ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Νέες χρεώσεις για Ελληνική το 2022

Μπαίνουν και αρνητικά επιτόκια - Ενημέρωσε σχετικά τους πελάτες της για το τι θα ισχύει από τη Δευτέρα 3 Ιανουαρίου 2022

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Με νέες χρεώσεις λογαριασμών και τιμολόγησης καταθέσεων προχωρά η Ελληνική Τράπεζα. Γι αυτές τις αλλαγές ενημέρωσε σχετικά τους πελάτες της για το τι θα ισχύει από τη Δευτέρα 3 Ιανουαρίου 2022.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής, για τις αλλαγές στον κατάλογο δικαιωμάτων και χρεώσεων που αφορά πελάτες του τομέα ιδιωτών, επιχειρήσεων και μεγάλων επιχειρήσεων, για τα έξοδα τήρησης λογαριασμού/ τρεχούμενοι λογαριασμοί και λογαριασμοί παρατραβήγματος για τους λογαριασμούς φυσικών προσώπων, η υφιστάμενη χρέωση είναι €0,15 για κάθε λογιστική εγγραφή στον λογαριασμό, €2 - €7 μηνιαίως, και με την αναθεωρημένη χρέωση από 3 Ιανουαρίου είναι €2,90 μηνιαίως, ανεξαρτήτως αριθμού λογιστικών εγγραφών. Την ίδια ώρα, η υφιστάμενη χρέωση για λογαριασμούς επιχειρήσεων είναι €0,15 για κάθε λογιστική εγγραφή στον λογαριασμό, €5 - €30 μηνιαίως. Η αναθεωρημένη χρέωση θα είναι σε λογαριασμούς μικρών επιχειρήσεων πελατών του τομέα ιδιωτών είναι €9 μηνιαίως, ανεξαρτήτως αριθμού λογιστικών εγγραφών. Λογαριασμοί επιχειρήσεων πελατών του τομέα επιχειρήσεων και μεγάλων επιχειρήσεων είναι €15 μηνιαίως ανεξαρτήτως αριθμού λογιστικών εγγραφών. Πρόσθετα, σύμφωνα με τον κατάλογο, για τα έξοδα τήρησης λογαριασμού /λογαριασμού ταμιευτηρίου η ετήσια υφιστάμενη χρέωση είναι €5. Με την αναθεωρημένη χρέωση γίνεται €5 ανά τριμηνία. Για τους λογαριασμούς προειδοποίησης 7 ημερών, η υφιστάμενη χρέωση είναι €1 μηνιαίως και για λογαριασμούς προειδοποίησης πέραν των 7 ημερών €5 ετησίως, ενώ με τις αλλαγές, η χρέωση θα είναι €5 ανά εξάμηνο.

Αρνητικά επιτόκια

Μέσα στις νέες χρεώσεις υπάρχει και χρέωση πάνω στους μεγάλους καταθέτες. Η ονομασία αυτής, "τέλος ρευστότητας" (ισχύει για λογαριασμούς φυσικών προσώπων σε ευρώ) και θα εφαρμόζεται μόνο σε νέους λογαριασμούς όπου θα ανοίγουν από 03/01/2022. Η χρέωση θα είναι σε τρεχούμενους λογαριασμούς, λογαριασμούς παρατραβήγματος και ταμιευτήριου, 0,60% σε ετήσια βάση και η χρέωση θα είναι ανά μήνα επί του εκάστοτε ημερήσιου υπολοίπου του λογαριασμού που υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ.

Σύμφωνα με το χαρτί της ενημέρωσης, στους λογαριασμούς Basic, προειδοποίησης και εμπρόθεσμων καταθέσεων δεν εφαρμόζεται κάποια χρέωση. Επιπρόσθετα, βάσει των αλλαγών, οι κάτοχοι λογαριασμών ταμιευτηρίου θα μπορούν να πραγματοποιούν δωρεάν αναλήψεις σε ευρώ, από οποιαδήποτε ΑΤΜ στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Συγχρόνως, παραμένει σταθερή στα €1,50 η μηνιαία χρέωση λογαριασμού Basic για την τήρηση λογαριασμού και χρεωστικής κάρτας, μέσω της οποίας προσφέρεται το πλεονέκτημα δωρεάν αναλήψεων μετρητών σε ευρώ από οποιαδήποτε ΑΤΜ στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Αλλαγές θα λάβουν χώρα και στην τιμολόγηση καταθέσεων και αφορά όλους τους πελάτες της Ελληνικής Τράπεζας που είναι φυσικά πρόσωπα και επαγγελματίες, εξαιρουμένων λογαριασμών ανηλίκων. Από τις 3 Ιανουαρίου 2022, το επιτόκιο κατάθεσης είναι μηδενικό για λογαριασμό τρεχούμενο, ταμιευτηρίου, προειδοποίησης και λογαριασμούς παρατραβήγματος. Για τους νέους λογαριασμούς Basic, από 03/01/2022, λογαριασμοί με υπόλοιπο <€100.000: 0,00%, λογαριασμοί με υπόλοιπο ≥ €100.000: - 0,60%. Τέλος, η Τράπεζα εξηγεί πως, αναφορικά με τη μέθοδο υπολογισμού του επιτοκίου για νέους λογαριασμούς Basic, αυτό θα υπολογίζεται στο εκάστοτε ημερήσιο υπόλοιπο του λογαριασμού που υπερβαίνει τις €100.000 και ο συσσωρευμένος τόκος θα συνυπολογίζεται στο διαθέσιμο υπόλοιπο του λογαριασμού μέχρι την κεφαλαιοποίησή του, που θα γίνεται δύο φορές τον χρόνο, 30 Ιουνίου και 31 Δεκεμβρίου.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση