ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Louis plc: Ζημιογόνα τα καθαρά αποτελέσματα 2021

Κατέγραψε βελτίωση κατά 12,7 εκατ. το α εξάμηνο και ζημιές 9,8 εκατ. για το α’ εξάμηνο του έτους

Kathimerini.com.cy

info@kathimerini.com.cy

Βελτίωση της τάξης του 12,7 εκατ. ευρώ παρουσιάζουν τα λειτουργικά αποτελέσματα του α εξαμήνου του 2021 για το συγκρότημα Louis plc. Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα του συγκροτήματος, καταγράφηκε επίσης ζημιά 9,8 εκατ. ευρώ σε σχέση με 22,5 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο- βελτίωση που οφείλεται στην μείωση των εξόδων της εταιρείας.

Ωστόσο, τα λειτουργικά αποτελέσματα της συνέχισαν να επηρεάζονται αρνητικά και κατά την φετινή περίοδο, ένεκα πανδημίας αφού σχεδόν όλα τα ξενοδοχεία του ομίλου σε Κύπρο και Ελλάδα παρέμειναν κλειστά και τα πλοία αδρανοποιημένα. Με βάση τα σημερινά δεδομένα και τις τρέχουσες οικονομικές προβλέψεις μας, τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος για το δεύτερο εξάμηνο, αναμένεται επίσης να παρουσιάσουν ζημίες. Επομένως για ολόκληρο το 2021 αναμένεται ότι τα «καθαρά αποτελέσματα» θα είναι ζημιογόνα εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού.

Ως αποτέλεσμα, τόσο τα πλοία όσο και τα ξενοδοχεία του Συγκροτήματος λειτούργησαν τελικά με καθυστέρηση προς το τέλος της υπό εξέταση περιόδου και με χαμηλές πληρότητες. Ο κύκλος εργασιών για την περίοδο που έληξε 30 Ιουνίου 2021 ήταν €7,6 εκατ. σε σύγκριση με €8,2 εκατ. κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο (6,8% μείωση). Τα αποτελέσματα από εργασίες μετά τα καθαρά έξοδα χρηματοδότησης ήταν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 ζημία ύψους €28,7 εκατ. έναντι ζημίας €40,8 εκατ. κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020, σημειώνοντας δηλαδή μία θετική απόκλιση της τάξεως των €12,1 εκατ. Η ενοποιημένη καθαρή ζημία για τους πρώτους έξι μήνες του 2021 ανήλθε στα €28,0 εκατ. σε σύγκριση με €41,2 εκατ. κέρδος κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Υπήρξε δηλαδή φέτος μια χειροτέρευση στα καθαρά αποτελέσματα περιόδου κατά €69,3 εκ. Τα πολύ αρνητικά καθαρά αποτελέσματα από εργασίες του Συγκροτήματος για το πρώτο εξάμηνο του 2020 είχαν υπερκαλυφθεί από το κέρδος ύψους €84,0 εκ. που προέκυψε από την πώληση πέντε ξενοδοχειακών μονάδων στην Ελλάδα, μια πράξη που ολοκληρώθηκε στις 24 Ιανουαρίου 2020.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο εκπλήρωσης των σχετικών όρων της συμφωνίας, το υπόλοιπο ποσό ύψους 5 εκατ. αναμένεται να εισπραχθεί μέχρι τέλος του 2021.

Ο εμβολιασμός δεν έφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα

Το Συγκρότημα συνεχίζει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και τις επιπτώσεις του ιού COVID-19 στην παγκόσμια και την κυπριακή οικονομία. Οι αλλαγές στο οικονομικό περιβάλλον που εμφανίστηκαν στις αρχές του 2020, έχουν επεκταθεί και στο 2021 και είχαν ως αποτέλεσμα χαμηλότερα επίπεδα οικονομικής δραστηριότητας και παροχής πιστώσεων, ως αποτέλεσμα αντιμετώπισης των κυμάτων της πανδημίας. Ωστόσο αναφέρεται ότι τα προγράμματα εμβολιασμού τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό δεν λειτούργησαν ως ισχυροί καταλύτες για την τουριστική ανάκαμψη με αποτέλεσμα οι πληρότητες στα ξενοδοχεία και στα πλοία του Συγκροτήματος για το δεύτερο εξάμηνο του 2021 να μην είναι οι αναμενόμενες. Επιπλέον, οι κρουαζίερες διεξήχθησαν μέχρι το τέλος Αυγούστου του 2021 και έχουν ανασταλεί για τον Μάρτιο του 2022 σύμφωνα με τις τωρινές εκτιμήσεις της διεύθυνσης.

Δάνεια και πώληση Celestyal Experience

Στις 8 Ιουλίου 2021, η θυγατρική εταιρεία του Συγκροτήματος "Ξενοδοχεία Λούης Α.Ε." προχώρησε στην υπογραφή προγράμματος έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου ύψους €11,18 εκ. με αντισυμβαλλόμενο την Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία στην Ελλάδα.

Μεταβίβαση ξενοδοχειακής μονάδας στην κυριότητα του Συγκροτήματος

Στις 26 Ιουλίου 2021 υπεγράφηκε συμβολαιογραφική πράξη με την οποία μεταβιβάστηκε στην θυγατρική εταιρεία του Συγκροτήματος "Ξενοδοχεία Λούης Α.Ε." η πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή της ξενοδοχειακής μονάδας με τον διακριτικό τίτλο «Louis Ionian Sun» στην Κέρκυρα. Η ανωτέρω συμβολαιογραφική πράξη αφορά στην πρόωρη λύση της Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (Sales and Leaseback) που είχε συνάψει με την εταιρεία «Πειραιώς Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Μονοπρόσωπη Α.Ε».

Πώληση του Κρουαζιερόπλοιου “Celestyal Experience”

Στις 3 Σεπτεμβρίου 2021, το Συγκρότημα ανακοίνωσε ότι η θυγατρική Celestyal Cruises Ltd έχει πωλήσει το κρουαζιερόπλοιο της “Celestyal Experience”. Λόγω των παρατεταμένων επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19, αποφασίστηκε να μην αυξηθεί επί του παρόντος το μέγεθος του στόλου της Celestyal Cruises Ltd αλλά να παραμείνει με τα κρουαζιερόπλοια “Celestyal Olympia” και “Celestyal Crystal” τα οποία κάλυπταν τις ανάγκες της μέχρι τώρα. Παράλληλα η πώληση αναμένεται ότι θα βοηθήσει στην ενίσχυση της ρευστότητας της Celestyal Cruises Ltd. Από την πώληση αυτή, που έγινε πάνω σε καθαρά εμπορική βάση, έχει προκύψει λογιστικό κέρδος ύψους περίπου $3,6 εκατ. (€3,05 εκατ.).

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Kathimerini.com.cy

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση