ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

3+1 περιπτώσεις ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφερόντων βουλευτών

Το τελικό πόρισμα καίει τον πρώην πρόεδρο της Βουλής Δημήτρη Συλλούρη για την δραστηριότητα συγγενικού του προσώπου στο ΚΕΠ

Του Απόστολου Τομαρά

Του Απόστολου Τομαρά

tomarasa@kathimerini.com.cy

Σε επίπεδο νομοθετικής εξουσίας, το πόρισμα αποφαίνεται πως από «το 2007 μέχρι τις 17/8/2020 δεν φαίνεται να άσκησε, σε οποιανδήποτε περίπτωση, οποιονδήποτε έλεγχο αναφορικά με τέτοια αίτηση, τηρουμένης βέβαια της αρχής της διάκρισης των εξουσιών. Επιπρόσθετα, η Βουλή των Αντιπροσώπων δεν φαίνεται να έλαβε οποιαδήποτε μέτρα, μέχρι το 2020 σε σχέση με τη λειτουργία του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος , χωρίς Κανονισμούς, παρά την πρόνοια του εξουσιοδοτικού νόμου για θέσπιση τέτοιων Κανονισμών και το Συνταγματικό της δικαίωμα να νομοθετεί επί παντός θέματος, τηρουμένης της αρχής της διάκρισης των εξουσιών».

Ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων τριών βουλευτών, του Νικόλα Παπαδόπουλου, του Γεώργιου Γεωργίου και Πανίκου Λεωνίδου

Στο πόρισμα επαναλαμβάνονται τα ευρήματα της ενδιάμεσης αναφοράς περί ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφερόντων τριών βουλευτών. Του Νικόλα Παπαδόπουλου, του Γεώργιου Γεωργίου και Πανίκου Λεωνίδου «των οποίων συνδεδεμένα, ως φαίνεται, με αυτούς, δικηγορικά γραφεία υπέβαλαν αιτήσεις για λογαριασμό επενδυτών ή/και επιχειρηματιών. Επιπλέον, ακόμα ένας βουλευτής φαίνεται να συνδέεται με εταιρεία ανάπτυξης γης». Η συμμετοχή των εν λόγω βουλευτών, όπως σημειώνεται στο πόρισμα, δεν είναι παράνομη διότι κάτι τέτοιο δεν απαγορεύεται από οποιανδήποτε κείμενη νομοθεσία. Εντούτοις ενδεχομένως τίθενται θέματα δεοντολογίας για τη συμμετοχή των εν λόγω βουλευτών στη διαδικασία τροποποίησης του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου το 2017, 2019 και το 2020 καθώς και της έγκρισης των σχετικών Κανονισμών το 2020.

Ο Συλλούρης

Στο κομμάτι ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφερόντων μελών της Βουλής, αναφορά γίνεται και στον πρώην πρόεδρο της Δημήτρη Συλλούρη. Κατόπιν έρευνας που πραγματοποιήθηκε στα επίσημα Αρχεία του Εφόρου Εταιρειών στις 27 Μαΐου 2021, προκύπτει ότι αριθμός αιτήσεων επενδυτών υποβλήθηκε μέσω της εταιρείας η οποία είναι συνδεδεμένη με μέσω εξ αγχιστείας συγγενικού του προσώπου, το οποίο συμμετέχει στην διεύθυνση και μετοχική δομή της εν λόγω εταιρείας, καθ’ ον χρόνον συμμετείχε στην ψήφιση νομοθεσιών που σχετίζονται με το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα, όπως για παράδειγμα τις τροποποιήσεις του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου και την έγκριση των σχετικών Κανονισμών το 2020. Στο πόρισμα αναφέρεται και η παρουσία του κ. Συλλούρη ενώπιον της Επιτροπής, ο οποίος πέρα από την ανάγνωση γραπτής δήλωσης άσκησε το συνταγματικό δικαίωμα της σιωπής, αρνούμενος να απαντήσει σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις της Ερευνητικής Επιτροπής.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Του Απόστολου Τομαρά

Πολιτική: Τελευταία Ενημέρωση