ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Τελευταία Ενημέρωση: 12:04
 

Φτιάχνουν τη νέα οικονομική στρατηγική της Κύπρου

«Βασική επιδίωξη είναι η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής και ενός νέου, σύγχρονου μοντέλου ανάπτυξης», είπε ο Πρόεδρος του ΣΟΑΚ

Newsroom K

Συνέντευξη τύπου παραχωρήθηκε σήμερα Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020, κατά την οποία ανακοινώθηκε η έναρξη του έργου ‘’Μακροπρόθεσμη Οικονομική Στρατηγική για την Κύπρο – στοχεύοντας σε βιώσιμη ανάπτυξη και διεθνή ανταγωνιστικότητα’’. Στη συνέντευξη τύπου μίλησαν ο πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου (ΣΟΑΚ) κ. Τάκης Κληρίδης, ο πρόεδρος της καθοδηγητικής επιτροπής του έργου και μέλος του ΣΟΑΚ κος Ανδρέας Ασσιώτης, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Στράτης Καστρισιανάκης και ο κ. Φίλιππος Σώσειλος, επικεφαλής Επιχειρησιακών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της εταιρείας PWC, η οποία έχει αναλάβει μέσα από ανταγωνιστική διαδικασία την διεκπεραίωση του έργου αυτού.

To έργο, όπως εξήγησε ο πρόεδρος του ΣΟΑΚ είναι αποτέλεσμα εισήγησης του Συμβουλίου προς την Κυβέρνηση, η οποία έγινε αποδεκτή και υλοποιείται με την στήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2ου εξαμήνου του 2021. Βασική επιδίωξη είναι η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής και ενός νέου, σύγχρονου μοντέλου ανάπτυξης, που θα οδηγήσουν στην επίτευξη βιώσιμης μακροπρόθεσμης ανάπτυξης με απώτερο στόχο τη διασφάλιση της ευημερίας των πολιτών. Ο νέος σχεδιασμός θα στοχεύει στην ενισχυμένη διεθνή ανταγωνιστικότητα, ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητα της οικονομίας, την εξωστρέφεια, την καινοτομία και τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής και κοινωνικής βιωσιμότητας.

Για την παρακολούθηση και στήριξη του έργου συστάθηκε καθοδηγητική επιτροπή στην οποία μετέχουν μέλη του ΣΟΑΚ, άλλοι εκπρόσωποι του ιδιωτικού τομέα, καθώς και της ακαδημαϊκής κοινότητας και του δημόσιου τομέα. Το στοίχημα για το Συμβούλιο, τόνισε ο κος Κληρίδης είναι η στρατηγική να υιοθετηθεί από την Κυβέρνηση και να στηριχθεί από όλους τους οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους. Γι΄ αυτό, θα δοθεί μεγάλη έμφαση στην ανάπτυξη της σε στενή διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς. Τονίστηκε επίσης η σημαντικότητα του ρόλου που μπορούν να διαδραματίσουν τα ΜΜΕ στην επιτυχία αυτής της προσπάθειας.

Αναφερόμενος στο αντικείμενο και τις βασικές επιδιώξεις του έργου ο πρόεδρος της καθοδηγητικής επιτροπής εξήγησε ότι στο πλαίσιο του νέου μοντέλου ανάπτυξης θα καθοριστούν στρατηγικοί στόχοι και δράσεις, περιλαμβανομένων θεσμικών, διοικητικών και άλλων μεταρρυθμίσεων καθώς και πολιτικών για τη γενική ενίσχυση της δυναμικότητας της οικονομίας για ανάπτυξη. Θα παρέχονται οι απαιτούμενες στρατηγικές κατευθύνσεις αλλά και οι προϋποθέσεις για στοχευμένη και αποτελεσματική εφαρμογή των μεταρρυθμιστικών και επενδυτικών πολιτικών της χώρας για τα επόμενα 10-15 χρόνια. Σε αυτό αναμένεται να συμβάλει η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, των αδυναμιών αλλά και των προοπτικών της κυπριακής οικονομίας, καθώς και των παγκόσμιων οικονομικών τάσεων αλλά και καλών πρακτικών άλλων χωρών, στον βαθμό που αυτές μπορούν να εφαρμοστούν στην κυπριακή οικονομία. Στα πλαίσια του έργου θα επιδιωχθεί η αναγνώριση των κύριων τόσο υφιστάμενων όσο και νέων τομέων που μπορούν να αποτελέσουν τους βασικούς μοχλούς για επίτευξη μακροπρόθεσμης βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, στη βάση των συγκριτικών και ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων τα οποία έχει ή μπορεί να αναπτύξει η Κύπρος.

Σημαντική επιδίωξη του έργου θα είναι η αναγνώριση και αντιμετώπιση των στρεβλώσεων που εντοπίζονται στην κυπριακή οικονομία και η διαμόρφωση προτάσεων για παροχή των απαραίτητων κινήτρων αλλά και ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος προς τον ιδιωτικό τομέα, για την προαγωγή των κατάλληλων παραγωγικών επενδύσεων. Η νέα στρατηγική θα αντανακλά το όραμα για το μέλλον και δεν θα είναι ένα θεωρητικό έγγραφο, αλλά μια υλοποιήσιμη πρόταση και θα συνοδεύεται από πρακτικά εφαρμόσιμα σχέδια δράσης.

Στα σημαντικά βήματα που έχει κάνει η κυπριακή οικονομία τα τελευταία χρόνια αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τονίζοντας ωστόσο τη σημασία υλοποίησης παραγωγικών επενδύσεων σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η ψηφιοποίηση, η πράσινη οικονομία αλλά και της ανάπτυξης ενός μακροπρόθεσμου οικονομικού σχεδιασμού που θα λαμβάνει υπόψη την κοινωνική αλλά και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Επίσης τονίστηκε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στέκεται αρωγός σε αυτή την προσπάθεια όχι μόνο μέσω της εξασφάλισης των υπηρεσιών εμπειρογνωμόνων αλλά και μέσω της συμμετοχής εκπροσώπων της στα διάφορα στάδια του έργου.

Τα κύρια στάδια του έργου αλλά και η προσέγγιση που σχεδιάζεται να ακολουθηθεί από τους ξένους και κύπριους εμπειρογνώμονες για την ανάπτυξη της μακροπρόθεσμης στρατηγικής παρουσιάστηκαν συνοπτικά από τον ανάδοχο του έργου, την εταιρεία συμβουλευτικών υπηρεσιών PWC. Aναφέρθηκε ότι ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στην ανατροφοδότηση από τους κοινωνικούς εταίρους μέσω συνεντεύξεων, εργαστηρίων και δημόσιας διαβούλευσης αλλά και στην ανάπτυξη υλοποιήσιμων σχεδίων δράσης. Την σημαντικότητα της δημιουργίας και καθιέρωσης ενός ευρύτερου πλαισίου συνεργασίας, αλλά και την αναγκαιότητα προώθησης όλων των απαραίτητων θεσμικών και άλλων μεταρρυθμίσεων, με στόχο την στήριξη και επιτυχή υλοποίηση του έργου, επεσήμανε ο επικεφαλής της ομάδας έργου.

Όλοι οι συντελεστές αναγνωρίζουν τη δυσκολία υιοθέτησης και υλοποίησης μελετών που διαχρονικά εκπονούνται από συμβουλευτικά προς την κυβέρνηση σώματα, ωστόσο αυτό δεν θα αποτελέσει σε καμία περίπτωση εμπόδιο για την έναρξη μίας νέας προσπάθειας. Αντίθετα, μέρος του έργου θα είναι και ο εντοπισμός των αδυναμιών προηγούμενων προσπαθειών, κυρίως σε ότι αφορά την επικοινωνιακή προσέγγιση, ώστε αυτές να αντιμετωπιστούν έγκαιρα και αποτελεσματικά στα πλαίσια της παρούσας προσπάθειας.

Εν κατακλείδι, απώτερος στόχος του έργου αυτού είναι να καταστεί πυξίδα για την διαμόρφωση της οικονομικής πολιτικής της χώρας μας, τόσο από την παρούσα όσο και από τις επόμενες κυβερνήσεις, στις οποίες θα δοθούν μέσα από το έργο τόσο οι στρατηγικές κατευθύνσεις όσο και οι μηχανισμοί υλοποίησης αλλά και αναθεώρησής της, δεδομένης της μακροχρόνιας διάρκειάς της. Συνεπώς και η ανάγκη πολιτικής δέσμευσης δεν αφορά αποκλειστικά την παρούσα πολιτική ηγεσία αλλά και κάθε επόμενη που θα κληθεί να στηρίξει και να συμβάλει ενεργά στην υλοποίηση του σημαντικού αυτού εγχειρήματος.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom K

Σχόλια αναγνωστών

#PoliticsBlog Το restart του Νίκαρου και ο ηγέτης της κρίσης 

«ναι αλλά... το δικηγορικο πάντα είναι προτεραιότητα.... και εγώ τα πηρα στο κρανίο όταν έγινε το κούρεμα ...»
κρανίο  |  14:04

#PoliticsBlog Το restart του Νίκαρου και ο ηγέτης της κρίσης 

«ναι αλλά... το δικηγορικο πάντα είναι προτεραιότητα.... και εγώ τα πηρα στο κρανίο όταν έγινε το κούρεμα ...»
κρανίο  |  14:03

Την Πέμπτη νέο πακέτο βοηθείας 2 δισ. για τις επιχειρήσεις

«Αγαπητέ levant, ανεξαρτήτως του αν έχεις δίκιο ή όχι, προτιμότερο να βάλεις την γλώσσα-δηλητήριο στην ...»
Ad Veritatum  |  10:23

Την Πέμπτη νέο πακέτο βοηθείας 2 δισ. για τις επιχειρήσεις

«Ο διεφθαρμένος, διαπλεκόμενος υπηρέτης της ολιγαρχίας, αντί να επιβάλει έγκαιρα προληπτικά μέτρα δηλ. ...»
levant  |  18:41

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση

X