ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Προκήρυξη θέσεων για διδακτορικό πρόγραμμα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Frederick

Οι θέσεις αφορούν σε γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με την Πολιτική Μηχανική

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Frederick δέχεται αιτήσεις από υποψήφιους/ες φοιτητές/τριες, μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου 2021 για το διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Οι θέσεις αφορούν σε γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με την Πολιτική Μηχανική όπως:

• Στατική Ανάλυση και Σχεδιασμός (Structural Analysis and Design Engineering)
• Αντισεισμική Μηχανική (Engineering Seismology & Earthquake Engineering)
• Τεχνολογία Δομικών Υλικών (Structural Materials Engineering)
• Μηχανική Περιβάλλοντος (Environmental Engineering and Management)
• Γεωτεχνική Μηχανική (Geotechnical Engineering)
• Διαχείριση Υδάτινων Πόρων (Water Recourses Engineering and Management)
• Συντήρηση & Αποκατάσταση Ιστορικών Κατασκευών & Μνημείων (Conservation and Restoration of Historical Structures and Monuments)

Συντονιστής του Διδακτορικού Προγράμματος είναι ο Δρ Χρίστος Αναστασίου, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Frederick.

Το Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών αντιστοιχεί σε 240 ECTS για φοιτητές/τριες που δεν κατέχουν Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών (Master) σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο, και 180 ECTS για φοιτητές/τριες με Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών (Master) σχετικό με το αντικείμενο, από πιστοποιημένο Πρόγραμμα Σπουδών αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου ή Ιδρύματος Ανώτερης Εκπαίδευσης. Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες πρέπει να έχουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν αίτηση στο Γραφείο Εισδοχής μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου 2021. Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει:

• μία συνοδευτική επιστολή (cover letter) η οποία να απευθύνεται στην Επιτροπή Διδακτορικών Προγραμμάτων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και η οποία να δηλώνει με σαφήνεια το Πρόγραμμα για το οποίο επιθυμεί να αιτηθεί ο/η αιτητής/τρια,
• συμπληρωμένο το Έντυπο Αίτησης Εισδοχής (διαθέσιμο διαδικτυακά στον σύνδεσμο https://www.frederick.ac.cy/fu_documents/application_form.pdf),
• βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να αναφέρεται η ακαδημαϊκή κατάρτιση, η ακαδημαϊκή και ερευνητική πείρα, πιθανές δημοσιεύσεις, διακρίσεις κλπ.,
• μια σύντομη έκθεση (μέχρι 600 λέξεις) στην οποία να δηλώνονται οι λόγοι για τους οποίους ο/η αιτητής/τρια επιθυμεί να ακολουθήσει το Διδακτορικό Πρόγραμμα, η σχετική επαγγελματική και ερευνητική πείρα, όπως και οι μελλοντικοί στόχοι του/της. Στην έκθεση θα πρέπει να δηλωθεί με σαφήνεια το ερευνητικό ενδιαφέρον του/της αιτητή/τριας, το οποίο πρέπει να είναι εντός των ερευνητικών πεδίων που αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη,
• δύο συστατικές επιστολές από ακαδημαϊκούς ή επαγγελματικούς επιβλέποντες,
• αντίγραφα αντιπροσωπευτικών δημοσιεύσεων (μέχρι τρεις), αν υπάρχουν
• αντίγραφα πτυχίων και αναλυτικών βαθμολογιών,
• αντίγραφα άλλου υποστηρικτικού υλικού, όπως διπλώματα ή διακρίσεις,
• αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας όπως TOEFL ή IELTS (οι κάτοχοι πτυχίου ή μεταπτυχιακού του οποίου η γλώσσα διδασκαλίας είναι ή Αγγλική ικανοποιούν το κριτήριο της γλώσσας)
• το υλικό της αίτησης πρέπει να υποβληθεί στην αγγλική γλώσσα.

Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τα κριτήρια εισδοχής ενδέχεται να κληθούν σε προφορική συνέντευξη.

Τα δίδακτρα καθώς και οι ειδικές υποτροφίες (που καλύπτουν έως και 90% των διδάκτρων) για διδακτορικά προγράμματα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Frederick, στον σύνδεσμο: https://www.frederick.ac.cy/admissions/tuition-fees-and-expenses. Περισσότερες πληροφορίες για τα Διδακτορικά Προγράμματα Σπουδών μπορείτε να βρείτε διαδικτυακά στον σύνδεσμο: https://bit.ly/2QdfLYH.

Το Πανεπιστήμιο Frederick έχει μεγάλη ιστορία στον χώρο της Μηχανικής με προσήλωση στη διδασκαλία και την έρευνα. H Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου προσφέρει πάνω από 25 προγράμματα σπουδών και διακρίνεται για την πολύχρονη επιστημονική κατάρτιση και τεχνογνωσία, το εξαίρετο ακαδημαϊκό προσωπικό και το πλούσιο ερευνητικό της έργο, στοιχεία που την τοποθετούν στο επίκεντρο των εξελίξεων στο πεδίο της Μηχανικής.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Εισδοχής του Πανεπιστημίου Frederick στη Λευκωσία και Λεμεσό, στα τηλέφωνα 22394394, 25730975, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση admissions@frederick.ac.cy. Για θέματα που άπτονται του ακαδημαϊκού περιεχομένου του Προγράμματος Σπουδών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Συντονιστή του Διδακτορικού Προγράμματος, Αναπληρωτή Καθηγητή Δρα Χρίστο Αναστασίου (c.anastasiou@frederick.ac.cy )

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση