ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

ΣΕΛΚ: 10 μέτρα για ανασύνταξη και αναδόμηση της οικονομίας

Έκκληση για συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου, Μάριο Σκανδάλη

Newsroom K

Τον καταρτισμό και προώθηση ενός νέου Στρατηγικού Σχεδιασμού για την οικονομία εισηγείται ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) και προς το σκοπό αυτό κατέθεσε δημοσίως 10 προτάσεις.

Μιλώντας από το βήμα της 58ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΛΚ, που έγινε στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, ο Πρόεδρός του κ. Μάριος Σκανδάλης είπε ότι η οικονομία σήμερα χρειάζεται ένα νέο Στρατηγικό Σχεδιασμό (master plan), το οποίο να λαμβάνει υπόψη:

• Τα πραγματικά δεδομένα και δυνατότητες της οικονομίας μας
• Τα δεδομένα και τις τάσεις της ευρωπαϊκής και ευρύτερα της διεθνούς οικονομίας
• Τις βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες στοχεύσεις μας
• Τις αλλαγές και διορθώσεις που επιβάλλονται να γίνουν σ’ όλους τους τομείς της οικονομίας
• Την ανταγωνιστικότητα της χώρας
• Την εικόνα που θα θέλουμε να προβάλλουμε για την Κύπρο διεθνώς

Για τον καταρτισμό αυτού του σχεδιασμού, ο κ. Σκανδάλης τόνισε ότι είναι απαραίτητη η εποικοδομητική συνεργασία του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και εξέφρασε την ετοιμότητα του ΣΕΛΚ για να καταθέσει τις θέσεις και προτάσεις του.
Χωρίς μια τέτοια εκ βάθρων ανασύνταξη, είπε, δεν μπορούμε ούτε να επιλύσουμε τα υπάρχοντα προβλήματα, ούτε να αντιμετωπίσουμε τις έξωθεν παρενέργειες, αλλά και ούτε να διαχειριστούμε τις νέες προκλήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Σκανδάλης κατέθεσε δημόσια τις 10 προτάσεις του ΣΕΛΚ για ανασύνταξη και αναμόρφωση της οικονομίας.

Οι 10 αυτές προτάσεις, που όπως είπε, προήλθαν ύστερα από συγκροτημένη μελέτη και από αξιολόγηση των πραγματικών αναγκών της οικονομίας, είναι οι εξής:

1. Δημοσιονομική Σταθερότητα
«Απαιτείται όχι μόνο η συνέχιση της δημοσιονομικής σταθερότητας αλλά και η περαιτέρω αναδιάρθρωση του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα.»

2. Ιδιωτικός Τομέας
«Είναι αναγκαία η συνέχιση της πολιτικής παροχής κινήτρων σε ζωτικούς τομείς της οικονομίας, ώστε να ενισχυθεί η επιχειρηματική δραστηριότητα και να αυξηθούν οι ιδιωτικές επενδύσεις. Χωρίς την ενεργό εμπλοκή του δυναμικού ιδιωτικού τομέα δεν μπορούμε να προσδοκούμε σε οποιαδήποτε διαχρονική ανάπτυξη.»

3. Φορολογία
«Πιστεύουμε ότι έφτασε το πλήρωμα του χρόνου για σοβαρή αναθεώρηση του φορολογικού μας συστήματος, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις παρούσες αλλά και μελλοντικές συνθήκες και ανάγκες.»

4. Προσέλκυση Επενδύσεων και Επιχειρήσεων
«Είναι απαραίτητη η συνέχιση και η ενίσχυση της προσπάθειας για προσέλκυση ξένων επενδύσεων και επιχειρήσεων στην Κύπρο. Οφείλουμε να προβάλουμε σωστά και αποτελεσματικά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει η χώρα.»

5. Εμπλουτισμός Υπηρεσιών
«Η Κύπρος έχει τις δυνατότητες και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, για να καταστεί ένα περιφερειακό κέντρο παροχής υπηρεσιών. Τομείς, όπως οι επαγγελματικές υπηρεσίες, η υγεία, η εκπαίδευση, η έρευνα, η καινοτομία, η ναυτιλία και άλλοι μπορούν να συμβάλουν σ’ αυτή τη στόχευση.»

6. Επιχειρηματικό Κέντρο
«Η ελκυστικότητα και η αξιοπιστία ενός επιχειρηματικού κέντρου κερδίζονται με σκληρή δουλειά, συνέπεια και άριστη συμπεριφορά και διαγωγή. Ειδικότερα δε, όταν το επιχειρηματικό κέντρο βασίζεται σε αρχές χρηστής διακυβέρνησης και επιχειρηματικού ήθους. Λυπούμαι να παρατηρήσω ότι, έχουμε ακόμα πολύ δρόμο να διανύσουμε για να φτάσουμε στα επιθυμητά επίπεδα, κάτι που συνεπάγεται την ολιστική αλλαγή της κουλτούρας μας ως επιχειρηματικός κόσμος.»

7. Έρευνα – Καινοτομία - Τεχνολογία
«Η 4η βιομηχανική επανάσταση έχει επιβάλει σ’ όλες τις οικονομίες να εστιάσουν στα θέματα ανάπτυξης της έρευνας, της καινοτομίας και των τεχνολογιών νέας γενιάς τεχνητής νοημοσύνης. Η Κύπρος, δυστυχώς, έχει κάνει πολύ μικρά βήματα σ’ αυτό τον τομέα και βρίσκεται πολύ πίσω από άλλα ευρωπαικά κράτη και ανταγωνιστές της. Χαιρετίζουμε την απόφαση της κυβέρνησης να προωθήσει συγκεκριμένο εθνικό σχεδιασμό για την έρευνα και την τεχνολογία, όμως τονίζουμε ότι επιβάλλεται να δώσουμε μεγαλύτερη σημασία σ’ αυτούς τους τομείς, εμπλέκοντας περισσότερο και τον ιδιωτικό τομέα και τις επιχειρήσεις.»

8. Εκσυγχρονισμός Δομών και Λειτουργίας του Κράτους
«Χρειάζεται, ένα γενικό «λίφτινγκ», που θα καθιστά το κράτος μας πιο ευέλικτο, πιο παραγωγικό και πιο φιλικό προς την κοινωνία. Οι αλλαγές που απαιτούνται αφορούν σε όλες τις βαθμίδες του κράτους, αφού στην αντίθετη περίπτωση το όλο σύστημα δεν θα λειτουργήσει. Όλες οι υπηρεσίες του πρέπει να εκσυγχρονιστούν και να λειτουργούν ενιαία και ομοιόμορφα σε μια κεντρική βάση.»

9. Ενέργεια
«Ο ενεργειακός τομέας εισέρχεται ολοένα και πιο δυναμικά στην καρδιά της οικονομίας μας. Με την ανεύρεση φυσικού αερίου, με τις νέες γεωτρήσεις που προγραμματίζονται και τα πολλά ενεργειακά έργα υποδομής που προγραμματίζονται, πιστεύουμε ότι ο τομέας της ενέργειας θα δώσει μια νέα ώθηση και διάσταση στην κυπριακή οικονομία.

Η αποτελεσματική αντιμετώπιση των απαράδεκτων και παράνομων προκλήσεων της Τουρκίας είναι μονόδρομος για την οποιαδήποτε στρατηγική εκμετάλλευσης των φυσικών μας πόρων. Με μια τέτοια εξέλιξη, η Κύπρος θα μπορεί να μετεξελιχθεί σ’ ένα περιφερειακό ενεργειακό κέντρο, με τεράστια διεθνή οικονομικά συμφέροντα. Γι’ αυτό, οφείλουμε να λάβουμε έγκαιρα τις δέουσες αποφάσεις και να προχωρήσουμε στην εμπορική αξιοποίηση του φυσικού αερίου μας, στην έλευση και χρήση φυσικού αερίου στην οικονομία μας και στην πρακτική προώθηση των ενεργειακών προοπτικών της χώρας μας.»

10. Νοοτροπία – Κουλτούρα
«Παρωχημένες νοοτροπίες και αντιλήψεις σε ότι αφορά θέματα απασχόλησης, μεταρρύθμισης και ανάπτυξη θα πρέπει να εκλείψουν. Έχουμε την υποχρέωση έναντι της επόμενη γενιάς να αφήσουμε πίσω μας στρεβλώσεις και αγκυλώσεις, και να κοιτάξουμε μπροστά υιοθετώντας νέα, σύγχρονη, κουλτούρα.»

Συνεχίζοντας ο κ. Σκανδάλης και απευθυνόμενος στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ο οποίος παρευρέθηκε και χαιρέτισε τη Συνέλευση, ανάφερε:

- «Είστε ο Πρόεδρος που ενορχήστρωσε επιτυχώς την έξοδο της χώρα μας από την οικονομική κρίση του 2013 και που σηματοδότησε την επιτυχή επιστροφή μας στις αγορές.»

- «ΕΣΕΙΣ μπορείτε να είστε ο πρώτος Πρόεδρος που θα λάβει τις γενναίες αποφάσεις για διάσπαση όλων αυτών των καταστροφικών αγκυλώσεων από όπου κι αν προέρχονται και που χρονολογούνται για δεκαετίες. ΕΣΕΙΣ μπορείτε να είστε ο πρώτος Πρόεδρος που θα μεταμορφώσει την οικονομία της Κύπρου μας από απλό κομπάρσο σε πρωταγωνιστή διεθνούς βεληνεκούς.»

- «Αντιλαμβάνομαι πλήρως το σοβαρό πολιτικό κόστος που έχει μια τέτοια απόφαση, αλλά την ίδια στιγμή, στην αντίπερα όχθη, προβάλλει η ανάγκη του πολιτικού θάρρους που χρειάζεται ο λαός για να μπορέσει να ονειρευτεί ένα ευοίωνο μέλλον.»

Στην ομιλία του επίσης ο κ. Σκανδάλης είπε ότι επιβάλλεται χωρίς χρονοτριβή να προχωρήσουν τα ακόλουθα:

• Η καλύτερη αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Κύπρου
• Η προσαρμογή του φορολογικού συστήματος στη βάση των σύγχρονών συνθηκών και πρακτικών
• Η περαιτέρω απλοποίηση του επενδυτικού πλαισίου
• Η μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας και της τοπικής αυτοδιοίκησης
• Η αναμόρφωση και γρηγορότερη απονομή της δικαιοσύνης
• Η προώθηση ενός μοντέλου ψηφιοποιημένης οικονομίας στο πλαίσιο ενός συνολικού ψηφιακού μετασχηματισμού
• Η εφαρμογή χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα
• Η αποτελεσματική και ουσιαστική συνεργασία του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στη βάση αμοιβαίας εκτίμησης και σεβασμού.

«Σήμερα», πρόσθεσε, «που η οικονομία άρχισε να αναπτύσσεται πάνω σε πιο στέρεες βάσεις με φάρο τους κινδύνους που αντιμετωπίσαμε στο παρελθόν, είναι ίσως η πιο κατάλληλη ευκαιρία για να την εκσυγχρονίσουμε και να τη θωρακίσουμε με νέες δομές βασισμένες στη ψηφιοποίηση και στις αρχές αποτελεσματικής διακυβέρνησης, διαφάνειας και επιχειρηματικού ήθους, προσδίδοντας της ένα νέο πρόσωπο που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις τουλάχιστον της επόμενης δεκαετίας.»

Και συμπλήρωσε:

- «Η Κύπρος, όντας μια μικρή και ανοιχτή οικονομία, είναι ευάλωτη σε επιρροές από διακυμάνσεις ή αστάθειες στη διεθνή οικονομική σκηνή, όπως το Brexit, τα δημοσιονομικά και θεσμικά προβλήματα στον ευρωπαϊκό χώρο, ο διαφαινόμενος εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ – Κίνας, οι οικονομικές ανισορροπίες, οι καθημερινές νομισματικές διακυμάνσεις, τυχόν γεωστρατηγικές και γεωπολιτικές εξελίξεις, και άλλα. συνεπώς, αυτό που έχει ως καθήκον να πράξει η χώρα, είναι να θωρακιστεί από τυχόν κλυδωνισμούς από το έξωθεν περιβάλλον.»

«Γι’ αυτό, απαιτείται η συνεργασία και η συστράτευση όλων των φορέων της κοινωνίας και της οικονομίας σε ένα κοινό στόχο, ένα κοινό όραμα για το αύριο και τα παιδιά μας.» «Οφείλουμε», είπε, «να έχουμε παραδειγματιστεί από το πολύ πρόσφατο παρελθόν και ας μην λησμονούμε πόσο εύκολα ήρθε η οικονομική καταστροφή και πόσο δύσκολα επιτεύχθηκε η ανάκαμψη. Ως ΣΕΛΚ», τόνισε, «δηλώνουμε παρόντες σε αυτό κάλεσμα. Τυχόν εφησυχασμός, κωλυσιεργία στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις και μέτρα ανάπτυξης ή ακόμα και ανωριμότητα ή ιδιοτέλεια σε παράλογα αιτήματα και «θέλω», απλά θα μας υπενθυμίζουν με τον πιο χειροπιαστό τρόπο τα γεγονότα του 2013», κατέληξε ο κ. Σκανδάλης.

Στη συνέλευση του ΣΕΛΚ παρέστηκαν και απηύθυναν χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης, ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Δημήτρης Συλλούρης και ο Πρόεδρος του Accountancy Europe κ. Florin Toma.

Στο τέλος της Συνέλευσης, ο ΣΕΛΚ τίμησε τον αείμνηστο Μιχαλάκη Ζαμπέλα για την προσφορά του στο λογιστικό επάγγελμα και στην οικονομία του τόπου.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom K

Σχόλια αναγνωστών

Επενδύοντας στον φόβο, στον πόνο, στο μίσος

«Ψυχραιμία και έξυπνες κινήσεις αλλά όχι δειλία. Η εποχή του κατευνασμού με την Τουρκία τέλειωσε με ...»
Leon  |  09:39

#PoliticsBlog Πόσο μακριά μπορούμε να πάμε με τον Μακρόν;

«Oυτε στην εποχη Βενιζελου,ηρθε καποια Μεγαλη Δυναμη να πολεμησει για παρτυ μας την Οθωμανικη ...»
Γιωργος Χ  |  22:05

#PoliticsBlog Η πόρτα του φρενοκομείου και η ορθάνοιχτη πόρτα του ΔΗΚΟ

«Η Ελλάδα έχει τα στρατιωτικά μέσα να αντιπαρατεθεί με την Τουρκία. Εμείς; Η μήπως θα στείλουν οι Γάλλοι ...»
Leon  |  11:15

#PoliticsBlog Γιατί τα άλλαξε ο Άντρος για τον γενικό ελεγκτή;

«Όπως ήδη ελέχθη, αυτή η ιστορία είναι και το Βαρερλώ του Άντρου Κυπριανού και του κόμματος του βεβαίως! ...»
ΑΚΑ  |  21:01

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση