ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

ΣΥΠΡΟΔΑΤ: Στην αγοραία αξία πρέπει να είναι οι εκτιμήσεις εξασφαλίσεων ΜΕΔ σύμφωνα με ΕΚΤ

Ο Σύνδεσμος, «μελετά ήδη τις κατάλληλες πιθανές ενέργειες προς τις Ευρωπαϊκές Αρχές για προστασία των δανειοληπτών»

Newsroom Κ/ ΚΥΠΕ

Σε κατευθυντήρια γραμμή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας του 2017, σύμφωνα με την οποία οι εξασφαλίσεις με ακίνητα σε σχέση με τη διαχείριση ΜΕΔ πρέπει να αποτιμώνται στη βάση της αγοραίας αξίας, αναφέρεται ο Σύνδεσμος Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών (ΣΥΠΡΟΔΑΤ), κάτι που δεν πράττουν οι κυπριακές τράπεζες, σημειώνοντας παράλληλα ότι μελετά πιθανές ενέργειες προς τις ευρωπαϊκές αρχές για προστασία των δανειοληπτών.

Σε ανακοίνωσή του συνδέσμου αναφέρεται ότι «σύμφωνα με έγγραφο τιτλοφορούμενο «Έγγραφο κατευθύνσεων προς τις τράπεζες για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια» (“Guidance to banks on non-performing loans”) που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τον Μάρτιο του 2017, και το οποίο περιέχει πρακτικές που αποτελούν «την εποπτική προσδοκία (“supervisory expectation”) της Τραπεζικής Εποπτείας της ΕΚΤ» αναφορικά με την διαχείριση μη – εξυπηρετούμενων δανείων, όλες οι εξασφαλίσεις με ακίνητα θα πρέπει να αποτιμώνται στη βάση της αγοραίας αξίας». Σύμφωνα με το εν λόγω έγγραφο, προστίθεται, «εάν πρόκειται για πώληση της εξασφάλισης με δημοπρασία, θα πρέπει να εφαρμόζεται ελάχιστη μείωση (περικοπή αποτίμησης) ύψους 10% από την αγοραία αξία. Από την αγοραία αξία αφαιρείται επίσης και το κόστος ρευστοποίησης».

Παρόλα αυτά, συνεχίζει η ανακοίνωση του ΣΥΠΡΟΔΑΤ; «οι κυπριακές τράπεζες, αντίθετα με τα πιο πάνω, σε περιπτώσεις αναδιάρθρωσης μη εξυπηρετούμενων δανείων διά παραχώρησης ακινήτου έναντι χρέους (debt to asset swap) εκτιμούν τις εξασφαλίσεις όχι σε τιμές αγοραίας αξίας αλλά σε τιμές καταναγκαστικής πώλησης. Κακώς δεν υπάρχει καμία εγχώρια νομοθετική ρύθμιση του θέματος αυτού». Σε περίπτωση δε πλειστηριασμού, αναφέρεται, «η κυπριακή νομοθεσία επιτρέπει στις τράπεζες να εφαρμόζουν περικοπή αποτίμησης στην αγοραία αξία αρχικά σε ποσοστό 20% και μετά την παρέλευση 3 μηνών από τον πρώτο πλειστηριασμό, σε ποσοστό 50%».

Σύμφωνα με το σύνδεσμο «το ότι δεν υπάρχει εγχώρια νομοθετική πρόνοια που να υπαγορεύει ότι σε περιπτώσεις ανταλλαγής ακινήτου έναντι χρέους πρέπει να εκτιμάται το ακίνητο σε αγοραία αξία, εκτός από το ότι αφήνει εκτεθειμένη την Κυπριακή Δημοκρατία εφόσον δεν ακολουθείται η κατεύθυνση της ΕΚΤ, αφήνει και επικίνδυνα έκθετο το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα των δανειοληπτών στην ιδιοκτησία». Ο Σύνδεσμος, αναφέρεται μεταξύ άλλων, «μελετά ήδη τις κατάλληλες πιθανές ενέργειες προς τις Ευρωπαϊκές Αρχές για προστασία των δανειοληπτών».

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom Κ/ ΚΥΠΕ

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση