ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Στις ζημιές «γύρισε» το τραπεζικό σύστημα στο ενιάμηνο του 2022

Σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία

ΚΥΠΕ

Ζημιές μετά τη φορολογία ύψους €36 εκατομμυρίων παρουσίασε το τραπεζικό σύστημα σε ενοποιημένη βάση στο ενιάμηνο του 2022, σε σύγκριση με κέρδη €22,54 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα με ημερομηνία αναφοράς 30 Σεπτεμβρίου 2022, που δημοσίευσε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ), τα συνολικά καθαρά λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν στα €916,3 εκατ. το ενιάμηνο του 2022, σε σύγκριση με €939,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Εξάλλου, το επιτοκιακό εισόδημα των τραπεζών κατά τους εννέα μήνες του 2022 παρέμεινε περίπου αμετάβλητο στα €831 εκατ. σε σύγκριση €838 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η σταθερή πορεία του επιτοκιακού εισοδήματος αντανακλά την αύξηση των βασικών επιτοκίων της ΕΚΤ, η οποία αντιστάθμισε την συνεχιζόμενη απομόχλευση δανείων στο τραπεζικό σύστημα.

Σημαντικά αυξημένες ήταν οι συνολικές διοικητικές δαπάνες κατά τους εννέα μήνες του 2022, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα €689,5 εκατ. σε σύγκριση με €619 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, με τα έξοδα προσωπικού, να παρουσιάζουν σημαντική αύξηση, φτάνοντας στα €467,5 εκατ. σε σύγκριση με €388 εκατ. το ενιάμηνο του 2021, αντανακλώντας τις δαπάνες των σχεδίων εθελούσιας εξόδου που εφαρμόστηκαν σε Τράπεζα Κύπρου και Ελληνική Τράπεζα.

Στα συγκεντρωτικά αποτελέσματα περιλαμβάνονται οι Ancoria Bank, Astrobank, Τράπεζα Κύπρου, CDB, Ελληνική Τράπεζα, Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης. Σημειώνεται ότι η RCB τερμάτισε τις τραπεζικές εργασίες ύστερα από απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στις 24 Φεβρουαρίου.

Πέραν των πιο πάνω εγχώριων τραπεζικών ιδρυμάτων, τα συγκεντρωτικά στοιχεία καλύπτουν επίσης τις θυγατρικές ξένων πιστωτικών ιδρυμάτων κρατών της ΕΕ, θυγατρικές ξένων πιστωτικών ιδρυμάτων από κράτη εκτός ΕΕ , υποκαταστήματα ξένων πιστωτικών ιδρυμάτων από κράτη της ΕΕ και τα υποκαταστήματα ξένων πιστωτικών ιδρυμάτων από κράτη εκτός ΕΕ που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΚΥΠΕ

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση