ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Α. Δημητρίου: Ο τραπεζικός τομέας καθρέφτης της πραγματικής οικονομίας ενός κράτους

Σύσσωμος ο τραπεζικός τομέας της Κύπρου έχει επιδείξει τα τελευταία χρόνια, αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα στις κρίσεις και προκλήσεις

Kathimerini.com.cy

info@kathimerini.com.cy

Οι κυπριακές τράπεζες διαδραμάτισαν και εξακολουθούν να διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην αποκατάσταση της οικονομικής αξιοπιστίας της χώρας μας, προχωρώντας στρατηγικά στην αναδιοργάνωση και ποιοτική αναβάθμιση των εσωτερικών λειτουργιών και διαδικασιών τους, σημείωσε από το βήμα της Ετήσιας Συνέλευσης 2024 του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου η Πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου.

Στην ομιλία της που ανέγνωσε η βουλευτής Σάββια Ορφανίδου, τονίστηκε πως, σύσσωμος ο τραπεζικός τομέας της Κύπρου έχει επιδείξει τα τελευταία χρόνια, αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα στις κρίσεις και προκλήσεις, αλλά και εντυπωσιακή ικανότητα προσαρμογής σε ολοένα και πιο απαιτητικές κανονιστικές και νομοθετικές ρυθμίσεις ειδικότερα στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που προκύπτουν σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Αυτούσια η ομιλία της κ. Αννίτας Δημητρίου

Θα ήθελα πρωτίστως να ευχαριστήσω τον Σύνδεσμο Τραπεζών Κύπρου για την ιδιαίτερα τιμητική πρόσκληση να απευθύνω χαιρετισμό με την ευκαιρία της φετινής ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου.

Αποτελώντας την κοινή φωνή του εγχώριου τραπεζικού τομέα, ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου, έχει μέσα από τη μακρόχρονη και πολυσχιδή δράση του προσφέρει τα μέγιστα στην ανάπτυξη και στην εδραίωση ενός σύγχρονου τραπεζικού συστήματος στη χώρα μας, ενώ μέσω συνεργασίας με αρμόδια τμήματα τόσο της κυβέρνησης όσο και με την Βουλή των Αντιπροσώπων έχει συμβάλει σημαντικά ως άμεσα εμπλεκόμενος φορέας, στη συνδιαμόρφωση του ρυθμιστικού και θεσμικού πλαισίου που διέπει τον τραπεζικό τομέα και τις συναφείς του δραστηριότητες.

Πρέπει εξάλλου να λεχθεί ότι σύσσωμος ο τραπεζικός τομέας της Κύπρου έχει επιδείξει τα τελευταία χρόνια, αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα στις κρίσεις και προκλήσεις, αλλά και εντυπωσιακή ικανότητα προσαρμογής σε ολοένα και πιο απαιτητικές κανονιστικές και νομοθετικές ρυθμίσεις ειδικότερα στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που προκύπτουν σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Κυρίες και Κύριοι,

Λέγεται συχνά, ότι τραπεζικός τομέας είναι ο καθρέφτης της πραγματικής οικονομίας ενός κράτους. Σε αυτό το πλαίσιο, οι κυπριακές τράπεζες διαδραμάτισαν και εξακολουθούν να διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην αποκατάσταση της οικονομικής αξιοπιστίας της χώρας μας, προχωρώντας στρατηγικά στην αναδιοργάνωση και ποιοτική αναβάθμιση των εσωτερικών λειτουργιών και διαδικασιών τους, ενώ ταυτόχρονα αντιμετώπισαν με ευελιξία τις προκλήσεις για τη χρηματοδότηση νέων βιώσιμων έργων και επενδυτικών ευκαιριών.

Οι εμπειρίες που αποκτήθηκαν μέσα από επιτυχίες αλλά ακόμη και αστοχίες του παρελθόντος έχουν ενισχύσει τον τραπεζικό τομέα με την ικανότητα να αντιμετωπίζει νέες κρίσεις και έκτακτες καταστάσεις με ετοιμότητα και ευελιξία. Η δυναμική και υπευθυνότητα αυτή έχει εξάλλου αναγνωριστεί από διεθνείς οργανισμούς, από ανεξάρτητους αναλυτές της κυπριακής οικονομίας και από αξιολογήσεις θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι σήμερα o εν λόγω τομέας παρουσιάζει κερδοφορία, κεφαλαιουχική επάρκεια σε υγιή επίπεδα με υψηλό δείκτη φερεγγυότητας και ισχυρή ρευστότητα.

Παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί, το μακροοικονομικό και χρηματοπιστωτικό περιβάλλον κλυδωνίζεται παγκοσμίως από εξωγενείς παράγοντες με δυσμενείς επιπτώσεις στο γενικότερο χρηματοοικονομικό πλαίσιο, τόσο της Κύπρου όσο και των πλείστων χωρών της ΕΕ προκαλώντας διακυμάνσεις και έντονη αβεβαιότητα. Κανείς δεν μπορεί να παραγνωρίσει τις αλυσιδωτές επιπτώσεις του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, ούτε της σύρραξης στη γειτονική μας Μέση Ανατολή, αλλά ούτε κι απρόβλεπτες εξελίξεις όπως την πρόσφατη κατάρρευση του γερμανικού τουριστικού κολοσσού FTI.

Επιπλέον, το περιβάλλον που διαμορφώνεται με την παραμονή σε υψηλά βασικά επιτόκια και το συνακόλουθο αυξημένο κόστος χρηματοδότησης, σε συνδυασμό με το αυξημένο κόστος παραγωγής και το συμπιεσμένο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών αποτελεί επιπρόσθετη κρίσιμη παράμετρο για την τρέχουσα χρηματοοικονομική κατάσταση νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Υπό το πρίσμα αυτό, είναι εξαιρετικά σημαντικό να εξεταστούν επιπρόσθετες λύσεις, ιδιαίτερα όσον αφορά το ζήτημα των υψηλών επιτοκίων, για την υποστήριξη συγκεκριμένων ομάδων φερέγγυων δανειοληπτών για την αποφυγή αφενός, της δημιουργίας νέας αλυσίδας μη εξυπηρετούμενων δανείων και για την ανακούφιση σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά μέσα στο παρόν πλαίσιο γενικευμένης ακρίβειας αφετέρου. Παράλληλα, ο κυπριακός τραπεζικός τομέας πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειες επαναπροσδιορισμού της σχέσης εμπιστοσύνης με τους πολίτες, ενισχύοντας την πληροφόρηση και τη διαφάνεια σχετικά με τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα. H ενίσχυση της χρηματοοικονομικής παιδείας των πολιτών αποτελεί εξάλλου μία από τις προτεραιότητες τόσο του τραπεζικού τομέα όσο και της πολιτείας.

Καθίσταται συνεπώς σαφές, ότι προκλήσεις και κίνδυνοι για τις κυπριακές τράπεζες αλλά και την κυπριακή οικονομία στο σύνολο της εξακολουθούν να υφίστανται, γεγονός που όχι μόνο δεν επιτρέπει εφησυχασμό, αλλά απαιτεί αντιθέτως προσεκτικές και οικονομικά ορθολογιστικές κινήσεις καθότι ο τραπεζικός τομέας και το εν γένει χρηματοπιστωτικό σύστημα καλούνται να αντιμετωπίσουν νεοφανείς προκλήσεις όπως οι ανάγκες για πράσινη χρηματοδότηση, η υλοποίηση στρατηγικών πράσινης μετάβασης, καθώς και η πλήρης ψηφιοποίηση των υπηρεσιών και δραστηριοτήτων του τομέα που ενέχει αυξημένους κινδύνους κυβερνοεπιθέσεων και κυβερνοασφάλειας.

Κυρίες και Κύριοι,

Παρά τις όποιες προκλήσεις και δυσκολίες και παρά τα όποια ατοπήματα του παρελθόντος, ένα είναι βέβαιο: Τράπεζες και Πολιτεία συμφωνούμε απόλυτα ότι η χρηματοπιστωτική σταθερότητα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη και την πρόοδο της οικονομίας της Κύπρου. Καθότι ο στόχος αυτός μας βρίσκει συνοδοιπόρους, είμαι βέβαιη ότι με στενή συνεργασία και κοινό όραμα μπορούμε να μετατρέψουμε όλες τις προκλήσεις σε ευκαιρίες μακριά από ανεύθυνες πολιτικές που οδήγησαν τη χώρα μας στη χρηματοπιστωτική αστάθεια και στο χείλος της οικονομικής καταστροφής στο παρελθόν.

Ολοκληρώνοντας, σας διαβεβαιώ ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων θα εξακολουθήσει να παραμένει αρωγός στις προσπάθειές που καταβάλλονται για τη διατήρηση της υγιούς λειτουργίας του τραπεζικού τομέα και ότι παραμένει ανοικτή στις εισηγήσεις κι απόψεις του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου στο πλαίσιο του νομοθετικού της έργου, είτε προκειμένου να στηρίξει δράσεις και μέτρα επωφελή για την κυπριακή κοινωνία.

Ευχαριστώ και εύχομαι καλές εργασίες στη Γενική σας Συνέλευση.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Kathimerini.com.cy

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση