ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Στην 7η χαμηλότερη θέση του δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας η Κύπρος

Ο αριθμός των διαθέσιμων δεδομένων στις ηλεκτρονικές φόρμες δημόσιων υπηρεσιών εξακολουθεί να μην είναι ικανοποιητική

Newsroom Κ/ ΚΥΠΕ

"Οι δυναμικές ψηφιακές πολιτικές ενισχύουν τις επιδόσεις των Κρατών Μελών", σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 2019 (DESI) ο οποίος παρακολουθεί τις συνολικές ψηφιακές επιδόσεις της Ευρώπης και καταγράφει την πρόοδο των χωρών της ΕΕ όσον αφορά την ψηφιακή τους ανταγωνιστικότητα, ωστόσο το γεγονός ότι οι μεγαλύτερες οικονομίες της ΕΕ δεν είναι πρωτοπόροι στον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας δείχνει ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός πρέπει να επιταχυνθεί προκειμένου η ΕΕ να παραμείνει ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η Κύπρος και η Ελλάδα βρίσκονται στην 7η και 3η αντίστοιχα χαμηλότερη θέση του δείκτη, ανάμεσα στα 29 Κ-Μ πίσω από την Βουλγαρία και τη Ρουμανία.

Παρόλο που όλες οι χώρες βελτιώθηκαν σε σύγκριση με το 2017, ο αριθμός των διαθέσιμων δεδομένων στις ηλεκτρονικές φόρμες δημόσιων υπηρεσιών εξακολουθεί να μην είναι ικανοποιητική. Τέσσερις χώρες (δηλαδή η Ρουμανία, η Κύπρος, η Δανία και η Φινλανδία) σημείωσαν χαμηλότερες βαθμολογίες σε σύγκριση με το 2017. Η Ιρλανδία (+ 27,5 μονάδες), η Ιταλία (+15,75 μονάδες) και η Λετονία (+11,38 μονάδες) σημείωσαν τη μεγαλύτερη πρόοδο. Οι τρεις χώρες με τις καλύτερες επιδόσεις ήταν η Μάλτα, η Εσθονία και η Λετονία με βαθμολογίες άνω των 82 μονάδων. Ωστόσο, οι χώρες με τις χειρότερες επιδόσεις (δηλ. Η Ρουμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ελλάδα και η Βουλγαρία) κατέγραψαν κάτω από 30 μονάδες.

Σε σχέση με την ψηφιακή υγεία και περίθαλψη σχεδόν το 50% των ατόμων στη Φινλανδία και την Εσθονία χρησιμοποίησαν υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας, ενώ στη Δανία το ποσοστό είναι ελαφρώς χαμηλότερο (42%). Από την άλλη πλευρά, η Μάλτα, η Ουγγαρία, η Γερμανία και η Κύπρος εμφάνισαν χαμηλότερη απόδοση, έχοντας βαθμολογήσει λιγότερο από το 10%.

Σχεδόν οι μισοί γενικοί ιατροί χρησιμοποίησαν ηλεκτρονικά μέσα για να ανταλλάξουν ιατρικά δεδομένα και να συνταγογραφήσουν φάρμακα, η Δανία κατέλαβε την πρώτη θέση, έχοντας με 98%, με τη Σουηδία να ακολουθεί (81%). Συνολικά 10 χώρες σημείωσαν κέρδη άνω του 43%. Τα υπόλοιπα είχαν πολύ χειρότερη απόδοση, με τη Σλοβακία, την Κύπρο, την Πολωνία, την Τσεχία και τη Ρουμανία να έχουν βαθμολογηθεί με κάτω από το 20%.

Σε γενικές γραμμές ο φετινός Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) καταγράφει ότι η συνδεσιμότητα έχει βελτιωθεί, αλλά παραμένει ανεπαρκής για να καλύψει τις ταχύτατα αυξανόμενες ανάγκες.

Από τους δείκτες του DESI προκύπτει ότι η ζήτηση για ταχείες και υπερταχείες ευρυζωνικές συνδέσεις ακολουθεί ανοδική πορεία και αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω τα επόμενα έτη λόγω της διαρκώς αυξανόμενης εξειδίκευσης των διαδικτυακών υπηρεσιών και των επιχειρηματικών αναγκών.

Επιπλέον, η σχετική έκθεση αναφέρει ότι η συνδεσιμότητα υπερυψηλής ταχύτητας τουλάχιστον 100 Mbps είναι διαθέσιμη για το 60 % των νοικοκυριών και ο αριθμός των συνδρομών σε ευρυζωνικές υπηρεσίες αυξάνεται. Το 20 % των κατοικιών χρησιμοποιεί υπερταχείες ευρυζωνικές συνδέσεις, αριθμός τέσσερις φορές υψηλότερος σε σχέση με το 2014.

Αναλυτικά, πάνω από το ένα τρίτο του ενεργού εργατικού δυναμικού στην Ευρώπη δεν διαθέτει βασικές ψηφιακές δεξιότητες, παρόλο που οι περισσότερες θέσεις εργασίας απαιτούν τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες, και μόνο το 31 % διαθέτει προηγμένες δεξιότητες χρήστη του διαδικτύου.

Ταυτόχρονα, αυξάνεται η ζήτηση για προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες σε όλη την οικονομία, καθώς η απασχόληση εμπειρογνωμόνων στις τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) αυξήθηκε κατά 2 εκατομμύρια θέσεις εργασίας την τελευταία πενταετία στην ΕΕ.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η Φινλανδία, η Σουηδία, το Λουξεμβούργο και η Εσθονία είναι πρωτοπόροι σε αυτή τη διάσταση του δείκτη.

Το 83 % των Ευρωπαίων χρησιμοποιεί το διαδίκτυο τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα (έναντι 75 % το 2014). Από την άλλη πλευρά, μόνο το 11 % του πληθυσμού της ΕΕ δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ το διαδίκτυο (έναντι 18 % το 2014).

Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στη χρήση βιντεοκλήσεων και βίντεο κατά παραγγελία, που είναι διαθέσιμη σε διάφορα προγράμματα υπολογιστών και εφαρμογές για έξυπνα τηλέφωνα.

Συνολικά, οι χώρες με τις καλύτερες επιδόσεις στον τομέα αυτό είναι η Ιρλανδία, οι Κάτω Χώρες, το Βέλγιο και η Δανία, ενώ η Ουγγαρία, η Ρουμανία, η Βουλγαρία και η Πολωνία χρειάζεται να καλύψουν τη διαφορά.

Όλο και περισσότερες εταιρείες χρησιμοποιούν υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους (18 % έναντι 11 % το 2014) και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να έρχονται σε επαφή με τους πελάτες τους και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη (21 % έναντι 15 % το 2013).

Ωστόσο, τα τελευταία έτη ο αριθμός των ΜΜΕ που πωλούν τα αγαθά και τις υπηρεσίες τους στο διαδίκτυο έχει παραμείνει στάσιμος στο 17 %.

Επιπλέον, το 64 % των χρηστών του διαδικτύου που υποβάλλουν έντυπα στη δημόσια διοίκηση χρησιμοποιούν πλέον διαδικτυακούς διαύλους (έναντι 57 % το 2014), γεγονός που καταδεικνύει την ευκολία των ηλεκτρονικών διαδικασιών σε σύγκριση με τις γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Όσον αφορά τη χρήση των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής υγείας και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η Φινλανδία και η Εσθονία έλαβαν την υψηλότερη βαθμολογία στον DESI.

Τέλος, η Φινλανδία, η Σουηδία, το Λουξεμβούργο και η Δανία έλαβαν την υψηλότερη βαθμολογία όσον αφορά τη συμμετοχή των γυναικών στην ψηφιακή οικονομία.

Ωστόσο, το χάσμα μεταξύ των φύλων εξακολουθεί να υφίσταται σε επίπεδο ΕΕ στους τομείς της χρήσης του διαδικτύου, των ψηφιακών δεξιοτήτων, και των δεξιοτήτων και της απασχόλησης εμπειρογνωμόνων σε θέματα ΤΠΕ, ενώ οι μεγαλύτερες ανισότητες εμφανίζονται σε αυτόν τον τελευταίο τομέα: μόλις το 17 % των εμπειρογνωμόνων σε θέματα ΤΠΕ είναι γυναίκες και αυτές κερδίζουν 19 % λιγότερο από ό,τι οι άνδρες.

Μόνο το 34 % των πτυχιούχων θετικών επιστημών, τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών (´STEM) είναι γυναίκες, ποσοστό που πρέπει να αυξήσουμε τα επόμενα χρόνια.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom Κ/ ΚΥΠΕ

Σχόλια αναγνωστών

Σε ποιανού τη φάρα

«Εύγε κύριε Παράσχο. Εξαίρετο άρθρο.»
Άσχετος  |  22:30

Τα παιδιά είναι η αντανάκλασή μας

«ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ… ΕΒΡΑΪΚΕΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ Δεν επικροτώ όλα τα σημεία τα οποία χρησιμοποιεί στις εικόνες του ...»
Ανδρεας Κωνσταντινιδης, ΒΑ, ΜΑ  |  13:25

Επενδύοντας στον φόβο, στον πόνο, στο μίσος

«Ψυχραιμία και έξυπνες κινήσεις αλλά όχι δειλία. Η εποχή του κατευνασμού με την Τουρκία τέλειωσε με ...»
Leon  |  09:39

#PoliticsBlog Πόσο μακριά μπορούμε να πάμε με τον Μακρόν;

«Oυτε στην εποχη Βενιζελου,ηρθε καποια Μεγαλη Δυναμη να πολεμησει για παρτυ μας την Οθωμανικη ...»
Γιωργος Χ  |  22:05

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση