ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Αδυναμίες στον έλεγχο τιμών καυσίμων εντοπίζει η ΕΥ

Ποια τα ευρήματα της ειδικής έκθεσης ελέγχου

Kathimerini.com.cy

info@kathimerini.com.cy

Η μέθοδος υπολογισμού της αποδεκτής χονδρικής τιμής πώλησης στις περιπτώσεις των ανεξάρτητων πρατηρίων, από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, επιτρέπει στις εταιρείες πετρελαιοειδών, να χρεώνουν υπερβολικά τα μη συνδεδεμένα με αυτές πρατήρια, μετακυλίοντας σε αυτά, δαπάνες των δικών τους πρατηρίων. Αυτό αναφέρει μεταξύ άλλων η ειδική έκθεση ελέγχου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το Υπουργείο Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας, η οποία δημοσιεύθηκε χθες. Γίνεται επίσης λόγος για αδυναμία του υφιστάμενου πλαισίου να αντιμετωπίσει όλες τις αλλαγές που παρατηρήθηκαν τα τελευταία χρόνια στις συνθήκες εμπορίας των πετρελαιοειδών, καθώς και για μεγάλη καθυστέρηση στη λήψη μέτρων για ενίσχυση του ανταγωνισμού, όπως η αποσύνδεση των πρατηρίων από τις εταιρείες χονδρικής πώλησης και η αδειοδότηση πρατηρίων χαμηλού κόστους.

Μη ικανοποιητικές απαντήσεις

Εντοπίζει επίσης αδυναμίες στην διαδικασία παρακολούθησης των τιμών μέσω του υφιστάμενου πλαισίου, από την Υπηρεσία Καταναλωτή, η οποία όπως αναφέρει, κατά την ετοιμασία των σχετικών κοστολογίων, δεν λαμβάνει υπόψη το είδος του πρατηρίου- κατά πόσο είναι COCO (Company Owned, Company Operated), CODO (Company Owned, Dealer Operated) και DODO (Dealer Owned, Dealer Operated). Συγκεκριμένα αναφέρει ότι ζητήθηκε από το Υπουργείο να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους ακολουθείται την διαδικασία, καθώς επίσης τον τρόπο με τον οποίο τα εν λόγω θέματα τυγχάνουν χειρισμού στη νέα μεθοδολογία. Ο ΓΔ του Υπουργείου, στην απάντησή του τον Οκτώβριο 2022 ανέφερε ότι το Υπουργείο ακολουθεί τη μεθοδολογία κοστολόγησης που αφορούσε την πλειονότητα των πρατηρίων (COCOs και CODOs) και ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση οι χονδρικές τιμές που υπολογίζουν οι εταιρείες λαμβάνουν υπόψη τις δαπάνες που οι εταιρείες υπόκεινται για τη λειτουργία των πρατηρίων, μιας και διαφορετικά δεν θα είχαν τρόπο ανάκτησης των δαπανών αυτών. «Όπως επίσης μάς πληροφόρησε, το Υπουργείο παρακολουθεί στενά την αγορά και σε περίπτωση όπου παρατηρηθεί αύξηση στον αριθμό των πρατηρίων DODOs, τότε θα γίνουν οι αναγκαίες ενέργειες». Σημειώθηκε επίσης ότι το Υπουργείο προτίθεται να συνεχίσει να ακολουθεί την ίδια μεθοδολογία κοστολόγησης που αφορά την πλειονότητα της αγοράς και στο Νέο Πλαίσιο.

Ενημερώνει την ΕΠΑ

Η Ελεγκτική Υπηρεσία θεωρεί ως μη ικανοποιητική την απάντηση του Υπουργείου αφού όπως αναφέρει, πρόκειται περί παραδοχής ότι η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή επιτρέπει στις εταιρείες πετρελαιοειδών να χρεώνουν υπερβολικά τα μη συνδεδεμένα με αυτές πρατήρια (DODOs), μετακυλίοντας σε αυτά δαπάνες των δικών τους πρατηρίων. Ουσιαστικά, αναφέρει, αντί η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή να εξεύρει κίνητρα και διαδικασίες ώστε να ενθαρρύνει την απεξάρτηση των πρατηρίων από τις εταιρείες πετρελαιοειδών, αφήνει απροστάτευτα τα λίγα σε αριθμό ανεξάρτητα πρατήρια που έχουν λειτουργήσει με το αιτιολογικό ότι θα παρέμβει μόνο όταν αυξηθούν σε αριθμό. «Άποψη μας είναι πως η εφαρμογή της μεθόδου που περιγράφεται στο σημείο i) πιο πάνω μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση του ανταγωνισμού. Εν πάση περιπτώσει, πρόθεση μας είναι όπως ενημερώσουμε την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού αφού η πρακτική των εταιρειών πετρελαιοειδών να μετακυλίουν έξοδα των συνδεδεμένων τους πρατηρίων στα μη συνδεδεμένα, ενδεχομένως να συνιστά «καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης», κατά την έννοια του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου (Ν.13(I)/2022)».

Η απάντηση της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή

Σε απάντηση της η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή ανέφερε ότι όλες οι συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας έχουν σημειωθεί και θα αντιμετωπιστούν με μεγάλη προσοχή. Ανέφερε επίσης ότι με την υιοθέτηση του νέου πλαισίου παρακολούθησης των τιμών των πετρελαιοειδών από 1η Σεπτεμβρίου 2022, το οποίο είναι σε γνώση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, αρκετά από τα θέματα που καταγράφονται στην έκθεσή της και αφορούν κυρίως το προηγούμενο πλαίσιο παρακολούθησης των τιμών, αντιμετωπίζονται ήδη.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή επιθυμεί να ενημερώσει ότι έχει μελετήσει με τη δέουσα σοβαρότητα την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αναφορικά με το θέμα της παρακολούθησης των τιμών των πετρελαιοειδών. Όλες οι συστάσεις και υποδείξεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας έχουν σημειωθεί και θα αντιμετωπιστούν με μεγάλη προσοχή, όπως άλλωστε συνέβαινε και σε σχέση με προηγούμενες εκθέσεις/ελέγχους της.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή αναμένει ότι με την υιοθέτηση του νέου πλαισίου παρακολούθησης των τιμών των πετρελαιοειδών από 1η Σεπτεμβρίου 2022, το οποίο είναι σε γνώση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, αρκετά από τα θέματα που καταγράφονται στην έκθεσή της και αφορούν κυρίως το προηγούμενο πλαίσιο παρακολούθησης των τιμών, αντιμετωπίζονται ήδη.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή διαβεβαιώνει ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά και με την απαιτούμενη σοβαρότητα τις τιμές των πετρελαιοειδών προς όφελος των καταναλωτών και θα είναι πάντα στη διάθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τις όποιες εισηγήσεις της οι οποίες θα μπορούσαν να συμβάλουν στη βελτίωση της διαδικασίας και της μεθοδολογίας που ακολουθούνται.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Kathimerini.com.cy

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση