ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Κρυπτονόμισμα: Συναλλαγές σε κρυπτονομίσματα για ίδιο όφελος. Φορολογική μεταχείριση στην Κύπρο

Αγορά συναλλάγματος, κρυπτονομίσματα και κανονισμοί

Ανδρέας Βλαδιμήρου
Εκτελεστικός Σύμβουλος
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
K. Treppides & Co Ltd

Από το Bitcoin και το Ethereum μέχρι το Dogecoin και το USDT, υπάρχουν χιλιάδες διαφορετικά κρυπτονομίσματα, τα οποία μπορούν να τα κάνουν εξαιρετικά δελεαστικά όταν θα ξεκινήσετε για πρώτη φορά τις συναλλαγές σας στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων (μέχρι Μάρτιο του 2022, υπάρχουν περισσότερα από 18.000 κρυπτονομίσματα). Φαίνεται ότι δεν μπορούμε να σταματήσουμε να ακούμε ιστορίες για κρυπτονομίσματα στον εργασιακό μας χώρο και στα μέσα ενημέρωσης ή μέσω αναζήτησης στον διαδίκτυο για το πόσοι άνθρωποι έχουν γίνει εκατομμυριούχοι οι οποίοι διαπραγματεύονται σε κρυπτονομίσματα.
Κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου μέχρι σήμερα, όλοι έχουμε εξοικειωθεί με το τι είναι ένα κρυπτονομίσματα και τι θεωρείτε ότι είναι η διαπραγμάτευση σε κρυπτονομίσματα.

Σύμφωνα με την τρέχουσα ορολογία, ένα κρυπτονόμισμα είναι ένα μέσο ανταλλαγής που είναι ψηφιακό, κρυπτογραφημένο και αποκεντρωμένο. Σε αντίθεση με το δολάριο Αμερικής ή το ΕΥΡΩ, δεν υπάρχει κεντρική αρχή που να διαχειρίζεται και να διατηρεί την αξία ενός κρυπτονομίσματος. Αντίθετα, αυτές οι εργασίες κατανέμονται ευρέως μεταξύ των χρηστών ενός κρυπτονομίσματος μέσω του διαδικτύου.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα κρυπτονόμισμα για να αγοράσετε αγαθά και υπηρεσίες, αν και οι περισσότεροι επενδύουν και συναλλάσσονται σε κρυπτονομίσματα όπως θα έκαναν για οποιοδήποτε άλλο είδος περιουσιακού στοιχείου, όπως είναι οι μετοχές ή πολύτιμα μέταλλα. Καθώς τα κρυπτονομίσματα μπορεί να θεωρηθούν ως μια αρκετά νέα και συναρπαστική κατηγορία περιουσιακών στοιχείων, η αγορά τους μπορεί να είναι εξαιρετικά επικίνδυνη, καθώς πρέπει να επιτελέσετε επαρκής έρευνα για να κατανοήσετε πλήρως πώς λειτουργούν οι αγορές των κρυπτονομισμάτων.

Ενώ η διαπραγμάτευση σε κρυπτονομίσματα με απλά λόγια, θεωρείται η πράξη αγοράς και πώλησης κρυπτονομισμάτων με σκοπό την επίτευξη κέρδους.

Φυσικά, ο καθένας από εμάς θα ενθουσιαζόταν έχοντας έναν λογαριασμό πορτοφολιού περιλαμβάνοντας μερικά ή ακόμα και πολλά από αυτά τα χιλιάδες κρυπτονομίσματα που υπάρχουν εκεί έξω και θα ενθουσιαζόταν ακόμη περισσότερο όταν η αξία αυτών των κρυπτονομισμάτων θα είχε υπερεκτιμηθεί. Ωστόσο, τι θα συμβεί όταν θα χρειαστεί να πραγματοποιήσουμε αυτό το κέρδος και να μετατρέψουμε αυτά τα κρυπτονομίσματα σε νόμισμα όπως η αγγλική λίρα, το ΕΥΡΩ και το δολάριο Αμερικής;
Χωρίς να υπεισέλθω σε περισσότερες λεπτομέρειες, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε πρώτα την ουσία των κρυπτονομισμάτων για να μπορέσουμε να καθορίσουμε τη σωστή λογιστική και φορολογική μεταχείρισή τους.

Επί του παρόντος, στο πλαίσιο της χρηματοοικονομικής αναφοράς, τα κρυπτονομίσματα δεν εντάσσονται επαρκώς σε καμία οικονομική κατηγορία. Είναι παρόμοια με τους εισπρακτέους λογαριασμούς, τα νομίσματα ή τις επενδύσεις, αλλά δεν πληρούν πλήρως όλα τα κριτήρια τις κάθε κατηγορίας περιουσιακών στοιχείων.

Στην Κύπρο, το Τμήμα Φορολογίας δεν έχει χορηγήσει επιμέρους καθοδήγηση σχετικά με το εάν θεωρεί τα κρυπτονομίσματα ως νομίσματα ή ως εμπορεύματα ή ως άυλα περιουσιακά στοιχεία. Ως εκ τούτου θα πρέπει να σημειωθεί ότι για σκοπούς φορολογίας τα κρυπτονομίσματα αντιμετωπίζονται ως φορολογητέα περιουσιακά στοιχεία. Αυτό σημαίνει ότι τυχόν κέρδη / ζημίες που προκύπτουν από τις συναλλαγές σε κρυπτονομίσματα θα πρέπει να φορολογούνται / εκπίπτουν φόρο. Το κέρδος/ζημία που πρέπει να είναι φορολογητέο/εκπιπτόμενο από φόρο είναι η διαφορά μεταξύ της τιμής πώλησης του κρυπτονομίσματος και της αρχικής τιμής κτήσης. Τυχόν μη πραγματοποιηθείσες αναπροσαρμογές εύλογης αξίας του κρυπτονομίσματος θα πρέπει να είναι φορολογικά ουδέτερες και το πραγματοποιηθέν κέρδος/ζημία (δηλαδή η τιμή πώλησης μείον την τιμή κτήσης) θα φορολογείται/εκπίπτει φόρου κατά τη διάθεση του κρυπτονομίσματος.

Από την άλλη πλευρά, δεδομένου ότι το κρυπτονόμισμα δεν θεωρείται νόμισμα για φορολογικούς σκοπούς, τυχόν διαφορές συναλλάγματος που ενδέχεται να καταγράφονται στα βιβλία μιας εταιρείας θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίζονται ως φορολογικά ουδέτερες.

Αξίζει τον κόπο να αναφέρουμε, ότι υπό ορισμένες προϋποθέσεις μπορεί να υποστηριχθεί ότι το κέρδος από τα κρυπτονομίσματα είναι κεφαλαιακής φύσης και ως εκ τούτου μη φορολογήσιμο. Αυτό φυσικά θα εξαρτηθεί με βάση τα διακριτικά εμπορίου της συγκεκριμένης περίπτωσης όπως:

• Κίνητρο κέρδους/αντικείμενο της συναλλαγής;
• Η συχνότητα ή ο αριθμός παρόμοιων συναλλαγών;
• Διάρκεια ιδιοκτησίας;
• Τρόπος απόκτησης / χρηματοδότησης;
• Εμπειρία και γνώση του εμπλεκόμενου μέρους;

Σε τέτοιες περιορισμένες περιπτώσεις συνιστάται ανεπιφύλακτα η υποβολή αίτησης φορολογικής απόφασης εκ των προτέρων για την διασφάλιση της φορολογικής μεταχείρισης όπου έτυχαν τα κρυπτονομίσματα από τα άτομα / εταιρείες τους.
Ζώντας στη νέα εποχή της επιταχυνόμενης διαπραγμάτευσης κρυπτονομισμάτων, πολλοί υποστηρίζουν ότι οι παραδοσιακοί λογιστικοί χειρισμοί και οι φορολογικοί κανόνες δεν είναι οι πλέον κατάλληλοι για χρήση και πρέπει να αναθεωρηθούν για να μπορέσουν να προσαρμοστούν σε αυτές τις τεχνολογικές εξελίξεις. Με τα χρόνια έχουμε δει ότι το μέλλον ευνοεί όσους μπορούν να υιοθετήσουν και να αντιμετωπίσουν αυτές τις εξελίξεις ως ευκαιρίες ανάπτυξης. Οι επαγγελματίες του χώρου πρέπει να στοχεύσουν και να συνεισφέρουν στην εξάλειψη κάθε χάσματος μεταξύ χρηματοοικονομικής και τεχνολογικής βιομηχανίας, στοχεύοντας έτσι στην καταλληλότερη και δικαιότερη ομοιομορφία Λογιστικών και Φορολογικών μεταχειρίσεων.
Η K. Treppides & Co Ltd, είναι η μεγαλύτερη ανεξάρτητη συμβουλευτική εταιρεία στην Κύπρο, με εδραιωμένη διεθνή παρουσία και γραφεία στη Μεγάλη Βρετανία και τη Μάλτα. Σήμερα το εργατικό δυναμικό της K.Treppides & Co Ltd, ανέρχεται στους 200 επαγγελματίες. Προσφέρει ένα πλήρες φάσμα συμβουλευτικών, φορολογικών, λογιστικών υπηρεσιών σε ομίλους, εταιρείες και επενδυτές που δραστηριοποιούνται σε διεθνή βάση σε διάφορους οικονομικούς και επιχειρηματικούς τομείς. Η Εταιρεία η οποία ξεκίνησε τις εργασίες τις το 1985, διαθέτει 36 χρόνια εμπειρίας και μια επίλεκτη ομάδα έμπειρων στελεχών οι οποίοι μπορούν να καθοδηγούν και να βοηθήσουν επενδυτές και επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εδραίωσης και μετέπειτα επενδυτικής δραστηριότητας στην Κύπρο και διεθνώς.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

avladimerou@treppides.com

www.treppides.com

Nicosia: Treppides Tower, Kafkasou 9, Aglantzia, CY 2112, Nicosia, Cyprus
Limassol: Andrea Kariolou 38, Ayios Athanasios, CY 4102, Limassol Cyprus
London:7 Milner Street, London SW3 2QA
Malta: Level 1, Somnium, Tower Road, Swatar, Birkirkara BKR 4012

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση