ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

40 εκατ. από Ευρώπη για εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας

Το πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά για όλους», τα υβριδικά συστήματα, οι περικοπές περίσσειας ενέργειας και η εξέταση των αιτήσεων

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Για την υλοποίηση των εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας η Κυπριακή Δημοκρατία εξασφάλισε πόρους από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ, αφού ως γνωστόν το σύστημα ηλεκτρισμού στην Κύπρο δεν διαθέτει την απαραίτητη/επιθυμητή ευελιξία ώστε να αποθηκεύεται η περίσσεια ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές και να χρησιμοποιείται αργότερα εν είδει ενέργειας προς κατανάλωση ή ως επικουρικές υπηρεσίες στους διαχειριστές του συστήματος.

Όπως αναφέρει γραπτώς ο Υπουργός Ενέργειας κ. Γιώργος Παπαναστασίου σε επιστολή που κοινοποιήθηκε στη Βουλή σχετικά με ζητήματα που αφορούν το πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά για όλους», τονίζεται πως, προωθείται η υλοποίηση κεντρικών και υβριδικών εγκαταστάσεων αποθήκευσης, στη βάση του Γενικού Πλαισίου Πολιτικής για Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ημερ. 14/7/2023».

Σύμφωνα με τον Υπουργό, για τις κεντρικές εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας το Υπουργείο επιδιώκει την ανάθεσή τους στον Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜΚ). Εξηγεί δε, πως, η ανάθεσή τους στον ΔΣΜΚ απαιτεί την εξασφάλιση, προηγουμένως, των απαραίτητων παρεκκλίσεων από την εφαρμογή ορισμένων προνοιών της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω της υποβολής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικού αιτήματος εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Συμπληρώνει στην γραπτή του απάντηση πως, η προπαρασκευαστική εργασία για την υποβολή του αιτήματος έχει ολοκληρωθεί και αυτό αναμένεται να υποβληθεί, εντός των επόμενων ημερών, στην E. Επιτροπή.

Στην απάντηση του Υπουργού Ενέργειας Γιώργου Παπαναστασίου σε σχετική ερώτηση της βουλευτού Ειρήνης Χαραλαμπίδου που κοινοποιήθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά για όλους» και συγκεκριμένα με τα υβριδικά συστήματα αποθήκευσης, αναφέρει πως, το υπουργείο αναμένεται να ανακοινώσει σχετικό Σχέδιο Ενίσχυσης. Συμπληρώνει δε, πως, στην παρούσα φάση, τα σχόλια που λήφθηκαν κατά τη διάρκεια σχετικής δημόσιας διαβούλευσης τυγχάνουν επεξεργασίας με τη βοήθεια εξωτερικών συμβούλων, ενώ το περιεχόμενο/πρόνοιες του τελικού κειμένου του Σχεδίου Ενίσχυσης εξετάζεται σε συνεργασία με την ΑΗΚ Προμήθεια, η οποία προτίθεται να αναλάβει την υλοποίηση του Σχεδίου.

Δυνατότητα εγκατάστασης σχεδόν παντού

Σύμφωνα με τον κ. Παπαναστασίου, το Σχέδιο «Φωτοβολταϊκά για Όλους» θα αφορά αποκλειστικά οικιακούς τελικούς πελάτες με συνολική κατανάλωση το προηγούμενο έτος περί τις 6 000 kWh και φωτοβολταϊκό σύστημα δυναμικότητας μέχρι 4.16kW. Σύμφωνα με τους διαχειριστές των συστημάτων μεταφοράς και διανομής, υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασης οικιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων σχεδόν σε όλο τον αστικό ιστό της Κύπρου, εξαιρουμένων πολύ περιορισμένων περιοχών, όπου και πάλι ο Διαχειριστής Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ) προβαίνει σε συγκεκριμένες ενέργειες για να καταστεί δυνατή η εξυπηρέτησή τους.

Ο κ. Υπουργός σχολιάζει συγχρόνως πως, οι περικοπές περίσσειας ενέργειας από συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις οποίες αναγκαστικά προβαίνει ο Διαχειριστής του Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜΚ) για να διατηρηθεί η ευστάθεια και η ασφάλεια του συστήματος ηλεκτρισμού δεν επηρεάζουν, εκτός από περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, τους οικιακούς τελικούς πελάτες που διαθέτουν φωτοβολταϊκά συστήματα.

Αιτήσεις σε 2,5 εβδομάδες;

«Ο χρόνος που απαιτείται από την ημερομηνία υποβολής αίτησης και κατασκευαστικών ηλεκτρολογικών σχεδίων μέχρι την επιθεώρηση του κάθε φωτοβολταϊκού συστήματος μειώθηκε στις 2,5 βδομάδες παγκύπρια από τον Ιούλιο του 2023. Παρότι ο όγκος των νέων αιτήσεων για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων με το Σχέδιο “Φωτοβολταϊκά για Όλους” αναμένεται να αυξηθεί, εντούτοις, σύμφωνα με τον ΔΣΔ, ο συνολικός χρόνος ανταπόκρισης δεν αναμένεται να ξεπεράσει τις 25 εργάσιμες ημέρες για κάθε αίτηση που υποβάλλεται στην ΑΗΚ», σχολιάζει σχετικά ο Υπουργός.

Προσθέτει καταληκτικά πως, για την επίτευξη της μείωσης του χρόνου αναμονής σε 2,5 εβδομάδες, η ΑΗΚ προχώρησε σε ενίσχυση του Τμήματος Ελέγχων Εγκαταστάσεων της ΑΗΚ με προσωπικό από άλλα τμήματα, δημιούργησε επιπρόσθετα συνεργεία Επιθεωρητών για τη διεξαγωγή Ελέγχου Εγκαταστάσεων μικρής κλίμακας, ανέθεσε υποστηρικτικές εργασίες σε συμβασιούχους γραφείς ώστε να αποδεσμευθούν Επιθεωρητές ή/και Βοηθοί τους, προμήθευσε με νέο εξοπλισμό και όργανα τα επιπρόσθετα συνεργεία επιθεωρήσεων που δημιουργήθηκαν και αξιοποίησε πλήρως την υπερωριακή απασχόληση κατά τα απογεύματα και τα σαββατοκύριακα ώστε να καταστεί δυνατός ο προγραμματισμός και η διεκπεραίωση περισσότερων ελέγχων.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση