ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Στο 0,8% του ΑΕΠ το πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης το α’ τρίμηνο του 2020

Οι συνολικές δαπάνες για το πρώτο τρίμηνο του 2020 μειώθηκαν κατά €10,8 εκ. σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 και ανήλθαν στα €1.918,4 εκ.

ΚΥΠΕ

Πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης ύψους €164,2 εκ. (0,8% στο ΑΕΠ) καταδεικνύουν τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2020, σε σύγκριση με πλεόνασμα €66,8 εκ. τον Ιανουάριο-Μάρτιο 2019 (0,3% στο ΑΕΠ).

ΔΑΠΑΝΕΣ

Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, οι συνολικές δαπάνες για το πρώτο τρίμηνο του 2020 μειώθηκαν κατά €10,8 εκ. σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 και ανήλθαν στα €1.918,4 εκ. από €1.929,2 εκ. (-0,6%). Ο λογαριασμός κεφαλαίου σημείωσε μείωση κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2020 και περιορίστηκε στα €96,4 εκ. σε σχέση με €334,5 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η μείωση αυτή για το πρώτο τρίμηνο του 2020 οφείλεται κυρίως στην κατηγορία άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαίου, που περιορίστηκαν στα €13,1 εκ. σε σχέση με €295,9 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Αντιθέτως, οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €44,7 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2020 και ανήλθαν στα €83,3 εκ. σε σύγκριση με €38,6 εκ. το 2019. Οι υπόλοιπες κατηγορίες δαπανών σημείωσαν αύξηση κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020, ως ακολούθως:

Η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €138,5 εκ. (+92,4%) και ανήλθε στα €288,4 εκ. σε σύγκριση με €149,9 εκ. το 2019. Oι πληρωθέντες τόκοι επίσης σημείωσαν αύξηση και ανήλθαν στα €80,1 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2020 από €76,8 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο (αύξηση ύψους €3,3 εκ. ή 4,3%). Οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €36,6 εκ. (+6,0%) και ανήλθαν στα €647,0 εκ. (από €610,4 εκ. το 2019). Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €46,7 εκ. (+7,9%) και ανήλθαν στα €641,4 εκ. (από €594,7 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019). Οι επιδοτήσεις αυξήθηκαν κατά €0,8 εκ. και ανήλθαν στα €10,4 εκ. (+8,3%). Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €1,4 εκ. (+0,9%) και ανήλθαν στα €154,7 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2020 (από €153,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019).

ΕΣΟΔΑ

Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 4,3% (€86,6 εκ.) και ανήλθαν στα €2.082,6 εκ. κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου του 2020 (από €1.996,0 εκ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2019). Οι κοινωνικές εισφορές που εισπράχθηκαν το πρώτο τρίμηνο του 2020 αυξήθηκαν κατά 10,4% (ή €53,8 εκ.) και ανήλθαν στα €571,7 εκ. (από €517,9 εκ. το 2019). Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά €37,1 εκ. (ή 28,9%) και ανήλθαν στα €165,6 εκ. το 2020 σε αντίθεση με €128,5 εκ. που εισπράχθηκαν το 2019. Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο κατέγραψαν αύξηση της τάξης των €6,1 εκ. (+1,2%) και ανήλθαν στα €500,8 εκ. το 2020, σε σύγκριση με €494,7 εκ. που εισπράχθηκαν κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019. Αντιθέτως, οι υπόλοιπες κατηγορίες εσόδων κατέγραψαν μείωση κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020.

Οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών σημείωσαν μείωση της τάξης των €8,9 εκ. (-1,2%) σε σύγκριση με το 2019 και περιορίστηκαν στα €750,6 εκ. (€759,5 εκ. το 2019), εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) σημείωσαν μείωση της τάξης του 2,8%, που αντιστοιχεί σε €13,7 εκ., και περιορίστηκαν στα €469,2 εκ. το 2020 (από €482,9 εκ. κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019). Οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα μειώθηκαν κατά €0,4 εκ. (-8,3%) και περιορίστηκαν στα €4,4 εκ., σε σύγκριση με €4,8 εκ. που είχαν εισπραχθεί το πρώτο τρίμηνο του 2019.

Οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις που εισπράχθηκαν από το Κράτος μειώθηκαν κατά €1,0 εκ. και περιορίστηκαν στα €45,4 εκ. το 2020 (σε αντίθεση με €46,4 εκ. που εισπράχθηκαν κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2019). Τέλος, οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν οριακά, για το πρώτο τρίμηνο του 2020, κατά €0,1 εκ. (-0,2%) και περιορίστηκαν στα €44,1 εκ. σε σύγκριση με €44,2 εκ. που εισπράχθηκαν την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Οι αυξήσεις σε ορισμένες κατηγορίες εσόδων και δαπανών αποδίδονται εν μέρει στην εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας από την 01.03.2019.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΚΥΠΕ

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση