ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Ξανά Πρόεδρος της BOC ο Τάκης Αράπογλου

Η κα Lyn Grobler επανεξελέγη Αντιπρόεδρος του ΔΣ και ο κ. Κωνσταντίνος Ιορδάνου επανεξελέγη Ανώτερος Ανεξάρτητος ΔΣ

ΠΗΓΗ: Ανακοινώσεις

Πρόεδρος του ΔΣ της Τράπεζας Κύπρου επανεκλέγη ο Τάκης Αράπογλου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κατά τη συνεδρία του διοικητικού συμβουλίου, μετά το πέρας της ΕΓΣ, τα μέλη καταρτίστηκαν σε σώμα και επανεξέλεξαν τον κ. Ευστράτιο Γεώργιο (Τάκη) Αράπογλου ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην ίδια συνεδρία, η κα Lyn Grobler επανεξελέγη Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο κ. Κωνσταντίνος Ιορδάνου επανεξελέγη Ανώτερος Ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως ακολούθως:

Διοικητικό Συμβούλιο

1. Ευστράτιος Γεώργιος (Τάκης) Αράπογλου (Πρόεδρος)

2. Lyn Grobler (Αντιπρόεδρος)

3. Πόλα Χατζησωτηρίου

4. Πανίκος Νικολάου

5. Μαρία Φιλίππου

6. Νικόλαος Σοφιανός

7. Ιωάννης Ζωγραφάκης

8. Κωνσταντίνος Ιορδάνου

9. Ελίζα Λειβαδιώτου

Επιπρόσθετα οι ακόλουθοι Σύμβουλοι διορίστηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο με τους διορισμούς να τελούν υπό την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας («ΕΚΤ»):

10. Monique Hemerijck

11. Adrian Lewis

Η συμμετοχή στις Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνου

1. Πόλα Χατζησωτηρίου (Πρόεδρος)

2. Νικόλαος Σοφιανός

3. Ιωάννης Ζωγραφάκης

4. Lyn Grobler

Επιτροπή Ελέγχου

1. Νικόλαος Σοφιανός (Πρόεδρος)

2. Πόλα Χατζησωτηρίου

3. Κωνσταντίνος Ιορδάνου

Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού & Αμοιβών

1. Μαρία Φιλίππου (Πρόεδρος)

2. Lyn Grobler

3. Ιωάννης Ζωγραφάκης

Επιτροπή Διορισμών & Εταιρικής Διακυβέρνησης

1. Τάκης Αράπογλου (Πρόεδρος)

2. Lyn Grobler

3. Μαρία Φιλίππου

4. Ιωάννης Ζωγραφάκης

Επιτροπή Δεοντολογίας

1. Ιωάννης Ζωγραφάκης (Πρόεδρος)

2. Μαρία Φιλίππου

3. Νικόλαος Σοφιανός

Επιτροπή Τεχνολογίας

1. Κωνσταντίνος Ιορδάνου (Πρόεδρος)

2. Ιωάννης Ζωγραφάκης

3. Πόλα Χατζησωτηρίου

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΠΗΓΗ: Ανακοινώσεις

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση