ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Ποιες οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να συμβαδίσουμε με τις αλλαγές στον τομέα των δημοσίων σχέσεων

Της Joanna Κασουλίδου*

Η ευελιξία και η γνώση για 360˚ στρατηγικές, η ευθυγράμμιση με τις ανάγκες της νέας πραγματικότητας, η υπευθυνότητα που πρέπει να διέπει κάθε δράση και πρωτοβουλία. Ως επαγγελματίες των δημοσίων σχέσεων, καλούμαστε να επιστρατεύσουμε όλα αυτά σε συνδυασμό με υβριδικά εργαλεία, να ακολουθούμε με το μικροσκόπιο τις διεθνείς τάσεις και να δρούμε proactively, όχι απλώς για τη δημιουργία και την προστασία μιας επιφανειακής εταιρικής εικόνας, αλλά για την εδραίωση σχέσεων εμπιστοσύνης και την οικοδόμηση αξιοπιστίας, που θα στηρίζεται στην προσφορά αξίας στον καταναλωτή, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Η έννοια της εταιρικής φήμης επαναπροσδιορίζεται και καθορίζεται μέσα από το πρίσμα της ανθρωποκεντρικότητας κι όλοι εμείς, στις δημόσιες σχέσεις, εστιάζουμε στην ολιστικότητα, την ευελιξία και την ουσιαστική σύνδεση με τους καταναλωτές, διασφαλίζοντας ότι η εικόνα των πελατών υπερβαίνει το «φαίνεσθαι», αποκτώντας βάθος και ουσία.

Λειτουργώντας σε ένα περιβάλλον εντεινόμενης πολυπλοκότητας, τα brands καλούνται να επαναφέρουν την ίδια τους τη θέση και το mission τους, δίνοντας προτεραιότητα περισσότερο στον άνθρωπο και λιγότερο στον καταναλωτή, δημιουργώντας μια συνολική σχέση εμπιστοσύνης με έννοιες όπως η αξιοπιστία, η ενσυναίσθηση και η ευαισθησία.

Η επικοινωνιακή στρατηγική που καλούμαστε εμείς οι δημοσιοσχετίστες να δημιουργήσουμε, δεν απομονώνεται πλέον σε ορισμένους μόνο πυλώνες, που ενδεχομένως “μιλάνε” καλύτερα με το business. Καλούμαστε πλέον να διαμορφώνουμε μία 360˚ στρατηγική για τους πελάτες, που θα είναι ευέλικτη, θα αφήνει θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία και θα έχει προβλέψει το plan B.

H εταιρική φήμη κτίζεται πλέον με μεγάλη προσπάθεια, χρειάζεται χρόνο και απαιτεί συνέπεια, συνέχεια και δημιουργικότητα, ενώ καθορίζεται από όλα τα «σημεία επαφής» ενός corporate brand με το σύνολο των stakeholders.

Η ηθική στο επίκεντρο

Με αυτά τα δεδομένα, τα brands διεκδικούν έναν ενεργό ρόλο απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, διαμορφώνοντας συστήματα που ανταποκρίνονται στις προτεραιότητες και τις προσδοκίες των καταναλωτών. Επομένως, είναι πλέον ζητούμενο από τους επαγγελματίες της επικοινωνίας να σχεδιάζουν και να υλοποιούν purpose-driven πλάνα και στρατηγικές, με ξεκάθαρο και συγκεκριμένο σκοπό, που ταυτίζεται με τις αξίες και τις αρχές των πελατών τους.

Προσωπικά θα ομολογήσω πως η δουλειά στις δημόσιες σχέσεις έχει περισσότερο ενδιαφέρον από ποτέ, αλλά παράλληλα, απέκτησε και μεγαλύτερες ευθύνες από ποτέ. Τα τελευταία χρόνια, μας έμαθαν ότι τα πάντα μπορούν να αλλάξουν με απίστευτες προκλήσεις σε θέματα business as usual και στον τρόπο ζωής, αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας.

Σε επίπεδο επικοινωνίας, είναι σαφής πλέον η ανάγκη για leadership, σοβαρή δέσμευση απέναντι σε προκλήσεις, όπως το περιβάλλον και η κλιματική αλλαγή, ειλικρινές engagement με τους stakeholders, συνδυασμός και ισορροπία μεταξύ του data intelligence με το human intelligence.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, στρατηγικά, επιβάλλεται επιχειρήσεις και brands να χαράσσουν την επικοινωνία με impactful καμπάνιες PR, που στη βάση τους έχουν τον ειλικρινή διάλογο, την ουσιαστική δέσμευση και το κτίσιμο εμπιστοσύνης.

Συστηματικότητα και ετοιμότητα

To proactive reputation management εξελίσσεται σε κεντρικό πυλώνα της στρατηγικής, σημειώνοντας πως οι καταναλωτές δεν πιστεύουν ειδήσεις για εταιρείες που συστηματικά περιβάλλουν τη δράση και την εικόνα τους με θετικά μηνύματα. Θέλουν να δουν πράξεις. Μια τέτοια προσέγγιση επιτάσσει άρτιο σχεδιασμό και συστηματικότητα, παράλληλα, φυσικά με την εγρήγορση και την προετοιμασία έναντι πιθανών κρίσεων.

Τα κύρια προαπαιτούμενα και βασικά χαρακτηριστικά μιας στρατηγικής proactive reputation management, είναι η διευρυμένη οπτική, σε βάθος έρευνα και κατανόηση αντιλήψεων και τάσεων, η επαφή με την πραγματικότητα και τις εξελίξεις, η διορατικότητα, η μεθοδικότητα στον σχεδιασμό των μηνυμάτων και των επικοινωνιακών ενεργειών, το πάθος για ποιότητα και ειλικρινές engagement.

Παράλληλα, το όραμα, η γνώση, η εμπειρία, η αξιοπιστία και ο ειλικρινής διάλογος που οφείλει να χαρακτηρίζει τη λειτουργία και τον τρόπο επικοινωνίας κάθε εταιρείας, αναδεικνύονται σε σημαντικά assets στην αλληλεπίδρασή της με όλα τα κοινά της, αλλά και απαραίτητες προϋποθέσεις για την ενίσχυση, τη διατήρηση και τη θωράκιση της φήμης της.

Must-haves: η αυθεντικότητα, η ειλικρίνεια και τα νέα trends

To multimedia και εξατομικευμένο περιεχόμενο για τους stakeholders, η αυθεντικότητα στην επικοινωνία, η στροφή στην Generation Z αλλά και η ενσωμάτωση του τριπτύχου inclusion-diversity-awareness, είναι μόνο κάποιες από τις τάσεις που θα επηρεάσουν τον κλάδο των δημοσίων σχέσεων το 2024.

Ο τομέας του PR επηρεάζεται άμεσα από τα ενδιαφερόμενα μέρη, τα οποία επηρεάζονται με τη σειρά τους, από μια ποικιλία μεταβλητών και αλλαγών, σχετιζόμενων με την τεχνολογία, την αγορά ή την κοινωνία. Πλέον εμείς οι επαγγελματίες του PR καλούμαστε να χρησιμοποιούμε ένα μείγμα πλατφορμών, προκειμένου να δημιουργήσουμε και να μοιραστούμε περιεχόμενο ικανό να προκαλέσει την αλληλεπίδραση του κοινού. Αυτό, συνδυάζεται με την παραγωγή και αποστολή relevant και personalized πληροφορίας για το target audience.

Καλούμαστε να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στην Generation Z, αναλύοντας τις τάσεις που ακολουθούν και χτίζοντας μια ειλικρινή σχέση μαζί τους, καθώς και να ενσωματώνουμε έμπρακτα στα πλάνα μας, τη φιλοσοφία τους, τις αρχές της συμπεριληπτικότητας και της ποικιλομορφίας που αναζητούν.

Το σωστό mix ενεργειών, ανάλογα με το προφίλ του πελάτη, αλλά και ο τρόπος επικοινωνίας, ο οποίος ευθυγραμμίζεται με τις αξίες κάθε brand, αποτελούν τις κατευθυντήριες γραμμές για την υλοποίηση του κατάλληλου επικοινωνιακού πλάνου.

Στην «αρένα» του digital PR

Το «ιδανικό» Digital-PR πλάνο με την έννοια του one-size-fits-all δεν υφίσταται, γι’ αυτό και στην DELEMA McCann, η ενασχόλησή μας με τον κάθε πελάτη γίνεται ξεχωριστά και με έμφαση πάντα στις ιδιαίτερες ανάγκες, που μπορεί να έχει βάσει του τομέα ενασχόλησής του και των δραστηριοτήτων που ο ίδιος θέλει να δώσει έμφαση.

Τα ψηφιακά μέσα και ιδιαίτερα οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης μπαίνουν στο επίκεντρο, όχι όμως μόνο για την ικανότητά τους να διαχέουν τη φωνή του καταναλωτή, αλλά και χάρη στις ευκαιρίες που προσφέρουν στα brands να πλησιάσουν περισσότερο τη βάση τους. Δεν είναι λίγες οι φορές που τα χρησιμοποιούμε, ως ένα άμεσο δίαυλο επικοινωνίας με τo κοινό, προσεγγίζοντάς το με νέους, μοναδικούς και πιο… προσωπικούς τρόπους.

Και ενώ η digital στρατηγική ήρθε για να μείνει, ο δικός μας ρόλος στις Δημόσιες Σχέσεις, είναι να μπορούμε να επιλέξουμε τα σωστά προς αξιοποίηση εργαλεία της, ανάλογα με το είδος του brand, το κοινό που στοχεύει και τις ενέργειες που θέλει να επικοινωνήσει. Αυτή η δυνατότητα, μας επιτρέπει να προσεγγίζουμε με απλό και καθημερινό τρόπο το κοινό, να χτίζουμε πιο προσωπικές σχέσεις, να συμπληρώνουμε τις πρωτοβουλίες των brands, να ενισχύουμε το impact των δράσεων και να αυξάνουμε την εμβέλεια των μηνυμάτων που θέλουμε να βγάλουμε προς τα έξω.

Το TikTok έρχεται με φόρα να εκθρονίσει το Facebook, τα Podcasts φέρνουν την ψηφιακή αναβίωση του ραδιοφώνου, άρθρα μέσα από ΑΙ commands, AI influencers μπαίνουν στη ζωή μας, CGI video δημιουργούν εντυπωσιακά publicity opportunities, η τεχνολογία Virtual Reality και Augmented Reality μπαίνει μέσα στη δημιουργία interactive και experiential προωθητικών εκδηλώσεων, τα holograms personas πλέον κάνουν host ομιλίες και παρουσιάσεις… και όλα αυτά αποτελούν μόνο ορισμένα από τα νέα εργαλεία που μπορούμε να αξιοποιήσουμε σήμερα στο PR plan μας για τα brands ώστε να προσεγγίσουν το κοινό τους.

Δημιουργία νέας γενιάς στελεχών και εγρήγορση στον κλάδο

Όσο η καθημερινότητα κατακλύζεται από όρους όπως fake news, personalization, πολυκαναλικότητα, τεχνολογία, μεταβαλλόμενες καταναλωτικές ανάγκες, παραπληροφόρηση, content creators, crisis management κ.ά., οι επαγγελματίες των PR διευκρινίζουν ότι η διάδοση της πληροφορίας και η ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας δημιουργούν νέες ανάγκες σε εταιρείες, οργανισμούς και συνολικά στα brands.

Προσωπικά, βλέπω τον χώρο της επικοινωνίας να εστιάζει στη δημιουργία της νέας γενιάς στελεχών. Η τεχνολογία έχει προσφέρει στον κλάδο μας, την τελευταία δεκαετία, τρομερή εξειδίκευση στα στελέχη μας και εδώ στην DELEMA McCANN, η ομάδα του PR έχει συνεχή τριβή με τους digital marketing experts, performance, influencers, marketing, content creators, social media κ.ά.

Ωστόσο, από τη μια ο χώρος έχει ανάγκη από αυτή την εξειδίκευση, όμως παράλληλα, απαραίτητο είναι να υπάρχουν και στελέχη με εμπειρία, τα οποία να μπορούν να δουν σφαιρικά την επικοινωνία για να κάνουν σωστό matching και integration του puzzle.

Η νέα πραγματικότητα

Στη “νέα πραγματικότητα”, ο καταναλωτής αντιλαμβάνεται τη δύναμη της “φωνής” του και είναι διατεθειμένος να τη χρησιμοποιήσει. Πλέον, θέλει και αποζητά το “κάτι παραπάνω”. Αξιολογεί τη στάση μιας εταιρείας απέναντι στην κοινωνία, την ταυτότητά της, το αποτύπωμά της στο περιβάλλον, τις αξίες της. Θέλει να δει πράξεις. Σε αυτό το πλαίσιο, οι πρωτοβουλίες μας οφείλουν να ευθυγραμμίζονται με τις παγκόσμιες τάσεις, να παίρνουν θέση και να υλοποιούν δράσεις και προγράμματα για τις ανάγκες του αύριο. Για τη βιωσιμότητα, για τη νέα γενιά, για την καινοτομία. Να φροντίζουν οι δράσεις που υλοποιούνται στο παρόν να στοχεύουν σε ένα καλύτερο μέλλον. Για όλους.

*Η Joanna Κασουλίδου είναι Project & Relations Director στη DELEMA MCCANN.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση

Η BBF παραμένει ακλόνητη στη δέσμευσή της να στηρίζει τις τοπικές κοινότητες που εμπνέουν και συγκινούν με τις δράσεις τους ...
Δελτίο Τύπου
 |  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ