ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Κομισιόν – Επιτέλεσε σημαντικό ρόλο στην Κύπρο η Επ. Διοικήσεως κατά την πανδημία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρεται επίσης και στην καθυστέρηση στην μεταρρύθμιση της Δικαιοσύνης

Kathimerini.com.cy

info@kathimerini.com.cy

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα τη δεύτερη έκθεση σε επίπεδο ΕΕ για το κράτος δικαίου μαζί με ανακοίνωση η οποία εξετάζει την κατάσταση στο σύνολο της ΕΕ και περιλαμβάνει ειδικά κεφάλαια ανά χώρα για κάθε κράτος μέλος. Η έκθεση του 2021 εξετάζει τις νέες εξελίξεις από τον περασμένο Σεπτέμβριο, εμβαθύνοντας την αξιολόγηση των ζητημάτων που είχαν εντοπιστεί στην προηγούμενη έκθεση και λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19. Συνολικά, η έκθεση δείχνει ότι υπήρξαν πολλές θετικές εξελίξεις στα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων αντιμετώπισης προκλήσεων που είχαν εντοπιστεί στην έκθεση του 2020. Ωστόσο, εξακολουθούν να υφίστανται ανησυχίες, οι οποίες, σε ορισμένα κράτη μέλη, έχουν ενισχυθεί, για παράδειγμα όσον αφορά την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και την κατάσταση των μέσων μαζικής επικοινωνίας. Η έκθεση υπογραμμίζει επίσης την ισχυρή ανθεκτικότητα των εθνικών συστημάτων κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, η οποία κατέδειξε επίσης τη σημασία της ικανότητας διατήρησης ενός συστήματος ελέγχων και ισορροπιών που υποστηρίζει το κράτος δικαίου.

Καθυστέρηση στην μεταρρύθμιση της Δικαιοσύνης

Η διαρθρωτική μεταρρύθμιση του κυπριακού συστήματος απονομής δικαιοσύνης συνεχίζεται, αλλά παρατηρείται καθυστέρηση. Το νομοσχέδιο για τη διάσπαση του υπάρχοντος Ανώτατου Δικαστηρίου σε Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο και Ανώτατο Δικαστήριο, καθώς και για τις διαδικασίες διορισμού των δικαστών και των προέδρων των δύο αυτών νέων δικαστηρίων, εκκρεμεί ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων. Οι διορισμοί αυτοί θα αποφασίζονται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κατόπιν μη δεσμευτικής γνωμοδότησης του Γνωμοδοτικού Δικαστικού Συμβουλίου. Είναι σημαντικό η μεταρρύθμιση αυτή να εγγυάται την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο και λαμβανομένων υπόψη των συστάσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η σύσταση Εφετείου συζητείται επίσης ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Ο σημαντικός ρόλος της Επιτρόπου Διοικήσεως μέσα στην πανδημία

Σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19, η Επίτροπος ήταν αρκετά δραστήρια για να βοηθήσει πολίτες. Από τον Μάρτιο του 2020 προσθέτει η έκθεση η Επίτροπος διεξάγει εκστρατεία ευαισθητοποίησης σε σχέση με την πανδημία και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Καταπολέμηση της διαφθοράς

Η Κύπρος εξακολουθεί να βελτιώνει το νομοθετικό της πλαίσιο για την καταπολέμηση της διαφθοράς, αν και εκκρεμούν ορισμένες σημαντικές μεταρρυθμίσεις, όπως η σύσταση υπηρεσίας για την καταπολέμηση της διαφθοράς, η προστασία των καταγγελλόντων δυσλειτουργίες, η ρύθμιση της άσκησης πίεσης ή επιρροής από ομάδες συμφερόντων (lobbying) και η υποβολή από εκλεγμένους αξιωματούχους δηλώσεων σχετικά με την περιουσιακή τους κατάσταση. Το Γραφείο Διαφάνειας και Πρόληψης της Διαφθοράς έχει επιφορτιστεί με την επίβλεψη της εφαρμογής ενός νέου σχεδίου για την καταπολέμηση της διαφθοράς για την περίοδο 2021-2026. Η διερεύνηση υποθέσεων διαφθοράς συνεχίστηκε, με τη χειραγώγηση αθλητικών γεγονότων να αποτελεί ιδιαίτερο τομέα κινδύνου, αν και ο αριθμός των υποθέσεων διαφθοράς που κρίνονται παραμένει χαμηλός. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας έλαβε νέους πόρους και μια τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα αύξησε τις κυρώσεις για το αδίκημα της κατάχρησης εξουσίας, ενεργοποιώντας τη δυνατότητα χρήσης ειδικών τεχνικών έρευνας για τη διερεύνηση του αδικήματος αυτού. Η κυβέρνηση ξεκίνησε έρευνα σχετικά με τα προγράμματα χορήγησης ιθαγένειας σε επενδυτές για να απαντήσει σε καταγγελίες για διαφθορά στην οποία εμπλέκονται αλλοδαποί και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι. Ένας νέος κώδικας δεοντολογίας που επικεντρώνεται στην καταπολέμηση της διαφθοράς αποσκοπεί στη βελτίωση της ακεραιότητας της αστυνομίας. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, οι δράσεις που δρομολογήθηκαν για την παροχή οικονομικής αρωγής συνοδεύονταν από μέτρα που αποσκοπούσαν στον μετριασμό του κινδύνου απάτης και διαφθοράς.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Kathimerini.com.cy

Πολιτική: Τελευταία Ενημέρωση