ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Κατά 79% περισσότερα τα παράπονα των καταναλωτών το 2023

Τα παράπονα αφορούσαν κυρίως την πολιτική επιστροφών και τις απάτες μέσω ηλετρονικών μηνυμάτων

Kathimerini.com.cy

info@kathimerini.com.cy

Μεγάλες αυξήσεις σε τέσσερις κατηγορίες παραπόνων καταγράφηκαν το 2023 σε σύγκριση με το 2022, βάσει των στοιχείων που έχει ενώπιον του ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών το 2023.

Οι τέσσερεις κατηγορίες παραπόνων που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση σε σύγκριση με το 2022, είναι οι κατηγορίες «πολιτική επιστροφών» με 166%, «Απάτες μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων» με 161%, τα παράπονα που αφορούσαν την «Ακρίβεια και το κόστος ζωής» με 148% και οι «διαδικτυακές απάτες» με 111%.

Συνολικά τα γραπτά παράπονα των καταναλωτών που υποβλήθηκαν στον Σύνδεσμο αυξήθηκαν κατά 7.6% ενώ τα παράπονα που υποβλήθηκαν τηλεφωνικώς αυξήθηκαν κατά 79%.

Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών

Συνοπτικός συγκριτικός πίνακας τηλεφωνικών και γραπτών παραπόνων 2022 - 2023.

Κατηγορίες παραπόνων

2022

2023

Αυξομείωση (%)

Διαδικτυακές απάτες. (Εταιρείες φάντασμα)

44

93

111.4

Μη αναγραφή τιμών και διαφορά τιμής στο ράφι και στο ταμείο.

165

270

63.6

Ακρίβεια και κόστος ζωής.

89

221

148.3

Απάτες μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων με τη χρήση της επωνυμίας διαφόρων επιχειρήσεων κ.ά.

18

47

161.1

Εγγυήσεις προϊόντων.

339

473

39.5

Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές.

98

110

12.2

Καταχρηστικοί όροι σε καταναλωτικές συμβάσεις.

39

42

7.7

Πολιτική Επιστροφών.

129

343

165.9

Ακυρώσεις πτήσεων/Καθυστέρηση/Άρνηση επιβίβασης/ Εσφαλμένος χειρισμός αποσκευών.

144

200

38.9

Ασφάλεια τροφίμων.

56

51

- 8.9

Ενέργεια (Σχέδια Χορηγιών ΥΕΕΒ, ΑΗΚ, ΑΠΕ).

38

57

50.0

Άλλα.

326

245

- 24.8

ΣΥΝΟΛΟ

1485

2152

44.9

 

Συνολικά παράπονα

2022

2023

Αυξομείωση (%)

Σύνολο γραπτών παραπόνων.

709

763

7.6

Σύνολο τηλεφωνικών παραπόνων.

776

1389

79.0

Γραφειοκρατία και ΑΗΚ

Τα παράπονα των καταναλωτών για τα οποία δεν γίνεται ειδική αναφορά στον πίνακα, είναι και τα ακόλουθα:

- Γραφειοκρατία δημοσίων υπηρεσιών και/ή μη εξυπηρέτηση τους.

- Χρεώσεις ηλεκτρικού ρεύματος μετά τον τερματισμό της επιδότησης.

- Ισχυρισμοί για αυξημένη ένδειξη στους μετρητές της ΑΗΚ.

- Σε σχέση με την ακρίβεια και το κόστος ζωής, οι καταγγελίες αφορούσαν αυξήσεις σε τιμές βασικών καταναλωτικών αγαθών, αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων κυρίως μετά την κατάργηση της επιδότησης των καυσίμων, αυξημένο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας και δυσκολίες καταναλωτών για αγορά βασικών καταναλωτικών αγαθών.

- Ως προς την πολιτική επιστροφών των επιχειρήσεων, τα παράπονα επικεντρώνονταν κυρίως σε επιστροφές προϊόντων γενικότερα και ειδικότερα, επιστροφές προϊόντων κατά τη χρονική διάρκεια των εκπτώσεων.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών θα εντείνει τις προσπάθειές του για πλήρη ενημέρωση των καταναλωτών για τα δικαιώματα τους, καθώς και τη διενέργεια εντατικότερων ελέγχων και παρακολούθηση της αγοράς. Σημειώνει επίσης ότι η σύναψη χωριστών συμφωνιών διαμεσολάβησης και επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με 62 επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, έχουν βοηθήσει αποφασιστικά στην επίλυση παραπόνων των καταναλωτών.

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Kathimerini.com.cy

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση