ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Στο 40% του στόχου οι εισροές της ΚΕΔΙΠΕΣ

Οι εισροές του Γ' Τριμήνου ανέρχονται στα €94 εκ., σε παρόμοια επίπεδα με το αντίστοιχο του 2022, ενώ το Β' Τρίμηνο οι εισροές ανέρχονταν στα €111εκ.

ΚΥΠΕ

Στα επίπεδα του Γ΄ τριμήνου του περασμένου έτους, κινούνται οι συνολικές ταμειακές εισροές του αντίστοιχου φετινού τριμήνου, του εποχικά πιο αδύνατου τριμήνου, της ΚΕΔΙΠΕΣ την ώρα ωστόσο που καταγράφουν μείωση της τάξης του 15% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο του έτους.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΙΠΕΣ Λάμπρος Παπαδόπουλος ανακοίνωσε επίσης νέο Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης, σε συνέχεια των προσπαθειών μείωσης του σημαντικού κόστους προσωπικού, με σκοπό την ετήσια εξοικονόμηση €2-3εκ. σε μισθούς (περίπου 10-15% του συνολικού εργατικού κόστους της ΚΕΔΙΠΕΣ). Όπως είπε, αναγνωρίζοντας τις σημερινές προκλήσεις στην αγορά εργασίας, το σχέδιο θα παραμείνει ανοικτό για πέντε μήνες.

Σε συνέντευξη Τύπου για τα αποτελέσματα Διαχείρισης της ΚΕΔΙΠΕΣ, οι εισροές του Γ' Τριμήνου ανέρχονται στα €94 εκ., σε παρόμοια επίπεδα με το αντίστοιχο του 2022, ενώ το Β' Τρίμηνο οι εισροές ανέρχονταν στα €111εκ.

Παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα , ανέφερε πως μέχρι σήμερα οι σωρευτικές ταμειακές εισροές ανήλθαν σε €2 δισ. που αντιστοιχεί στο 40% περίπου του μακροχρόνιου στόχου της ΚΕΔΙΠΕΣ.

Πρόσθεσε πως η αποπληρωμή κρατικής βοήθειας το 2023, μετά την πρόσφατη καταβολή σε μετρητά των €80 εκ. για το Γ’ Τρίμηνο 2023, ανήλθε στο €1.080 δισ., ενώ οι συνολικές αποπληρωμές μέχρι τέλους του 2023 αναμένεται να ανέλθουν ως και τα €1,3 δισ. με την ολοκλήρωση της μεταφοράς ακινήτων των πρώην ΣΠΙ στο Κράτος, όπου σκοπός είναι η μεταφορά να ολοκληρωθεί εντός του 2023.

Ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε στη συνέχεια πως οι προετοιμασίες για το Σχέδιο Ενοίκιο Έναντι Δόσης (ΣΕΕΔ) έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί, με την υλοποίηση 96 δράσεων που αφορούν μεταξύ άλλων, τεχνικά, νομικά και διαδικαστικά θέματα. Σημείωσε πως αυτό αναμένεται να αρχίσει σε μια με δύο εβδομάδες με την ΚΕΔΙΠΕΣ να αναμένει το πράσινο φως από το Υπουργείο Οικονομικών. Ταυτόχρονα, είπε, η ΚΕΔΙΠΕΣ διαθέτει ειδικό ταμειακό απόθεμα ύψους €60 εκ. για χρηματοδότηση του Σχεδίου, ενώ αναμένεται επίσημη έναρξη του Σχεδίου εντός των επόμενων δύο βδομάδων σημειώνοντας πως το Σχέδιο θα παραμείνει ανοικτό για 9 μήνες.

Σχετικά με τις πρόσφατες τροποποιήσεις στο νομοθετικό πλαίσιο, ο κ. Παπαδόπουλος εξέφρασε τον προβληματισμό της ΚΕΔΙΠΕΣ για τις πρακτικές και τις άλλες δυσκολίες που φαίνεται να προκύπτουν σε σχέση με την απαιτούμενη ελεγκτική εργασία προς επιβεβαίωση των οφειλόμενων ποσών από τον χρεώστη.

Επίσης, είπε ο κ. Παπαδόπουλος, η ΚΕΔΙΠΕΣ θεωρεί ότι το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο ήδη παρέχει τη δυνατότητα προς τους δανειολήπτες να αμφισβητήσουν το ύψος του απαιτούμενου ποσού, όπως και να εγείρουν και πρόσθετα θέματα σε σχέση με τις συμβάσεις, αλλά και να εξασφαλίσουν προσωρινό διάταγμα απαγόρευσης εκποίησης όπου δικαιολογείται, μέχρι το Δικαστήριο να αποφασίσει επί όλων των εγειρόμενων ζητημάτων.

Αναγνωρίζοντας ότι πρόκειται για ένα σημαντικό θέμα για τους δανειολήπτες, ο Πρόεδρος της ΚΛΕΔΙΠΕΣ είπε πως εξετάζουν παράλληλα μέσω θεσμοθετημένων διαδικασιών και επιτροπών, οποιαδήποτε σχετικά παράπονα. Ωστόσο, θεωρούν σημαντικό όπως οι υφιστάμενοι και οποιοιδήποτε νέοι μηχανισμοί προστεθούν για την επίλυση του θέματος δεν θα πρέπει να δημιουργούν σημαντικές καθυστερήσεις στις προσπάθειες επίλυσης.

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, είπε, να συμφωνούμε μαζί με τους δανειολήπτες κοινά αποδεκτές λύσεις και ειδικά για τα δάνεια με εξασφάλιση την πρώτη κατοικία κάτω των €350χιλ. όπου η ΚΕΔΙΠΕΣ απέφυγε μέχρι σήμερα τις εκποιήσεις. Απόδειξη τούτου, συμπλήρωσε, αποτελεί το γεγονός ότι από την έναρξη λειτουργίας της ΚΕΔΙΠΕΣ μέχρι σήμερα, έχει η ΚΕΔΙΠΕΣ προχωρήσει σε αναδιαρθρώσεις χορηγήσεων πέραν του €1,4 δισ. και πράττει ότι είναι δυνατό για να στηρίξει τους δανειολήπτες που επιθυμούν να συνεργαστούν.

Ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε πως με την εισαγωγή του ΣΕΕΔ θα εξετάσουν επίσης μέσω άλλης συγκεκριμένης εκστρατείας προς τους συνεργάσιμους δανειολήπτες με μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις με εξασφάλιση πρώτη κατοικία κάτω των €350 χιλ. να δοθεί η δυνατότητα πλήρους εξόφλησης του δανεισμού στη βάση της αξίας του ακινήτου.

Μέσω αυτών των συντονισμένων ενεργειών, όπως και των υφιστάμενων επιλογών που προσφέρονται, των βιώσιμων αναδιαρθρώσεων ή και των αναδιαρθρώσεων με την ανταλλαγή ακινήτων, των κυβερνητικών σχεδίων προστασίας ευάλωτων και συνεργάσιμων δανειοληπτών (ΕΣΤΙΑ, ΟΙΚΙΑ και ΣΕΕΔ) και των σωστά διαμορφωμένων (ως προς τη λειτουργικότητα) νομοθετικών τροποποιήσεων, η ΚΕΔΙΠΕΣ θεωρεί πλέον ότι θα έχει εξαντλήσει κάθε δυνατότητα εποικοδομητικής στήριξης και συνεργασίας με τους δανειολήπτες. Σημείωσε πάντως πως όσοι μη συνεργάσιμοι δανειολήπτες δεν χρησιμοποιήσουν τις πιο πάνω λύσεις θα είναι αναπόφευκτα υπόλογοι στο ύστατο σενάριο της εκποίησης.

Ο κ. Παπαδόπουλος εξέφρασε την ελπίδα δεν θα υπάρξουν οποιεσδήποτε άλλες σημαντικές διαφοροποιήσεις στο πλαίσιο εκποιήσεων του 2018, ώστε αυτό να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί στο σύνολο του χαρτοφυλακίου μας, όπου ενδείκνυται, χωρίς άλλες καθυστερήσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, είπε, και ειδικά σε οποιεσδήποτε περαιτέρω αναστολές του πλαισίου εκποιήσεων, η αποπληρωμή της κρατικής βοήθειας ενδέχεται να αποκλίνει σημαντικά από τους σημερινούς σχεδιασμούς της ΚΕΔΙΠΕΣ αφού σε τέτοια περίπτωση δεν θα επιτευχθεί η αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου δανείων των €2,0 δισ. που έχουν εξασφάλιση την πρώτη κατοικία.

Στη συνέχεια, δόθηκαν στη διάσκεψη στοιχεία σχετικά με τις χρηματοοικονομικές εξελίξεις.

Οι σωρευτικές ταμειακές εισροές από την έναρξη εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ την 1/9/2018 μέχρι και τις 30/09/2023 ανήλθαν σε €1.974εκ. Οι εισπράξεις από τη διαχείριση χορηγήσεων και ακινήτων ανήλθαν στα €1.898εκ. ή 23,6% της ονομαστικής αξίας του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων και ακινήτων ύψους €8.051εκ. κατά την 1/9/2018.

Οι λειτουργικές δαπάνες και οι δαπάνες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων του Γ’ Τριμήνου 2023 ανήλθαν στα €26,5εκ. αυξημένες κατά 9,0% από €24,3εκ. το Β’ Τρίμηνο του 2023 και κατά 5,1% από €25,2εκ. το Β’ Τρίμηνο του 2022.

Οι χορηγήσεις σε ονομαστική αξία διαμορφώθηκαν σε €6.023εκ. στο τέλος του Γ’ Τριμήνου 2023 από €6.065εκ. στο τέλος του Β’ Τριμήνου του 2023 και €6.236εκ. στο τέλος του Γ’ Τριμήνου του 2022. Η συνολική απομόχλευση από την έναρξη των εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ από 1η Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι 30η Σεπτεμβρίου 2023 ανήλθε στο 18,3% και εξαιρουμένων των συμβατικών τόκων δανείων ανήλθε σε 38,3%.

Όσον αφορά τις συνολικές λύσεις αναδιάρθρωσης ή/και ανάκτησης μέσω της διαχειρίστριας εταιρείας doValue, αυτές διαμορφώθηκαν σε €140εκ. για το Γ’ Τρίμηνο 2023 έναντι €189εκ. για το Β’ Τρίμηνο 2023 και €167εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, ενώ οι συνολικές λύσεις από την έναρξη εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ μέχρι το Γ’ Τρίμηνο 2023 ανήλθαν στα €3.690εκ. ή 50,1% του αρχικού υπολοίπου δανείων ύψους €7.371εκ.

Τα στοιχεία ενεργητικού στο τέλος του Γ’ Τριμήνου 2023 διαμορφώθηκαν σε €6.700εκ. σε ονομαστική αξία και περιλαμβάνουν μετρητά €161εκ. ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας €486εκ. και εξυπηρετούμενες χορηγήσεις €708εκ. Η συνολική απομόχλευση από την έναρξη των εργασιών από 1η Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2023 ανήλθε στο 18,8% και εξαιρουμένων των συμβατικών τόκων δανείων σε 36,7%.

Σε σχέση με το Σχέδιο Εγγύησης Δανείων (Asset Protection Scheme) που αφορά την Ελληνική Τράπεζα, η συμβατική αξία των περιουσιακών στοιχείων που καλύπτονται από το Σχέδιο στις 30/06/2023 ανέρχεται σε €1.452εκ. σε σχέση με €2.608εκ. κατά την έναρξη του Σχεδίου παρουσιάζοντας συνολική μείωση 44% από την έναρξη του Σχεδίου. Η τιμή αναφοράς των περιουσιακών στοιχείων στις 30/06/2023 ανέρχεται σε €1.128εκ. σε σχέση με €2.271εκ. κατά την έναρξη του Σχεδίου (τιμή αναφοράς είναι το ποσό που καλύπτεται από το Σχέδιο) παρουσιάζοντας συνολική μείωση 50% από την ημερομηνία έναρξη.

Στα πλαίσια του Σχεδίου έχουν υποβληθεί, μέχρι σήμερα, από την Ελληνική Τράπεζα απαιτήσεις συνολικού ύψους €107,9εκ. για την περίοδο 1η Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι 30η Ιουνίου 2023. Η πιο πρόσφατη απαίτηση για το Β’ Τρίμηνο 2023 ανέρχεται σε €1,8εκ., ενώ οι συνολικές απαιτήσεις είναι μειωμένες κατά €4,3εκ. από το υψηλότερο επίπεδο ύψους €112,2εκ. στο τέλος του Γ’ Τριμήνου 2021 κυρίως λόγω της σταθεροποίησης του πιστωτικού κινδύνου και της απομόχλευσης των περιουσιακών στοιχείων που καλύπτονται από το Σχέδιο.

Η ΚΕΔΙΠΕΣ, έχει προβεί σε συνολικές πληρωμές ύψους €78,2εκ. ή 72% των Απαιτήσεων που έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα, ενώ με την Ελληνική Τράπεζα βρίσκεται σε διαδικασία διαβούλευσης για επιβεβαίωση του υπόλοιπου ποσού των Απαιτήσεων. Οι πληρωμές της Ελληνικής Τράπεζας προς την Κυπριακή Δημοκρατία ως εγγυήτριας του Σχεδίου ανήλθαν σωρευτικά σε €44,1εκ.

Όσον αφορά τις καθαρές ταμειακές ροές, μετά την εξόφληση των δαπανών και υποχρεώσεων του Γ’ Τριμήνου 2023, αυτές ανήλθαν στα €67,3εκ. σημειώνοντας μείωση 22,1% έναντι €86,4εκ. για το Β’ Τρίμηνο του 2023, και χωρίς ουσιαστική διακύμανση έναντι €67,6εκ. για το Γ’ Τρίμηνο του 2022. Σωρευτικά, από την έναρξη εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ, οι καθαρές ταμειακές ροές μετά την εξόφληση των δαπανών ανήλθαν σε €1.160,5εκ.

Το Γ’ Τρίμηνο 2023 πραγματοποιήθηκε καταβολή ποσού ύψους €80εκ. έναντι της Κρατικής Βοήθειας, αυξάνοντας το συνολικό ποσό αποπληρωμής κρατικής βοήθειας σε μετρητά σε €1,08δις από την έναρξη των εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ τον Σεπτέμβριο 2018 μέχρι το τέλος του Γ’ Τριμήνου 2023.

Παράλληλα, η ΚΕΔΙΠΕΣ διατηρεί €60εκ. σε απόθεμα που αφορά σε μελλοντικές αγορές ακινήτων στα πλαίσια του Σχεδίου «Ενοίκιο έναντι Δόσης».

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΚΥΠΕ

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση