ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Άμεση εφαρμογή νόμου για αθέμιτες πρακτικές στα γεωργικά προϊόντα

Τι αναφέρει ανακοίνωση του Τμήματος Γεωργίας

ΚΥΠΕ

Σε άμεση εφαρμογή θα προχωρήσει το Τμήμα Γεωργίας για τον εναρμονιστικό νόμο που θεσμοθετεί την απαγόρευση 13 αθέμιτων εμπορικών πρακτικών για γεωργικά προϊόντα που έχουν να κάνουν με την χρονική περίοδο πληρωμής προμηθευτών, ακύρωσης παραγγελιών και αναδρομικής και μονομερούς αλλαγής των όρων συμφωνίας προμήθειας.

Σε ανακοίνωση του για τον εναρμονιστικό νόμο «περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών στην Αλυσίδα Εφοδιασμού Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων Νόμος», που ψηφίστηκε από τη Βουλή και θα τεθεί σε ισχύ με τη δημοσίευση του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας το Τμήμα διευκρινίζει ότι μέσα από τις διατάξεις του καθίστανται απαγορευμένες 13 αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλα προϊόντα τα οποία μεταποιούνται για να χρησιμοποιηθούν ως τρόφιμα με τη χρήση των προϊόντων του Παραρτήματος Ι.

Με τη δημοσίευση του Νόμου, το Τμήμα Γεωργίας θα προχωρήσει στην άμεση εφαρμογή του, εξετάζοντας αυτεπάγγελτα ή κατόπιν υποβολής καταγγελίας, από προμηθευτή ή αγοραστή, τυχόν παραβάσεις.

Σύμφωνα με το Τμήμα Γεωργίας επιπρόσθετα από την απαγόρευση για τις 13 αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, ο Νόμος απαγορεύει ακόμα 6 πρακτικές για όλα τα οπωροκηπευτικά προϊόντα, ενώ για τα υπόλοιπα προϊόντα ο Νόμος απαγορεύει τις εν λόγω πρακτικές στην περίπτωση που για αυτές δεν θα έχουν προηγηθεί συμφωνίες με σαφείς και αδιαμφισβήτητους όρους.

Οι 13 αθέμιτες εμπορικές πρακτικές που απαγορεύονται είναι ο αγοραστής να πληρώνει τον προμηθευτή μετά από την πάροδο 30 ημερών για τα αλλοιώσιμα γεωργικά προϊόντα και 60 ημερών για τα υπόλοιπα προϊόντα, ο αγοραστής να ακυρώνει παραγγελίες αλλοιώσιμων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων με προειδοποίηση μικρότερη των 30 ημερών, ο αγοραστής ή ο προμηθευτής (με εξαίρεση τις περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας) να αλλάζει μονομερώς και αναδρομικά τους όρους της συμφωνίας προμήθειας.

Επίσης ο αγοραστής να απαιτεί από τον προμηθευτή να πληρώνει για την αλλοίωση ή την απώλεια γεωργικών προϊόντων και τροφίμων που προκύπτει στις εγκαταστάσεις του αγοραστή αφότου η κυριότητα έχει μεταβιβαστεί στον αγοραστή και οι οποίες δεν προκλήθηκαν λόγω αμέλειας ή σφάλματος του προμηθευτή, ο αγοραστής να κατέχει ή να τοποθετεί γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα ενός προμηθευτή σε κιβώτια συσκευασίας ή μεταφοράς άλλου προμηθευτή, ο αγοραστής να κατακρατεί επαναχρησιμοποιούμενα κιβώτια συσκευασίας ή μεταφοράς γεωργικών προϊόντων και τροφίμων που ανήκουν στην κυριότητα του προμηθευτή, για χρονική περίοδο πέραν των τριάντα ημερών από την ημερομηνία που περιήλθαν στην κατοχή του, με βάση την ημερομηνία που αναγράφεται στο τιμολόγιο πώλησης.

Αθέμιτη πρακτική είναι ο προμηθευτής να τοποθετεί γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα σε κιβώτια συσκευασίας ή μεταφοράς άλλου προμηθευτή, ο προμηθευτής να μην εκδίδει αμέσως τιμολόγια για τα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα που έχει πωλήσει (με εξαίρεση τα προϊόντα για τα οποία για τον καθορισμό της τιμής πώλησης απαιτείται εργαστηριακή ανάλυση, οπότε στις περιπτώσεις αυτές το τιμολόγιο πρέπει να εκδοθεί εντός 10 ημερών), ο αγοραστής να απαιτεί πληρωμές από τον προμηθευτή που δεν σχετίζονται με την πώληση γεωργικών προϊόντων και τροφίμων του προμηθευτή.

Όπως και ο αγοραστής να αρνείται να επιβεβαιώσει γραπτώς τους όρους μιας συμφωνίας προμήθειας μεταξύ του ιδίου και του προμηθευτή και για την οποία ο προμηθευτής ζήτησε γραπτή επιβεβαίωση (με εξαίρεση τις συμφωνίες προμήθειας υπό όρους που αφορούν προϊόντα που παραδίδονται από προμηθευτή που έχει την ιδιότητα μέλους οργάνωσης παραγωγών/συνεταιρισμού),ο αγοραστής να αποκτά, χρησιμοποιεί ή αποκαλύπτει παράνομα το εμπορικό απόρρητο του προμηθευτή, ο αγοραστής να απειλεί να πραγματοποιήσει ή να πραγματοποιεί πράξεις εμπορικών αντιποίνων κατά του προμηθευτή, ο αγοραστής να απαιτεί αποζημίωση από τον προμηθευτή για το κόστος εξέτασης καταγγελιών πελατών, οι οποίες σχετίζονται με την πώληση των προϊόντων του προμηθευτή, για τις οποίες δεν ευθύνεται με οποιοδήποτε τρόπο ο προμηθευτής.

Επίσης απαγορεύονται οι ακόλουθες 6 αθέμιτες εμπορικές πρακτικές για όλα τα οπωροκηπευτικά προϊόντα, ενώ για τα υπόλοιπα προϊόντα οι απαγορεύσεις ισχύουν στις περιπτώσεις που δεν έχουν προηγηθεί συμφωνίες με σαφείς και αδιαμφισβήτητους όρους:

Ο αγοραστής να επιστρέψει στον προμηθευτή γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα, τα οποία δεν πωλήθηκαν, χωρίς να έχει πληρώσει τα προϊόντα αυτά, ή χωρίς να έχει πληρώσει για τη διάθεση των προϊόντων αυτών ή και τα δύο μαζί.

Ο αγοραστής να χρεώσει πληρωμή στον προμηθευτή ως προϋπόθεση για να αποθεματοποιήσει, να εκθέσει προς πώληση ή να προσθέσει τα γεωργικά προϊόντα ή τρόφιμα του στον κατάλογο του ή για να διαθέσει τα προϊόντα αυτά στην αγορά.

Ο αγοραστής να απαιτεί από τον προμηθευτή να επιβαρυνθεί με το σύνολο ή με μέρος του κόστους οποιονδήποτε εκπτώσεων σε γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα που πωλούνται από τον αγοραστή ως μέρος προώθησης (ισχύουν εξαιρέσεις).

Ο αγοραστής να απαιτεί από τον προμηθευτή να πληρώσει για τη διαφήμιση από τον αγοραστή των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.

Ο αγοραστής να απαιτεί από τον προμηθευτή να πληρώνει για δαπάνες που αφορούν στην προώθηση και εμπορία από τον αγοραστή γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.

Ο αγοραστής να χρεώνει τον προμηθευτή για το προσωπικό που είναι επιφορτισμένο με τη διαρρύθμιση των χώρων που χρησιμοποιούνται για την πώληση των προϊόντων του προμηθευτή.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΚΥΠΕ

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση