ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Επενδυτικά Ταμεία κόντρα στην πανδημία

Η σημαντική ανάπτυξη του τομέα το 2021 οδηγός και για το 2022 παρά τα εμπόδια που βάζει η «Όμικρον»

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Παρά τις αντίξοες συνθήκες που επικράτησαν κατά το 2021 λόγω της πανδημίας, ο τομέας των Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο συνέχισε να αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς. Το ενδιαφέρον από ξένους διαχειριστές και Επενδυτικά Ταμεία για αδειοδότηση και λειτουργία στην Κύπρο ήταν για ακόμα μία χρονιά έντονο. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στο τέλος Σεπτεμβρίου 2021, τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία των Επενδυτικών Ταμείων ανήλθαν στο επίπεδο ρεκόρ των €11,6 δισ. (ετήσια αύξηση 48,7%), ενώ ο συνολικός αριθμός των αδειοδοτημένων εταιρειών στον τομέα ανήλθε σε 298, εξέλιξη που συνεπάγεται ετήσια αύξηση 9,1%. Επιπρόσθετα, σημαντικός αριθμός αιτήσεων για αδειοδότηση -περίπου 50- βρίσκονται υπό εξέταση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

«Τα τελευταία στοιχεία επιβεβαιώνουν την σταδιακή εδραίωση της χώρας μας ως δικαιοδοσία εγγραφής και διαχείρισης επενδυτικών ταμείων», σχολιάζει ο Πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων, Γιάννης Μάτσης. «Η προώθηση της Κύπρου ως διεθνούς χρηματοοικονομικού κέντρου με έμφαση την εγγραφή και διαχείριση επενδυτικών ταμείων, αποτελεί βασικό μέρος της στρατηγικής της κυβέρνησης τα τελευταία χρόνια και είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι βλέποντας τη μεγέθυνση του τομέα. Η χώρα μας, ως ένα διαχρονικό κέντρο παροχής διεθνών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, έχει όλα τα εχέγγυα για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των οργανισμών αυτών».

Αν και σχετικά νεαρός σε ηλικία, ο τομέας των Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο ανταγωνίζεται στα ίσα άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αφού πέραν των εξειδικευμένων επαγγελματικών υπηρεσιών που παρέχονται, παραμένει ιδιαίτερα ανταγωνιστικός και από πλευράς κόστους. Τόσο το κόστος εγκαθίδρυσης όσο και λειτουργίας, είναι πολύ χαμηλότερο απ’ αυτό σε προορισμούς όπως το Λουξεμβούργο και η Ιρλανδία που αποτελούν παραδοσιακά κέντρα για Επενδυτικά Ταμεία στην Ευρώπη.

Παρόλο που τα περιοριστικά μέτρα και η γενικότερη αβεβαιότητα ανά το παγκόσμιο, καθώς και η απαγόρευση των ταξιδιών για πολλούς μήνες, άλλαξαν δραματικά τον τρόπο προώθησης της Κύπρου στο εξωτερικό, εντούτοις, ο Invest Cyprus συνέχισε τις στοχευμένες προσπάθειες για προώθηση του τομέα σε αγορές που παρουσιάζουν σημαντικές προοπτικές περαιτέρω προσέλκυσης συλλογικών επενδύσεων και διαχειριστών. Τα τελευταία χρόνια, δεκάδες διαχειριστών από διάφορες γεωγραφικές περιοχές έχουν επιλέξει την Κύπρο ως βάση τους. Είτε ως πύλη για επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε ως βάση για επενδύσεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Επικείμενες εξελίξεις, όπως η αναμενόμενη νομοθετική ρύθμιση για τη εκτέλεση λειτουργιών διοίκησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (ΟΣΕ), θα ολοκληρώσουν το σχετικό ρυθμιστικό πλαίσιο, μετατρέποντας την Κύπρο σε ακόμα πιο ελκυστικό προορισμό. «Παρακολουθούμε διαρκώς τις διεθνείς εξελίξεις και υποβάλλουμε εισηγήσεις στις αρμόδιες Αρχές, ώστε το λειτουργικό πλαίσιο του τομέα να είναι τόσο καλό ή ακόμα και καλύτερο από του ανταγωνισμού», ανέφερε με τη σειρά του ο πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Επενδυτικών Ταμείων (CIFA), Ανδρέας Γιασεμίδης.

Πολλαπλά τα οφέλη

Σύμφωνα με στοιχεία του European Fund and Asset Management Association (EFAMA), η Κύπρος εξελίσσεται σε διασυνοριακή πλατφόρμα Επενδυτικών Ταμείων. Στο τέλος του 2020, το 47% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων των κυπριακών Επενδυτικών Ταμείων, αφορούσαν διασυνοριακές επενδύσεις. Όπως δήλωσε ο Μάριος Ταννούσης, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Invest Cyprus και εκπρόσωπος της Κύπρου στον EFAMA : «Η συγκεκριμένη τάση καταδεικνύει πως η Κύπρος εξελίσσεται σε ανερχόμενο ευρωπαϊκό προορισμό για διεθνή επενδυτικά ταμεία, αφού υψηλότερα ποσοστά συγκεντρώνουν μόνο η Ιρλανδία (92%), το Λουξεμβούργο (92%) και η Μάλτα (76%), προορισμοί οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες σε Επενδυτικά Ταμεία εδώ και δεκαετίες».

H προσπάθεια για προσέλκυση κι άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων και διαχειριστών θα συνεχιστεί και το 2022 μέσω στοχευμένων δράσεων του Invest Cyprus σε συνεργασία πάντοτε με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Επενδυτικών Ταμείων (CIFA) σε συγκεκριμένες αγορές, παρά τις αντίξοες συνθήκες που εξακολουθούν να υπάρχουν από τη μετάλλαξη «Όμικρον».

«Πιστεύουμε πως μέσω της διαρκούς αναβάθμισης του ρυθμιστικού πλαισίου στην οποία προβαίνει το Υπουργείο Οικονομικών, της ισχυρής εποπτείας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και της εντατικοποίησης των προωθητικών ενεργειών μας στο εξωτερικό και της ανάδειξης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της δικής μας δικαιοδοσίας, οι προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα είναι ιδιαίτερα θετικές», πρόσθεσε ο Γιάννης Μάτσης.

Σε βάθος ο τομέας των Συλλογικών Επενδύσεων στην Κύπρο

Το στατιστικό δελτίο, που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, παρουσιάζει τα πιο σημαντικά δεδομένα σχετικά με τον τομέα των Συλλογικών Επενδύσεων στην Κύπρο. Συγκεκριμένα, η ΕΚΚ έχει υπό την εποπτεία της συνολικά 298 Εταιρείες Διαχείρισης Συλλογικών Επενδύσεων και Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων (ΟΣΕ), από τις οποίες οι 217 έχουν δραστηριότητες. Από το σύνολο των εταιρειών, οι 187 είναι Εξωτερικά Διαχειριζόμενοι ΟΣΕ, οι 49 Εσωτερικά Διαχειριζόμενοι ΟΣΕ και οι 62 Εξωτερικοί Διαχειριστές. Ο συνολικός αριθμός Εταιρειών Διαχείρισης περιλαμβάνει 33 ΔΟΕΕ, 70 ΔΟΕΕ – Κάτω των Ορίων, 4 Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ και 4 Εταιρείες με διπλή άδεια (ΔΟΕΕ και Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ). Σε ό,τι αφορά την επενδυτική πολιτική των ΟΣΕΚΑ, αυτά επενδύουν περίπου το 86,3% του Ενεργητικού Υπό Διαχείριση σε Κινητές Αξίες, ενώ ακολουθούν με ποσοστό 6,6% οι επενδύσεις σε μερίδια ΟΣΕΚΑ και ΟΣΕ. Όσον αφορά τους OEΕ, ΟΕΕΠΑΠ και ΚΟΕΕ, το 38,8% του Ενεργητικού Υπό Διαχείριση αφορά επενδύσεις σε Ιδιωτικό Μετοχικό Κεφάλαιο και το 20% σε Αντισταθμικό Κεφάλαιο.

Συνολικά υπάρχουν 187 ΟΣΕ με δραστηριότητες. Το 76% του Ενεργητικού Υπό Διαχείριση κατέχεται από 168 Κυπριακούς ΟΣΕ (11 ΟΣΕΚΑ, 51 ΟΕΕ, 64 ΟΕΕΠΑΠ και 42 ΚΟΕΕ). Από το σύνολο των 187 ΟΣΕ με δραστηριότητες, οι 139 επενδύουν στην Κύπρο μερικώς ή ολικώς και οι επενδύσεις στην Κύπρο αντιστοιχούν σε €2,3 δισ. (19,5% του συνολικού Ενεργητικού Υπό Διαχείριση). Το 62,2% των επενδύσεων στην Κύπρο αφορά επενδύσεις σε Ιδιωτικό Μετοχικό Κεφάλαιο, ενώ οι επενδύσεις σε Ακίνητα αποτελούν το 13,4%.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση