ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Διεκδίκηση από δικαιούχους των έργων τέχνης που παραδόθηκαν από τ/κ κοινότητα

Η Ειδική Επιτροπή για τη Διαχείριση των 219 ‘Έργων Τέχνης που έχουν παραδοθεί από την τουρκοκυπριακή κοινότητα

ΚΥΠΕ

Συστάθηκε, σε συνέχεια της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με ημερ. 5.2.20, «Ειδική Επιτροπή για τη Διαχείριση των 219 ‘Έργων Τέχνης που έχουν παραδοθεί από την τουρκοκυπριακή κοινότητα», με στόχο την απόδοση των έργων στους νόμιμους δικαιούχους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, η Ειδική Επιτροπή απαρτίζεται από Εκπρόσωπο της Νομικής Υπηρεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Εκπρόσωπο των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και ένα εμπειρογνώμονα για το θέμα.

Η Επιτροπή έχει ολοκληρώσει την ετοιμασία των αναγκαίων νομικών εγγράφων και άλλων διαδικασιών που αφορούν στην απόδοση των 219 έργων τέχνης και ως εκ τούτου προκηρύσσει την έναρξη της περιόδου Διεκδίκησης Έργου/ων, προστίθεται.

Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν Αίτηση Διεκδίκησης Έργου, μέσω του ειδικού «Εντύπου 1», μέχρι την Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται την Αίτηση Διεκδίκησης Έργου (Έντυπο 1 και Παραρτήματα/Σύνδεσμοι) από την ιστοσελίδα των Πολιτιστικών Υπηρεσιών www.moec.gov.cy/politistikes_ypiresies (Συνδέσμος «Ενημέρωση»).

Σημειώνεται ότι τα λοιπά Έντυπα 2, 3 και 4 αναρτώνται σε αυτό το στάδιο ενημερωτικά και αφορούν στις διαδικασίες που θα ακολουθήσουν την Αίτηση Διεκδίκησης Έργου.

Η Αίτηση (Έντυπο 1), μαζί με τυχόν επισυναπτόμενα, θα πρέπει να παραδοθεί δια χειρός ή να σταλεί ταχυδρομικώς (με σφραγίδα ταχυδρομείου μέχρι την ημερομηνία της προθεσμίας), στην πιο κάτω διεύθυνση: «ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 219 ΕΡΓΩΝ» - Πολιτιστικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας - Ιφιγενείας 27, 2007 Λευκωσία ή να υποβληθεί ηλεκτρονικά σε μορφή PDF στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@culture.moec.gov.cy.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS

Εικαστικά: Τελευταία Ενημέρωση