ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Αυξημένες οι εισροές της ΚΕΔΙΠΕΣ το α’ τρίμηνο του έτους

Η ΚΕΔΙΠΕΣ κατέβαλε στο κράτος €140 εκατ. (την μεγαλύτερη πληρωμή μέχρι σήμερα), με τη συνολική αποπληρωμή της κρατικής βοήθειας να φτάνει στο €1,3 δισεκατομμύριο

ΚΥΠΕ

Στα €144 εκατομμύρια ανήλθαν το α’ τρίμηνο του 2024 οι ταμειακές εισροές της κρατικής ΚΕΔΙΠΕΣ, η οποία κατέβαλε στο κράτος €140 εκατ. (την μεγαλύτερη πληρωμή μέχρι σήμερα), με τη συνολική αποπληρωμή της κρατικής βοήθειας να φτάνει στο €1,3 δισεκατομμύριο.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων διαχείρισης για το α’ τρίμηνο, η ΚΕΔΙΠΕΣ ανακοίνωσε ότι το β’ τρίμηνο 2024 αναμένεται βελτιωμένο σε σχέση με τις τακτικές ταμειακές ροές του α’ τριμήνου. Επίσης, αναμένεται η περαιτέρω αποπληρωμή κρατικής βοήθειας ύψους €60 εκατ. εντός αυτού του μήνα.

Σε δήλωσή του για τα αποτελέσματα του α’ τριμήνου του έτους, ο Πρόεδρος της εταιρείας, Λάμπρος Παπαδόπουλος εξήγησε πως οι εισροές είναι σημαντικά ενισχυμένες λόγω της ολοκλήρωσης της πώλησης χαρτοφυλακίου δανείων προς την Τράπεζα Κύπρου, καθώς και της πώλησης ακινήτου μεγάλης αξίας.

Ειδικότερα, οι ταμειακές εισροές του α’ τριμήνου του 2024 παρουσιάζουν αύξηση 11%, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, και 35% σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο του 2023.

Όπως είπε ο κ. Παπαδόπουλος, εξαιρουμένων των σημαντικών αυτών συναλλαγών, οι τακτικές ταμειακές ροές ανήλθαν σε €80,7 εκατ. στα ίδια περίπου επίπεδα με το Α’ τρίμηνο 2023.

Με βάση τα αποτελέσματα, οι σωρευτικές ταμειακές εισροές από την έναρξη εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ την 1/9/2018 μέχρι και το τέλος του α’ τριμήνου του 2024 ανήλθαν σε €2.248 εκατ.

Οι εισπράξεις από τη διαχείριση χορηγήσεων και ακινήτων ανήλθαν στα €2.121εκ. ή 26,3% της ονομαστικής αξίας του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων και ακινήτων, ύψους €8.051 εκατ. κατά την 1/9/2018.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι συνολικές λύσεις αναδιάρθρωσης ή/και ανάκτησης μέσω της διαχειρίστριας εταιρείας doValue διαμορφώθηκαν σε €94,3 εκατ. για το α’ τρίμηνο 2024 έναντι €231,7 εκατ. για το δ’ τρίμηνο 2023 και €92,7 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Οι συνολικές λύσεις από την έναρξη εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ μέχρι το α’ τρίμηνο 2024 ανήλθαν στα €4.016 εκατ. ή 54,5% του αρχικού υπολοίπου δανείων ύψους €7.371 εκατ.

Παράλληλα, οι λειτουργικές δαπάνες και οι δαπάνες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων του Α’ τριμήνου 2024 ανήλθαν στα €27,6εκ., μειωμένες κατά 11,3% από €31,1 εκατ. το Δ’ τρίμηνο του 2023 και αυξημένες κατά 2,6% από €26,9 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2023.

Οι καθαρές ταμειακές ροές, μετά την εξόφληση των δαπανών και υποχρεώσεων του α’ τριμήνου 2024 ανήλθαν στα €109 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 32,0% έναντι €82,6 εκατ. το δ’ τρίμηνο του 2023, και αύξηση 39,2% έναντι €78,3 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023. Σωρευτικά από την έναρξη εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ οι καθαρές ταμειακές ροές μετά την εξόφληση των δαπανών ανήλθαν σε €1.352 εκατ.

Οι χορηγήσεις σε ονομαστική αξία διαμορφώθηκαν σε €5.822 εκατ. στο τέλος του α’ τριμήνου 2024 από €5.895 εκατ. στο τέλος του δ’ τριμήνου του 2023 και €6.127 εκατ. στο τέλος του α’ τριμήνου του 2023.

Η συνολική απομόχλευση από την έναρξη των εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ από 1η Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι 31η Μαρτίου 2024 ανήλθε στο 21,0% και εξαιρούμενων των συμβατικών τόκων δανείων ανήλθε σε 42,3%, σημειώνεται.

Στο τέλος του α’ τριμήνου, τα στοιχεία ενεργητικού διαμορφώθηκαν σε €6.427 εκατ. σε ονομαστική αξία και περιλαμβάνουν μετρητά €133 εκατ., ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας €427 εκατ. και εξυπηρετούμενες χορηγήσεις €657 εκατ.

Η συνολική απομόχλευση από την έναρξη των εργασιών από 1η Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι την 31η Μαρτίου 2024 ανήλθε στο 22,1% και εξαιρουμένων των συμβατικών τόκων δανείων σε 41,1%.

Υποχωρούν τα περιουσιακά του APS

Σε σχέση με το Σχέδιο Εγγύησης Δανείων (Asset Protection Scheme) προς την Ελληνική Τράπεζα, η συμβατική αξία των περιουσιακών στοιχείων που καλύπτονται από το Σχέδιο στις 31/12/2023 ανέρχεται σε €1.333 εκατ. σε σχέση με €2.608 εκατ. κατά την έναρξη του Σχεδίου παρουσιάζοντας συνολική μείωση 49% από την έναρξη του Σχεδίου.

Στα πλαίσια του Σχεδίου έχουν υποβληθεί, μέχρι σήμερα, από την Ελληνική Τράπεζα απαιτήσεις συνολικού ύψους €100,2εκ. για την περίοδο 1η Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023, με την τελευταία απαίτηση για το δ’ Τρίμηνο 2023 να περιορίζεται στις σε €61 χιλιάδες. Εξάλλου, οι πληρωμές της Ελληνικής Τράπεζας προς την Κυπριακή Δημοκρατία ως εγγυήτριας του Σχεδίου ανήλθαν σωρευτικά σε €44,1 εκατ.

Εξάλλου, η ΚΕΔΙΠΕΣ, ως φορέας υλοποίησης του σχεδίου ενοίκιο έναντι δόσης, ανακοίνωσε ότι μέχρι σήμερα έχει λάβει περίπου 2.000 αιτήσεις.

Από αυτές 1.382 αιτήσεις έχουν περάσει τον αρχικό έλεγχο επιλεξιμότητας και αυτή την περίοδο τα ακίνητα υποβάλλονται σε τεχνική δέουσα επιμέλεια, προς επιβεβαίωση της επιλεξιμότητας τους, σύμφωνα με τους όρους του Σχεδίου. Ταυτόχρονα, έχει αρχίσει η ενημέρωση των αιτητών που έχουν απορριφθεί καθώς δεν πληρούσαν τα αρχικά κριτήρια επιλεξιμότητας για ένταξη στο σχέδιο.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι διατηρεί €60 εκατ. σε απόθεμα που αφορά σε μελλοντικές αγορές ακινήτων στα πλαίσια του Σχεδίου.

Τέλος, αναφέρεται ότι έχει ολοκληρωθεί το Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης το οποίο βρισκόταν σε ισχύ για πέντε μήνες από τον Οκτώβριο 2023 μέχρι και τον Μάρτιο 2024. Μέσα από το Σχέδιο έχουν αποχωρήσει 27 μέλη του προσωπικού, αριθμός ο οποίος κρίνεται ικανοποιητικός σύμφωνα με τους στόχους που είχαν αρχικά τεθεί για τη σταδιακή μείωση του προσωπικού της εταιρείας. Σήμερα, ο αριθμός των μελών του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας ανέρχεται στα 313 μέλη.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΚΥΠΕ

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση