Άντρου Κυπριανού και του κόμματος του βεβαίως! ...»
ΑΚΑ  |  21:01

#PoliticsBlog Γιατί τα άλλαξε ο Άντρος για τον γενικό ελεγκτή;

«Προφανώς ο Τσσκ Νόρις τον απείλησε ότι θα βγάλει στην φόρα τα δάνεια του Ακελ στα συνεργατικά....»
Αρμαγεδών  |  11:34

Αγία Σοφία: Ένα αιώνιο πολιτικό σχέδιο

«Εν τω μεταξύ η δύση και η Ρωσσία σφυρούν αφιάφορα....»
Αρμαγεδών  |  08:48

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση

X