ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Οι προσφορές για 2,2 δισ. δανείων της AlphaBank

Cerberus, Apollo, κοινοπραξία Bain και Fortress, αλλά και προσφορά για μέρος τους από PIMCO

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

«Τρεισήμισι» οι προσφορές που έχει λάβει η AlphaBank για το χαρτοφυλάκιο «Project Sky». Το «Project Sky» της AlphaBank που έχει κυπριακό ενδιαφέρον, περιλαμβάνει δάνεια αξίας 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ και οι πλείστοι διεκδικητές είναι γνώριμοι και για αντίστοιχες διαδικασίες πωλήσεων δανείων με κυπριακές τράπεζες. Ο λόγος για την Cerberus Capital Management, Apollo Global Management, την κοινοπραξία μεταξύ της Bain Capital Credit και Fortress Investment Group, αλλά και μία προσφορά για μέρος του χαρτοφυλακίου, από τον μεγαλομέτοχο της Ελληνικής Τράπεζας, PIMCO (Pacific Investment Management). Και τα τέσσερα επενδυτικά ταμεία υπέβαλαν προσφορές λίγο πριν από την εκπνοή του 2021 για τα δάνεια του «project Sky», με τα τρία πρώτα να ενδιαφέρονται για την ολότητά του, ενώ η PIMCO να εικάζεται πως ενδιαφέρεται για μέρος δανείων που έχουν από πίσω εξασφαλίσεις μικρότερης αξίας. Σημειώνεται πως το χαρτοφυλάκιο των 2,2 δισ. που είναι προς πώληση από την AlphaBank, έχει «χωριστεί» σε χαρτοφυλάκιο 0,9 δισ. ευρώ με εξασφαλίσεις υψηλής αξίας και 1,3 δισ. με εξασφαλίσεις μικρότερης. Το σίγουρο είναι πάντως πως η AlphaBank επιδεικνύει απτό ενδιαφέρον για το χαρτοφυλάκιο με το κυπριακό ενδιαφέρον, με διεκδικητές μεγάλα ονόματα. Η διαδικασία μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου πιθανόν να έχει ολοκληρωθεί, άρα και τα μη εξυπηρετούμενα δάνειά της να μειωθούν περαιτέρω. Σύμφωνα με τα στοιχεία που απορρέουν από τα οικονομικά της αποτελέσματα του εννεαμήνου, όταν ολοκληρωθεί η πράξη του «project Sky» θα μειωθούν σε 5 δισ. ευρώ, ενώ όπως καταγράφεται, στόχος της AlphaBank είναι να τα περιορίσει στα 3 δισ. μέχρι τα τέλη του τρέχοντος έτους. Με την ολοκλήρωση της πράξης με το κυπριακό ενδιαφέρον ο δείκτης καλών δανείων προς των προβληματικών (NPE ratio) θα φτάσει από 13% στο 6%.

Υπενθυμίζεται πως αυτά τα δάνεια έχουν περάσει στη μητρική AlphaBank, είναι ήδη εκτός κυπριακού τραπεζικού συστήματος και δεν θα μετρήσουν στο δείκτη ΜΕΔ της Κύπρου.

Όταν ολοκληρωθεί η πράξη του «project Sky» θα μειωθούν τα ΜΕΔ της μητρικής σε 5 δισ. ευρώ.

Έχει λάβει τα μέτρα της

Βάσει των τελευταίων οικονομικών αποτελεσμάτων της μητρικής για το εννεάμηνο του 2021, γραφόταν πως οι ζηµιές αποµείωσης από δάνεια περιλάμβαναν ποσό 706 εκατ. ευρώ που αντιπροσώπευε την επίδραση της ενσωµάτωσης σεναρίων πώλησης στην εκτίµηση των αναµενόµενων ζηµιών πιστωτικού κινδύνου, προκειµένου να ληφθεί υπόψη η επίπτωση των αναµενόµενων πωλήσεων δανείων (για τις συναλλαγές Cosmos, Orbit και Sky) που περιλαµβάνονταν στο Επιχειρηµατικό Σχέδιο για τη διαχείριση καθυστερηµένων ανοιγµάτων (NPE Business Plan).

Η AlphaBank μέχρι και την εκπνοή του 2021 προχώρησε με τις πωλήσεις των «project cosmos» και «project orbit», στην πρώτη υπέγραψε δεσμευτική συμφωνία με τη με εταιρεία που διαχειρίζεται και συμβουλεύει η Davidson Kempner Capital Management LP, ενώ για τη δεύτερη με την Hoist Finance AB.

Κατά τα αποτελέσματα του εννεαμήνου του 2021, δηλαδή πριν να έχει εξελίξεις με το «cosmos» και «orbit», ο Όμιλος είχε ανακοινώσει τα εξής: «Για τον προσδιορισµό των συγκεκριµένων σεναρίων αξιολόγησε τις αβεβαιότητες που σχετίζονται µε την κάθε συναλλαγή και αφορούν κυρίως στο στάδιο προετοιµασίας και την αβεβαιότητα που συνδέεται µε την ολοκλήρωση των προαπαιτούµενων προϋποθέσεων που συνδέονται µε τις πωλήσεις αυτές (λοιπές κεφαλαιακές ενέργειες, λήψεις εγκρίσεων κλπ). Το δανειακό χαρτοφυλάκιο της συναλλαγής Cosmos ταξινοµήθηκε την 30.9.2021 στα Στοιχεία Ενεργητικού προς Πώληση. Στο πλαίσιο αυτού και για σκοπούς επιµέτρισης των αναµενόµενων ζηµιών πιστωτικού κινδύνου έχει χρησιµοποιηθεί πιθανότητα πώλησης 100%. Κατα συνέπεια η λογιστική αξία του χαρτοφυλακίου απεικονίζει την ανακτήσιµη αξία µέσω συναλλαγής πώλησης, εφόσον ο Όµιλος εκτιµά ότι η συναλλαγή θα ολοκληρωθεί. Για τις συναλλαγές Orbit και Sky, τα σενάρια πώλησης που έχουν χρησιµοποιηθεί ανέρχονται σε 50% και 65% αντίστοιχα, ενώ σε περίπτωση που ο Οµιλος εφάρµοζε σενάριο µε πιθανότητα 100% η εκτιµώµενη πρόσθετη ζηµιά αποµείωσης θα ανερχόταν σε ποσό € 303 εκατ. περίπου».

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση