ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Παρατείνεται για 2 μήνες το σχέδιο Ηλεκτροκίνησης

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων της Β΄ Φάσης του σχεδίου χορηγιών «Ηλεκτροκίνηση με τα 1000» πάει μέχρι και τις 31 Ιουλίου του 2024 στις 12.00 π.μ.

ΠΗΓΗ: Ανακοινώσεις

Το Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων της Β΄ Φάσης του σχεδίου χορηγιών «Ηλεκτροκίνηση με τα 1000» επεκτείνεται κατά (2) μήνες, συγκεκριμένα μέχρι και τις 31 Ιουλίου του 2024 στις 12.00 π.μ.

Αρμόδιος φορέας υλοποίησης του σχεδίου είναι το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων σε συνεργασία με το Ενεργειακό Γραφείου Κύπρου.

Το σχέδιο περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με άξονα πολιτικής την ταχεία μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία-βιώσιμες μεταφορές, και η υλοποίησή του θα συμβάλει στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, καθώς και άλλων ρύπων. Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός για την παρούσα φάση είναι €2.500.000.

Το σχέδιο εντάσσεται στο πλαίσιο των δεσμεύσεων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την προώθηση της χρήσης αειφόρων τεχνολογιών, παράλληλα με το σχέδιο προώθησης της ηλεκτροκίνησης για αγορά οχημάτων με μηδενικές ή χαμηλές εκπομπές CO2. Σκοπός του είναι η προώθηση της ηλεκτροκίνησης μέσω της ανάπτυξης ενός εκτεταμένου δικτύου σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Επιλέξιμα σημεία εγκατάστασης των φορτιστών είναι χώροι στάθμευσης για δημόσια χρήση, όπως δημοτικοί και κοινοτικοί χώροι στάθμευσης, ιδιωτικοί χώροι στάθμευσης (π.χ. χώροι στάθμευσης πολυκαταστημάτων, ξενοδοχείων, υπεραγορών, τραπεζών, ιδιωτικών νοσηλευτηρίων, εμπορικών κέντρων κ.ά.), χώροι πρατηρίων πετρελαιοειδών, χώροι σταθμών επαναφόρτισης και παρόδιες θέσεις στάθμευσης (on street parking ή κατά μήκος του οδοστρώματος).

Δικαιούχοι των χορηγιών είναι φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα (εταιρείες, σωματεία, ιδρύματα, ομοσπονδίες), Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης που ασκούν οικονομική δραστηριότητα για τον σκοπό του παρόντος σχεδίου και είναι ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές χώρου στάθμευσης για δημόσια χρήση και δραστηριοποιούνται σε περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Διευκρινίζεται ότι στους δικαιούχους δεν περιλαμβάνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα που στοχεύουν στην εγκατάσταση του σταθμού για ιδιωτική χρήση (π.χ. φόρτιση στόλου οχημάτων του οργανισμού).

Το σχέδιο επιχορηγεί μέχρι και 45% του κόστους εγκατάστασης των σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

 

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΠΗΓΗ: Ανακοινώσεις

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση