ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Μείωση του μεριδίου στο ΑΕΠ κυβερνητικών δαπανών σε ΕΕ και Κύπρο το 2021

Στην Κύπρο, το μεγαλύτερο μερίδιο των κυβερνητικών δαπανών αφορούσε την κοινωνική προστασία (12,5% του ΑΕΠ)

ΚΥΠΕ

Στο 51,5% του ΑΕΠ έφτασαν οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2021, καθώς η οικονομία συνέχισε να επηρεάζεται από την πανδημία και τα μέτρα κατά της νόσου COVID-19, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της ΕΕ.

Η μείωση που καταγράφηκε στο ποσοστό σε σχέση με το προηγούμενο έτος (52,8%) ήταν αποτέλεσμα των αυξήσεων στο ΑΕΠ, τη στιγμή που καταγράφηκε επίσης αύξηση και στις συνολικές δαπάνες (7475 δις ευρώ το 2021 σε σχέση με 7111 δις ευρώ το 2020, αύξηση 364 δις ευρώ, κατά 5,1% σε σχέση με το 2020).

Η μείωση αυτή καταγράφηκε και στην Κύπρο, όπου οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης βρίσκονταν στο 43,1% του ΑΕΠ το 2021 σε σχέση με 44,6% το 2020.

Το μεγαλύτερο μερίδιο των κυβερνητικών δαπανών στην ΕΕ το 2021 αφορούσε τον τομέα της κοινωνικής προστασίας (20,5% του ΑΕΠ), και ακολουθούσαν η υγεία (8,1%), τα οικονομικά θέματα (6,3%) και τις δημόσιες υπηρεσίες γενικής φύσεως (6,0%) και την παιδεία (4,8%). Πολύ μικρότερο μερίδιο αφορούσε τη δημόσια τάξη και ασφάλεια (1,7%), την άμυνα (1,3%), ψυχαγωγία, πολιτισμό και θρησκεία (1,2%), την προστασία του περιβάλλοντος (0,8%) και στην στέγαση και κοινωνικές παροχές (0,6%).

Στην Κύπρο, το μεγαλύτερο μερίδιο των κυβερνητικών δαπανών αφορούσε την κοινωνική προστασία (12,5% του ΑΕΠ), και ακολουθούσαν οι δημόσιες υπηρεσίες γενικής φύσεως (6,9%), η υγεία (6,4%), η παιδεία (5,5%), τα οικονομικά θέματα (5,2%), η στέγαση και οι κοινωνικές παροχές (1,9%), η άμυνα (1,8%), η δημόσια τάξη και ασφάλεια (1,7%), ψυχαγωγία, πολιτισμός και θρησκεία (0,7%) και η προστασία του περιβάλλοντος (0,4%).

Σε επίπεδο ΕΕ, καταγράφηκε αύξηση στις δαπάνες της γενικής κυβέρνησης σε όλους τους τομείς, ωστόσο οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στους τομείς της υγείας (+103 δις ευρώ), των οικονομικών θεμάτων (+96 δις) και της κοινωνικής προστασίας (+41 δις).

Παράλληλα καταγράφηκε μείωση κατά 50 δις στις δαπάνες για την ανεργία, ωστόσο το κενό αυτό καλύφθηκε από αυξήσεις στον τομέα που αφορά τους ηλικιωμένους και άλλους τομείς που εμπίπτουν στην κοινωνική προστασία.

Στην Κύπρο καταγράφηκε πιο σύνθετη εικόνα, με μείωση στους τομείς της κοινωνικής προστασίας (από 13,4% του ΑΕΠ σε 12,5%), των δημοσίων υπηρεσιών γενικής φύσεως (7,5% σε 6,9%), την παιδεία (5,8% σε 5,5%), τα οικονομικά θέματα (5,5% σε 5,2%), την άμυνα (1,9% σε 1,8%), την δημόσια τάξη και ασφάλεια (1,8% σε 1,7%) και ψυχαγωγία, πολιτισμό και θρησκεία (0,9% σε 0,7%).

Από την άλλη, καταγράφηκε αύξηση στον τομέα της υγείας (5,9% σε 6,4%), της στέγασης και των κοινωνικών παροχών (1,5% σε 1,9%) και της περιβαλλοντικής προστασίας (0,3% σε 0,4%).

Πρώτη η κοινωνική προστασία σε όλα τα κράτη μέλη

Ανά κράτος μέλος, η κοινωνική προστασία ήταν η πρώτη κατηγορία σε όλα τα κράτη μέλη το 2021. Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Ιρλανδία (8,7%), τη Μάλτα (11,0%), την Κύπρο (12,5%) και την Ουγγαρία (13,1%), και τα υψηλότερα στη Γαλλία (24,8%), τη Φινλανδία (24,6%) και την Ιταλία (23,4%).

Τα μεγαλύτερα ποσοστά των γενικών κυβερνητικών δαπανών σε σχέση με το ΑΕΠ για τον τομέα της υγείας καταγράφηκαν το 2021 στην Αυστρία (10,1%), τη Τσεχία (9,8%) και τη Δανία και τη Γαλλία (και οι δύο 9,2%).

Τα μεγαλύτερα ποσοστά όσον αφορά τις δαπάνες για οικονομικά θέματα καταγράφηκαν στην Ελλάδα (10,7%), την Αυστρία (9,3%), την Ουγγαρία (9,2%) και τη Μάλτα.

Όσον αφορά τον τομέα των δημόσιων υπηρεσιών γενικής φύσεως, τα μεγαλύτερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Ιταλία και την Φινλανδία (και τα δύο 8,1%), την Ουγγαρία (8,0%) και την Ελλάδα (7,9%).

Τέλος, στον τομέα της παιδείας, τα μεγαλύτερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Σουηδία (6,7%), το Βέλγιο (6,3%) και τη Δανία (6,0%).

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΚΥΠΕ

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση